Gå til innholdet

Intradagskreditt

Øk din handelsramme uten ekstra kostnader

  • Doble din handelsramme intradag
  • Ingen ekstra kost - Kun vanlig kurtasje ved handel
  • Nyttig verktøy for aktive Trader, i kombinasjon
    med Aksjekreditt og Shorthandelsavtale

Bli kunde

Stor intradag fleksibilitet

Med intradagskreditt kan du daglig øke ditt disponible beløp for aksjehandel tilsvarende din egenkapital uten ekstra kostnader. Du kan dermed gjennomføre større kjøp av aksjeposter, som kan øke din eksponering i markedet. Intradagskreditt er et svært nyttig verktøy for deg som driver med trading av aksjer.

Intradagskreditt forutsetter en egenkapital på minst NOK 100.000 og har en øvre grense på NOK 4.000.000. Disponibelt for handel må også være positivt for at du skal kunne få innvilget intradagskreditt.

Intradagskreditten fastsettes på daglig basis. Den åpnes før børsåpning, og avsluttes ved børsslutt. Intradagskredittrammen kan ikke utnyttes over natten. Intradag påløper ingen rentekostnader. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter deg av intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer. Har du planer om å holde belånte poster lenger, ta kontakt med online-desken, og vi etablerer verdipapirbelåning (Aksjekreditt) for det konkrete verdipapiret. Se våre belåningssatser her.

Slik søker du om Intradagskreditt

Intradagskreditt inngår i samme avtaleverk som generell verdipapirkreditt, og inkluderer også shorthandelsavtale

Privatpersoner
Søknadsskjema for Aksjekreditt - Send inn dette, samt siste lønnslipp og kopi av siste ligning. For belåning tilknyttet Aksjesparekonto, fyll ut Tilleggsavtale - Belåning av Aksjesparekonto.

Selskap
Avtale for Aksjekreditt - Foretak (pdf) - Send også inn siste års regnskap, oppdatert med balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje.

Søknadspapirene sendes til online-deskenKontakt kundeservice ved spørsmål omkring dette. 

Avanserte verktøy for erfarne tradere

Å låne penger til aksjer kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.

Du kan nå samle dine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto.  Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.