Gå til innholdet

Dynamiske belåningsgrader

God risikokontroll gir økt fleksibilitet og lånekapasitet

 • Grad av risikospredning avgjør total lånekapasitet
 • Økt spredning gir økte belåningsgrader
 • Konsentrerte porteføljer gir lavere lånekapasitet

Bli kunde

God risikospredning gir økt lånekapasitet

Antall aksjer i en portefølje er et sentralt parameter for porteføljens risiko. Diversifiserte porteføljer gir økt fleksibilitet og kjøpekraft, mens konsentrerte porteføljer reduserer fleksibilitet.

Antall selskaper (panteobjekter), og størrelsesforholdet mellom de er vesentlig for robustheten i porteføljen over tid.

 • Systematisk risiko (markedsrisiko) ligger normalt rundt 15-20 % 
 • Usystematisk risiko (selskapsrisiko) faller raskt med økt antall aksjer i porteføljen

Selskapsrisiko reduseres raskt ved økt diversifisering (spredning)

Aksjekreditt med dynamiske belåningsgrader

Vi benytter dynamiske belåningsgrader som endrer seg basert på vekten av største aksjepost. Når største posisjon er mindre enn 40 % får du en premie i form av økte belåningsgrader. Når største posisjon er større enn 70 % får du en begrensning i form av reduserte belåningsgrader. 

Eksempel på dynamiske belåningsgrader juni 2020

Oversikt over belåningsgrad i forhold til spredning/diversifisering

Fordeler med aksjekreditt hos Pareto Securities

 • Lave kostnader og lave renter (se prisliste).
 • Det er kostnadsfritt å ha en tilgjengelig kredittramme, da du kun betaler rente på benyttet kreditt.
 • Aksjekreditt utvider langsiktig investeringskapasitet, og lar deg utnytte muligheter i markedet.

Se konkrete belåningsgrader
Søk om aksjekreditt her

Avanserte verktøy for erfarne investorer og tradere

Ta forhåndsregler og vær oppmerksom på:

 • Aksjemarkedet kan svinge mye
  Tåler din daglige økonomi at du taper hele din egenkapital plassert i verdipapirer? Vi anbefaler å ha en lav til moderat belåning over tid og alltid ha minst 10 % buffer mot endring i kursene.
 • Sunn tilnærming til risiko
  Ønsker du å tjene raske penger? Husk at avkastning og risiko henger tett sammen. Du må utføre en egnethetstest og ha god økonomi for å få innvilget aksjekreditt.
 • God risikostyring "cash management"
  En forutsetning for å lykkes i aksjemarkedet over tid er god risikostyring. Å låne penger til aksjer øker både potensialet for fortjeneste, og tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev