Gå til innholdet

Utlån av aksjer

 

Har du langsiktige aksjeposisjoner? Da kan du oppnå ekstra avkastning ved å låne ut dine aksjer, uten å måtte selge.

 

Se hva aksjeutlån innebærer og hvordan komme i gang.

Tjen ekstra på aksjeporteføljen ved å låne ut aksjer

Mange ønsker å låne aksjer for å shorte de i markedet. Som kunde har du mulighet til å låne ut dine aksjer til aktører som vil shorte. I retur får du et honorar og en rente om aksjene blir lånt ut.

Det betyr at i stedet for at vi låner aksjer fra institusjonelle kunder når våre egne kunder vil shorte aksjer, vil vi låne aksjer fra egne kunder. Våre kunder vil da motta renter for utlånet i stedet for at renten går til institusjonelle kunder.

Velg selv hvilke aksjer og hvor lenge

Du styrer selv hvilke aksjer du vil låne ut og hvor lenge.

Du kan på et hvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert.

Se kundestøttesiden vår for mer informasjon

Rente og honorar

  • Du vil få utbetalt et honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet
  • Renten du mottar vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet

Renten settes ut fra tilbud og etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du som kunde å låne ut aksjer med høy etterspørsel kan du oppnå en høy utlånsrente, mens aksjer med lav etterspørsel vil kunne gi en lavere utlånsrente.

Utlånsrente * markedsverdi av utlånet * tid utlånt + oppstartshonorar = din inntekt fra aksjeutlån

Eksempel: NEL

Om man antar en årlig fast rente på 6% for utlån av 50 000 NEL-aksjer og en aksjekurs på 13 kr (500 000 kr i markedsverdi), vil man i løpet av ett år med konstant utlån kunne få 39 000 kr i renteinntekter, pluss etableringshonorar på 250 kr hver gang aksjene lånes ut.

Eksempel: Norsk Hydro

Om man antar en årlig fast rente på 2% for utlån av 6250 NHY-aksjer og en aksjekurs på 80 kr (500 000 kr i markedsverdi), vil man i løpet av ett år med konstant utlån kunne få 10 000 kr i renteinntekter, pluss etableringshonorar på 250 kr hver gang aksjene lånes ut.

Merk at markedsverdien på beholdningen din vil variere gjennom året, og renten kan variere i tråd med tilbud og etterspørsel i lånemarkedet.

Slik kommer du i gang

For å kunne låne ut må du ha avtale om aksjekreditt via Pareto Securities. Disse finner du her:

I tillegg til at aksjeutlån gir nye inntjeningsmuligheter for våre kunder, kan det også øke tilbudet av aksjer tilgjengelig for shorthandel

Spørsmål og svar - Aksjeutlån

Hvem kan låne ut aksjer?
Alle kunder med aksjekreditt via Pareto Securities vil i prinsippet kunne låne ut sine aksjer. Pareto Securities vil prioritere å låne aksjer fra større og stabile utlånere. Dette gjør vi for å sikre at kunden som låner aksjene får et stabilt og kostnadseffektivt utlån. 

Fra hvilken konto kan jeg låne ut aksjer?
Du kan låne ut aksjer som du har på din ordinære aksjehandelskonto hos oss. Det gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

Hvilke aksjer kan jeg låne ut?
Du kan låne ut aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper notert på OSE eller tilsvarende utenlandsk børs. Du bestemmer selv hvilke aksjer du vil gjøre tilgjengelige for utlån.

Hvilken rente får jeg når jeg låner ut aksjer?
Renten vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet. Dette handler om tilbud og etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du å låne ut aksjer med høy etterspørsel vil du kunne oppnå en høy utlånsrente. Dette vil særlig gjelde aksjer i mid- og smallcap segmentet på Oslo Børs. Det er tilbud og etterspørsel i markedet som avgjør om du får lånt ut aksjene og til hvilken rente. I tillegg til renteinntektene vil du også motta et honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet.

Hvor ofte får jeg kreditert renter?
Du vil bli kreditert renter for dine utlån etterskuddsvis hver måned.

Hvordan ser jeg hvilke aksjer som er lånt ut?
Du vil se hvilke aksjer og hvor mange aksjer du har lånt ut i din portefølje.

Hvor lang bindingstid har jeg når jeg låner ut aksjer?
Du kan på et hvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert.

Kan jeg selge aksjer som er utlånt?
Nei, du kan ikke selge aksjer som er utlånt. Da må du tilbakekalle de først, ref punkt lenger opp.

Kan jeg låne ut aksjer på min Aksjesparekonto?
Nei, aksjer på Aksjesparekonto kan ikke lånes ut.

Vil jeg motta utbytter på aksjer som jeg låner ut?
Pareto Securities skal kompensere Kredittkunden for alle utdelinger i låneperioden. Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital vil bli kreditert Kundens kontantdepot.

​​Vil jeg ha rett på tegningsretter når aksjer er utlånt?
Utstedes det tegningsretter som følge av de utlånte aksjene, kan Pareto Securities velge å overlevere disse til Kredittkunden in natura eller kompensere Kundens kontantdepot for verdien av disse på tildelingstidspunktet.

Blir jeg gevinstbeskattet for utlånet av aksjer?*
Et utlån av aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper innebærer ikke en skattemessig realisasjon av aksjene så fremt aksjene tilbakeleveres til deg innen 31. desember i året du har lånt dem ut (utlånsåret). Du må selv sørge for å kreve aksjene tilbakelevert i tide dersom du ønsker å unngå realisasjon. Der er mange dager i slutten av desember der børsen er stengt og du må ta høyde for dette.

Hvis aksjene som lånes ut er i et selskap som ikke er hjemmehørende i Norge for skatteformål, så vil utlån utover 31. desember i utlånsåret ikke regnes som realisasjon. Du må selv vurdere om selskapet er hjemmehørende i utlandet for skatteformål, og du vil også ha risikoen for om denne vurderingen er korrekt. Derfor anbefaler vi at aksjer ikke lånes utover 31. desember i utlånsåret hvis det skulle være tvil knyttet til om selskapet er hjemmehørende i Norge eller i utlandet for skatteformål.

Realisasjon vil innebære at det skal skje et gevinst- og tapsoppgjør, hvor en eventuell gevinst beskattes som aksjeinntekt og tap fradragsføres som et aksjetap.

For selskaper vil fritaksmetoden medføre at realisert gevinst eller tap på realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i Norge for skatteformål ikke medføre noen gevinstbeskatning – eller fradragsrett – pga fritaksmetoden. 

Privatpersoner vil selv være ansvarlige for å rapportere skattepliktige realisasjonsgevinster og –tap på aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper til skattemyndighetene. Selskaper vil selv være ansvarlige for å levere realisasjonsoppgave for aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som er utlånt per årsskiftet.

Blir jeg skattepliktig for mottatt vederlag ved utlånet?*
For både privatpersoner og selskaper vil renter og honorar mottatt ved utlånet være skattepliktig som alminnelig kapitalinntekt.

Videre vil eventuelt mottatt utbyttekompensasjon (utover tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital) være skattepliktig som aksjeinntekt. For selskaper vil imidlertid kun 3 % av slik utbyttekompensasjon mottatt på aksjer i selskaper hjemmehørende i Norge være skattepliktig grunnet fritaksmetoden. Det samme vil normalt sett gjelde for utbyttekompensasjon mottatt på aksjer i selskaper skattemessig hjemmehørende innenfor EØS, men dette avhenge av konkrete omstendigheter.

Privatpersoner og selskaper vil selv være ansvarlige for å rapportere mottatt vederlag til skattemyndighetene.

Vil utlånet påvirke formuesbeskatningen min?*
Hvis aksjene anses realisert ved utlånet vil verdien av tilbakeføringskravet på aksjene (normalt markedsverdien av aksjene) per 1. januar i året etter utlånsåret inngå i formuesskattegrunnlaget. Dette innebærer at du ikke vil nyte godt av verdsettelsesrabatten på aksjer.

For øvrige vilkår se kundeavtalene for Verdipapirkreditt - Verdipapirlån. Har du spørsmål, ta kontakt med online-desken hos Pareto Securities.

* Disclaimer - Pareto Securities tar ikke ansvar for informasjon om skattemessige konsekvenser.

Du kan nå samle dine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto.  Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Bli kunde før 01. mai, og handle til NOK 19,- ut 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev