Gå til innholdet

Aksjehandel for viderekomne

Hva kjennetegner en nybegynner i forhold til en som har vært aktiv i aksjemarkedet noen år? Her er noen av hovedforskjellene.

Risikosøkende nybegynnere

En nybegynner med noen få titalls eller hundretalls tusen i kapital vil ofte kunne se på kapitalen sin som «spill-penger», noe som reflekteres i uttrykk som «man skal ikke satse mer enn man kan tape» og «det som går opp må komme ned». Risikoviljen er høy hos mange, og de går etter aksjer med spesielt store svingninger. Ofte ser vi at interessen for en aksje øker betydelig rett etter at den har hatt en stor bevegelse, og da særlig oppover. Forståelsen for hva som driver disse bevegelsene, og hva som er risikoen i det underliggende investeringscaset kan ofte være noe mangelfull, rett og slett som følge av manglende erfaring.

Nybegynnere som tar høy risiko med det mål å bli rik, vil uansett om det går bra eller dårlig i det minste oppleve en bratt læringskurve. En med noen få tusen i markedet kan også tåle å gå på noen større smeller, da privatøkonomien sjelden er avhengig av disse pengene. Går det for ille kan man alltids begynne på nytt. Ønsker man å lære mer finnes det mye bra bøker om investering, analyse og trading på både norsk og engelsk. Vi skriver også om dette i vårt Kunnskapssenter, og på Traders Corner. Ulike kurs og forum på internett kan også bidra med mye. Ellers er som alltid tilgang til gode analyser en fordel.

Lavere risiko og fokus på kapitalavkastning

En erfaren investor er langt mer opptatt av å bevare sin kapital, og gi den en rimelig god avkastning, enn å forsøke å bli rikest mulig på kortest mulig tid.  For mange kommer dette skiftet i fokus allerede før de har en sum i markedet som tilsvarer det en normal norsk enebolig koster. Dette innebærer gjerne bredere porteføljer, som eksempelvis Paretoporteføljen, eller at investoren har et større innslag av aksjefond i kombinasjon med enkeltaksjer. Aksjefond er logisk både fordi det er en kostnadseffektiv måte å oppnå risikospredning, men også fordi man via disse lett kan posisjonere seg i de sektorer, regioner og investeringsstrategier man ønsker. Vi ser også at en økende andel av fondsplasseringene skjer i børshandlede fond (såkalte ETF’er , Exchange Traded Fund), og i USA og Europa dominerer denne type fond markedet. Vi tror denne trenden også vil komme til Norge og har derfor laget liste over nordiske ETF'er i vårt ETF-senter, og listet opp noen av de mest handlede amerikanske på egen liste i Web Trader. I Web Trader og vårt topprodukt Infront Active Trader vil du også finne egne lister over noterte ETF'er i alle markeder. (De er i "Explore" menyen, velg "ETF'er). Se gjerne også innlegget "Derfor bør du handle ETF'er", og dette om Europeiske ETF'er.


Paretoporteføljen har gitt god avkastning i mange år, og kan følges på våre nettsider.

Aksjer med antatt lavere risiko og jevnere kapitalavkastning er som oftest mer populære blant de erfarne investorene. Ett eksempel er sparebankenes egenkapitalbevis, eller eiendomsaksjer med forholdsvis stabile inntjening og høye utbytter. Likeledes er de større børslokomotivene vanlige å eie. Tilgang til gode analyser fra din meglerpartner er viktigere jo mer kapital man har i markedet. I tillegg vil en del av kundene i denne gruppen kunne ha nytte av personlig kontakt med megler som supplement til den handel de gjør selv på internett. Dette gjelder både ved håndtering av større ordre i aksjer/egenkapitalbevis som ikke handles så mye, samt mulighet for deltakelse i plasseringer. Vi har omtalt dette i større dybde i innleggene om Private Banking, og Når bør du ringe din megler.

I løpet av et år gjennomføres det som regel mange plasseringer av større aksjeposter, eller kapitalinnhentinger fra meglerhus. Disse gjøres ofte ikke som «offentlige» plasseringer der alle kan delta, i hovedsak på grunn av EU-regler. Minstebeløp for deltakelse i en slik plassering/emisjon er oftest et beløp tilsvarende EUR 100.000,- og det er relativt strengt hvordan og til hvem slike tilbud kan markedsføres. Kvalifiserer man for å kunne delta på denne type plasseringer kan det ofte bidra med noen prosenter i ekstra avkastning gjennom året.

Kostnader, systemer og tilknyttede tjenester

Med økende mengde kapital følger også ofte større ordrestørrelse, og et høyere antall handler. Ikke nødvendigvis fordi man bytter aksjer oftere, men fordi man har flere verdipapirer i porteføljen og kanskje også justerer størrelsen på postene underveis. Betydningen av handelskostnader og tilgang til systemer for handel og analyse blir derfor viktigere. I Pareto fokuserer vi mye på dette, og handler du i dag i et annet meglerhus bør du ta en kikk på våre priser for å vurdere hvordan de fortoner seg med ditt eget handelsvolum og handelsfrekvens. Husk å inkludere totalkostnaden både for handels- og analysesystemer, da det ofte kan være betydelige forskjeller på dette. Gode verktøy er viktig. Sjekk også ut våre spesialklasser for de som handler spesielt mye, eller har større porteføljer av aksjer og fond:

 

En lite kjent forskjell mellom de ulike meglerne er knyttet til hva som skjer etter at du har trykket på kjøpsknappen. Flere meglerhus sender kun nettordre til handelssystemet på Oslo Børs for automatisk utførelse. Børsmonopolet ble imidlertid opphevet i et EU-direktiv i 2007, og siden den gang har norske aksjer i økende grad blitt omsatt på flere markedsplasser, såkalte multilaterale handelsfailiteter (MTF). Meglerhus som også håndterer ordrer for profesjonelle kunder benytter nå en såkalt Smart Order Router (SOR). Denne sjekker likviditeten på alle markedsplasser for norske aksjer samtidig, og utfører ordren der det er best pris. I fjerde kvartal i fjor var Oslo Børs sin andel av omsetningen i flere av de største aksjene under 50 %, f.eks. Statoil 42,4 %, Yara 39,6 % og DNB 44,1 % (kilde: Fidessa). Dette betyr altså at mer enn halvparten av handelen foregikk andre steder. Vi har beskrevet dette ytterligere i artikkelen "Det nye børslandskapet". Å kun handle på den ene markedsplassen blir da som å gå i en boksekamp med den ene hånden bundet på ryggen.  Det koster deg seieren. Ønsker du mer info om dette, samt se en videodemonstrasjon av forskjellen på med og uten SOR, se innlegget "Lønnsom computerhandel".


Kilde: http:www.fragmentation.fidessa.com 

Investorer med større porteføljer kan også i økende grad benytte og ha nytte av tilknyttede tjenester som verdipapirlån, obligasjonshandel, utlån av aksjer til shortsalg og liknende. Hver for seg betyr ikke nødvendigvis dette mye, men i sum kan det gi et positivt bidrag til ekstra avkastning over året.

Vi har alle vært nybegynnere i aksjemarkedet en eller annen gang, og etterhvert som man lærer mer og har mer penger i markedet vil som regel handelsmønsteret endre seg. En av de fine tingene med markedet er at det alltid er mer å lære, og det fins muligheter for en rekke forskjellige handelsstrategier. Det viktigeste er at du finner noe som passer for deg, og som kan gi det god kapitalavkastning og en interessant tilværelse over tid.

Lykke til.


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev