Gå til innholdet

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er en internettjeneste som gir deg full oversikt over dine VPS-registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere (ulike banker/meglerhus). Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester.

Basistjenester

Dette er tjenester som alle kunder har tilgang til uansett kontofører i VPS Investortjenester:

  • Beholdningsoversikt - Gir deg oversikt over dine fondsandeler, aksjer, obligasjoner etc. på alle dine VPS-konti. Du kan se på en og en konto eller alle under ett. Det er også mulig å søke på beholdninger tilbake i tid.
  • Postkasse - Din postkasse fungerer som et elektronisk arkiv. Dersom du ikke har reservert deg mot å motta meldinger fra VPS, vil du her finne alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.
  • Konto- og personopplysninger - Oversikt over personlige opplysninger på VPS-konto som adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer, e-postadresse etc.
  • Transaksjonsoversikt - Gir deg oversikt over alle dine transaksjoner. En transaksjon vises straks den er registrert.
  • Gevinst / Tap beregning - Gir deg oversikt over gevinst / tap på dine beholdninger.

Selskapstjenester

Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester:

  • Emisjoner - Du kan delta i emisjoner via VPS Investortjenester.
  • Generalforsamling - Her finner du informasjon om generalforsamlinger i selskaper du er aksjonær i. Du har også mulighet for påmelding til generalforsamlingen, eller eventuelt avgi stemmefullmakt til en annen.
  • Foretakshendelser (Corporate actions) - Lar deg se hvilke foretakshendelser som er foretatt i dine verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner, fisjoner etc.
  • Omklassifiseringskjema

Logg inn med Single Sign-On

Pareto Securities kan du enkelt logge deg inn på VPS Investortjenester med Single Sign-On (SSO). SSO gir deg tilgang til våre nettsider og VPS investortjenester med én og samme innlogging. Dvs at når du er innlogget på våre nettsider, kan du gå videre til VPS Investortjenester uten å taste inn nytt brukernavn og passord. Pareto Securities og VPS håndterer identifiseringen av deg som bruker og dine tilganger på en sikker måte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.