Gå til innholdet

Trend trading

Å handle i samme retning som den underliggende trenden er klokt. Slik gjør du det. (Original fra des. 2016, oppdatert sept. 2017 og okt. 2019).

Før jeg begynte i min første jobb i finansbransjen i 1996 fikk jeg tilsendt en tykk konvolutt fra min nye sjef med bøker og hefter om teknisk analyse. Bunken var frontet av en gul lapp der det sto "lær dette". Firmaet het Delphi Economics, og de forvaltet blant annet aksjefondet Trend Norge, som på den tiden var fondet med best avkastning av alle norske fond. Fondet skiftet senere navn til Delphi Norge, og ble etterhvert til en hel familie av fond med svært god avkastningshistorikk. Selskapet ble senere kjøpt av Storebrand, men fondene lever videre med samme investeringsfilosifi. Du kan kjøpe de i vårt fondssenter.

I Delphi lærte jeg å være veldig fokusert på å investere i samme retning som trenden, og å plukke aksjer som viste relativ styrke i forhold til markedet. Dette er gode og sunne prinsipper for aksjeutvelgelse den dag i dag, og kan sammen med de nødvendige prinsipper for risikostyring utvilsomt gi bedre avkastning og mindre frustrasjon i aksjemarkedet.

Trenden er din venn

"The trend is your friend" er et kjent og kjært uttrykk i markedet. Enten man er langsiktig investor, driver med mellomlangsiktig swing trading eller er kortsiktig trader er det viktig å finne og utnytte investeringsmuligheter i retning den underliggende trenden.

En opptrend defineres enkelt sagt som at kursen du observerer har stigende topper og stigende bunner i kursdiagrammet over tid. Oppgangen bekreftes også ofte av stigende volum, noe som indikerer at sterk kjøpsinteresse dytter kursen oppover. Opptrender kan observeres rent visuelt i teknisk analyse gjennom å bla igjennom charts, eller man kan benytte computerverktøy for å identifisere de. 

Chartet over viser DNB siste halvår 2016, og den sterke trend aksjen har hatt siden utbunningen den høsten. Aksjekursen viser tydelig mønsteret med stigende bunner og stigende topper. For å finne rytmen i en slik trend kan ulike glidende gjennomsnitt være et nyttig verktøy. I dette tilfellet trender aksjen i hovedsak på 10 dagers glidende snitt (hvit linje), mens de noe dypere korreksjonene har gått til 20 dagers glidende snitt. Vi ser også at 10 dagers snitt har ligget over 20 dagers snitt helt siden de krysset hverandre i august og gav et bullish cross teknisk kjøpssignal. 

Tidspunkt der aksjen har korrigert tilbake til 10 eller 20 dagers snitt, for der å finne støtte gjennom å vise en sterk grønn candlestick, har vært gode kjøpsanledninger i opptrenden. Aksjen er i skrivende stund inne i et sterkt rykk, og nærmer seg også vårt fundamentale kursmål på 140 (pr. sept. 2017 oppdatert til 160). Kursen er teknisk overkjøpt, noe man kan se både på den svært høye RSI på 79 nederst i chartet, men også på at kursen er svært langt unna sitt eget 10 dagers glidende snitt (nå 6% over). Dette indikerer at inneværende rykk er inne i sin siste fase, men aksjen har i skrivende stund ennå ikke gitt noe salgssignal. 

Mange syns det er vanskelig å kjøpe aksjer som beveger seg som dette, og ser etter en inngang med bedre timing. Det er heller ikke uvanlig at tradere har lyst til å shorte en oppgang som dette. Dette er imidlertid å gå imot trenden, noe som er et mer komplisert trading-oppsett, og noe jeg generelt anbefaler at man er svært forsiktig med å gjøre. Timing er viktig for å lykkes med kontratrend-trades, og jeg skal skrive mer om dette en annen gang.

Viktigere er det å være klar over at aksjer kan stige mer enn man tror i en slik aksellerasjonsfase som av og til inntreffer ved slutten av en opptrend. For folk med long-posisjoner i aksjen er det av stor betydning å få med seg disse siste prosentene, og for de som vil shorte er det likeledes viktig å ikke gjøre det for tidlig. Vent til aksjen selv forteller deg at tiden er inne. Dette er ingen eksakt vitenskap, men det fins teknikker som kan øke din sannsynlighet for en god inngang.

Kortsiktig timing

Enten du har en posisjon i aksjen og lurer på når du teknisk skal selge den for å sikre gevinst, eller om du syns det har gått mye og ser etter en god inngang på å shorte den kan du se etter de samme signaler: Aksjen bør gi et salgssignal før du inntar en slik posisjon. I dagsdiagrammet ser du at aksjen er strukket, så vi vet vi er inne i den sterke ekspansjonsfasen som av og til avslutter mellomlangsiktige opptrender. Man kunne benyttet f.eks. brudd på 10 dagers glidende snitt som en salgsindikator på slike aksjer, men på dagens nivå vil du gi ifra deg mye kursgevinst før du i det hele tatt er nær det nivået. 

Ved å gå inn i et kortere tidsperspektiv kan man bedre time inngang og utgang. Det er derfor man i teknisk analyse ofte bruker charts med forskjellig tidshorisont. Ukediagrammene fanger den langsiktige trenden, mens dagsdiagrammene også gjør det mulig å handle på mer kortsiktige svingninger, korreksjoner og sekundærtrender. Selv for swing traders som stort sett handler med denne tidshorisont kan man ved å gå inn til enda kortere tidsperspektiv bedre timingen på sine posisjoner. Eksempelvis slik:

Chartet over viser kursutvikling på samme aksje som over, de siste 5 dager med 20 minutters candlesticks (hver stolpe er lik 20 minutters kursutvikling). De horisontale stolpene viser volum omsatt på kursnivå, og den blå og hvite kurven er henholdsvis 9 og 22 tyve minutters glidende snitt. Som vi ser fanger i dette tilfelle 22 perioders glidende snitt veldig godt rytmen i aksjen. Det er 22 tyve minutters perioder på en handelsdag (7 timer og 20 min), så den blå linje tilsvarer dermed 1 dags rullerende gjennomsnittlig handelskurs. 9 20-min glidende snitt tilsvarer 3 timers glidende snitt, og fanger på en god måte opp de ulike fasene på en typisk norsk handelsdag (aktiv periode frem til lunch, rolig frem til amerikanerne kommer på jobb, og mer aktiv periode på slutten av dagen). Det fins ingen endelig fasit på hvilke glidende snitt man bør bruke. Det er viktig å finne noe som passer deg, den rytme du handler aksjer i, og den rytme som passer til aksjene du handler.

For å time et salg i dette konkrete aksjeeksempelet vil eksempelvis et brudd på 22 perioders glidende snitt, eller at 9 perioders krysser ned mellom 22 perioders (bearish cross) være et aktuelt salgssignal. Gjerne akkompagnert av en bearish candlestick-formasjon. Som vi ser har DNB ennå ikke gitt noen av disse signalene ennå. Enten man ser etter en ideell exit på longposisjoner, eller en god inngang på en short er altså konklusjonen fra et teknisk ståsted foreløpig "vent" inntil et signal faktisk blir gitt. Det kommer tidsnok en anledning, og tålmodighet belønnes i aksjemarkedet.

For å se Paretos til enhver tid siste fundamentale analyse av DNB klikk her (innlogging).


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

dnb

Meld deg på vårt nyhetsbrev