Gå til innholdet

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er en internettjeneste som gir deg full oversikt over dine VPS-registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere (ulike banker/meglerhus). Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester.

Basistjenester

Dette er tjenester som alle kunder har tilgang til uansett kontofører i VPS Investortjenester:

  • Beholdningsoversikt - Gir deg oversikt over dine fondsandeler, aksjer, obligasjoner etc. på alle dine VPS-konti. Du kan se på en og en konto eller alle under ett. Det er også mulig å søke på beholdninger tilbake i tid.
  • Postkasse - Postkassen fungerer som et elektronisk arkiv. Dersom du ikke har reservert deg mot å motta meldinger fra VPS, vil du her finne alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.
  • Konto- og personopplysninger - Oversikt over personlige opplysninger på VPS-konto som adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer, e-postadresse etc.
  • Transaksjonsoversikt - Gir deg oversikt over alle dine transaksjoner. En transaksjon vises straks den er registrert.
  • Gevinst- / tap-beregning - Gir deg oversikt over gevinst / tap på dine beholdninger.

Selskapstjenester

Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester:

  • Emisjoner - Du kan delta i emisjoner via VPS Investortjenester.
  • Generalforsamling - Her finner du informasjon om generalforsamlinger i selskaper du er aksjonær i. Du har også mulighet for påmelding til generalforsamlingen, eller eventuelt avgi stemmefullmakt til en annen.
  • Foretakshendelser (Corporate actions) - Lar deg se hvilke foretakshendelser som er

Les mer og logg deg inn i VPS Investortjenester her

Meld deg på vårt nyhetsbrev