Gå til innholdet

Intradagskreditt

Øk din handelsramme uten ekstra kostnader

  • Doble din handelsramme intradag
  • Ingen ekstra kost - kun vanlig kurtasje ved handel
  • Nyttig verktøy for aktive tradere, i kombinasjon
    med aksjekreditt og shorthandelsavtale

Bli kunde

Stor fleksibilitet i intradag

Med intradagskreditt kan du daglig øke ditt disponible beløp for aksjehandel tilsvarende din egenkapital uten ekstra kostnader. Du kan dermed gjennomføre større kjøp av aksjeposter, som kan øke din eksponering i markedet. Intradagskreditt er et svært nyttig verktøy for deg som driver med trading av aksjer.

Intradagskreditt forutsetter en egenkapital på minst NOK 200.000 og har en øvre grense på NOK 4.000.000. Disponibelt for handel må også være positivt for at du skal kunne få innvilget intradagskreditt.

Intradagskreditten fastsettes på daglig basis. Den åpnes før børsåpning, og avsluttes ved børsslutt. Intradagskredittrammen kan ikke utnyttes over natten. Intradag påløper ingen rentekostnader. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter deg av intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer. Har du planer om å holde belånte poster lenger, ta kontakt med online-desken, og vi etablerer verdipapirbelåning (Aksjekreditt) for det konkrete verdipapiret. Se våre belåningssatser her.

Slik søker du om Intradagskreditt

Intradagskreditt inngår i samme avtaleverk som generell verdipapirkreditt, og inkluderer også shorthandelsavtale

Privatpersoner
Elektronisk skjema - Signeres med BankID.

Selskap
Elektronisk skjema - Signeres med BankID.

Kontakt kundeservice ved spørsmål. 

Avanserte verktøy for erfarne tradere

Å låne penger til aksjer kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.


Attraktivt nykundetilbud

Har du vurdert å bli kunde av Pareto? Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev