Gå til innholdet

Second day trade

Aksjer som beveger seg uvanlig mye på en handelsdag er ofte aktuelle også påfølgende dag.

Et aktuelt oppsett både for intradag traders og swing-traders  er det såkalte «second day trade», som man på norsk kanskje kan kalle oppfølgings-oppsettet. Grunntanken i dette er at aksjer som beveger seg mye en dag gjerne gjør dette også neste dag. Jobben til en trader er jo være i aksjer som beveger seg, og å være der når de gjør det. Oppsettet «second day trade» er en av måtene å finne aktuelle situasjoner på. 

Hvorfor er en follow up sannsynlig?

Etter å ha vært i markedet som både megler og trader i mange år har jeg blitt bevisst den prosessen som aksjer ofte går igjennom når de har uvanlige bevegelser. Et eksempel på en lik prosess kan være som følger:

Dag 1:1 Et selskap kommer med en nyhet som er positiv og kursdrivende, f.eks. høyere omsetning eller marginer enn ventet. Dette får kursen til å bevege seg umiddelbart fordi tradere og algo-computere raskt tar posisjoner.

Dag 1:2 Analytikere som følger selskapet lager kommentar og sender ut til sine kunder, eller internt til meglere som igjen kontakter sine kunder. Dette fører til at flere investorer blir oppmerksom på caset og øker sine posisjoner i aksjen for å dra nytte av den positive utviklingen.

Dag 1:3 Nyheten fanges opp av nettmedia, sosiale medier og retail-investorer som henger seg på. Etterspørselen etter aksjen øker.

Dag 2:1 Analytikerne som følger selskapet holder en oppdatering om selskapet/nyheten på morgenmøtet i meglerhuset, gjerne sammen med en oppdatert analyse som sendes til kunder.  Resultatet er økt etterspørsel, som i tilfelle 1:2.

Dag 2:2 Institusjonelle investorer har kanskje liknende prosesser på sine morgenmøter, og det besluttes å øke allokeringen av kapital til den aktuelle aksje.

Dag 2:3 Tradisjonelle dagsaviser skriver om selskapsnyheten, gjerne med kommentarer fra analytikere, selskapet selv eller profilerte investorer. Økt oppmerksomhet og økt etterspørsel.

Dag 2:4 Aksjens oppførsel dag 1 har gitt teknisk utslag i charts, og tiltrekker seg oppmerksomhet fra teknikere som vil ta en trend-trade.

Dag 2:5 Aksjens store volum og prosentvise bevegelse dag 1 fanger oppmerksomheten til kvantitative analytikere som tar posisjoner basert på statistiske sannsynligheter.
Etc. etc…

I sum ser vi at det er en rekke grunner til at en aksje som beveger seg mye dag 1 gjerne kan gjøre dette i flere dager. Vær oppmerksom på at det jeg beskriver som «dag 2» her tidvis kan være oppførsel som varer i flere dager. Dels ved at bevegelsene er enda lengre enn 2 dager (swing- bevegelser i markedet varer ofte 2 dager til 2 uker), og dels ved at man etter en stor bevegelse i en aksje ofte ser noe konsolidering før bevegelsen fortsetter.

Finne gode «second day trades»

Ved  enden av handelsdagen kan du gjøre følgende for å finne potensielle “second day trades” for neste dag:

Sorter aksjelisten i markedene du følger på prosentvis endring, og se på de som har steget mest for long-kandidater og de som har falt mest for short-kandidater.
Se om det er tilstrekkelig daglig likviditet i de aktuelle aksjene. Ofte finner du mye illikvid aksjer på listen over de som har beveget seg mest. Glem disse.

Sjekk om det gikk uvanlig stort volum i aksjen. For en godt second-day trade bør det ha gått minst 1,5 ganger vanlig dagsomsetning dag 1.

Sjekk om de du sitter igjen med har beveget seg uvanlig mye i forhold til hva de vanligvis har av intradag kursbevegelse. ATR (Average true range) er et relevant mål å benytte, og aksjebevegelsen bør være minst 1,5 til 2 x ATR dag 1 for at den skal være interessant for en «second day trade».

Sjekk det tekniske bildet i aksjen for å se om det er forhold som taler ytterligere for eller som taler i mot å ta en posisjon. Er aksjen i en generell opptrend eller nedtrend, eller i en definert tradingrange? Har aksjen hatt en periode med konsolidering rett før den store kursbevegelsen? Så vi et brudd på viktig teknisk støtte eller –motstand? Eller ligger kanskje aksjen etter bevegelsen dag 1 rett under teknisk motstand (for longs) eller rett over teknisk støtte (for shorts).

Kan du finne noen konkret grunn til bevegelsen i de aktuelle aksjene? Ofte kan dette være spesifikke nyheter som har fundamenta betydning på aksje eller bransje. Tidvis vil du også finne brudd ut fra tekniske formasjoner som sannsynlig årsak til bevegelsen. Av og til finner du imidlertid intet. Om du finner en sannsynlig årsak til bevegelsen, vurder om dette er betydningsfullt nok til å vente de effekter jeg nevnte i første avsnitt.

Om du daglig gjør denne vurderingen i de markedene du handler vil du ofte ikke finne noen aktuelle kandidater i det hele tatt, eller du vil finne noen interessante cases å ta videre på din handleliste til dagen etter for potensielle «second day trades». Verdt å nevne er at ved å gjøre denne prosessen hver dag øker du sannsynligheten for å bli oppmerksom på aksjer som begynner å bevege seg i trender i en veldig tidlig fase. Dette kan være interessante kandidater også for mer langsiktige swing-trades.  

Handle «second day trades»

Når du har funnet aktuelle kandidater for en long eller short- må du vurdere de etter de vanlige kriterier for å ta en konkret trade. Dette vil avgjøre om du kan komme inn i en posisjon med god risk reward, og hvor mye av din kapital du kan risikere. Second day plays som trade-type kan av og til være aksjer man kan gjøre med stort volum i en intradag trade, men kan også være aksjer du vanligvis ikke handler, og som du kun bør ta små poster i.

Uansett gjøres følgende vurdering:

  • Sjekk det overordnede tekniske bildet. Er det lett identifiserbare støtte- og motstandsnivåer? Dette kan være tidligere topper eller bunner, Fibonacci-nivåer, gaps i chartet, runde tall, glidende snitt etc.
  • Sjekk hvilke nivåer det gikk størst volum på, hvor aksjen tilbragte mest tid (eller begge deler) på dag 1. Dette er nivåer å følge med på på dag to. Det er ikke uvanlig å se at aksjer som stiger mye dag 1 faller tilbake til et av støttenivåene fra dagen før rett på/etter åpning før de fortsetter retningen fra dag 1.
  • Fastslå aksjens intradag eller swing potensial. En bevegelse til første tekniske motstand (eller støtte for shortposisjoner) pleier å være den mest sannsynlige trade. Likeledes skal man være forsiktig med å anslå en dagsbevegelse større enn ATR.
  • Se om du kan lese noe fornuftig ut av ordreboken, eller av hvordan aksjen handles (reading the tape). Er det aggressive kjøpere eller selgere i aksjen? Er det institusjonelle meglerhus på banen, eller kun spredte retail-investorer?

Som alltid er det ikke nivåene i seg selv som er avgjørende for å ta posisjoner, men aksjens oppførsel når den kommer til disse nivåene bør være det som avgjør om du tar en posisjon. Når det gjelder å gå ut av posisjoner er nivåer imidlertid viktig. Feiler aksjen bør man ta rask stopp, og går aksjen til det nivå du har satt som antatt potensial kan tiden være inne for å realisere hele eller deler av profitten, eventuelt holde en svært tett stopp for ikke å miste oppnådd gevinst.

Konkret eksempel

Ved screening av det nordiske markedet for aksjer med store bevegelser fant jeg denne uken aksjen ARCM +12% i Stockholm.

  • Det tekniske bildet var OK. Aksjen beveget seg i en forsiktig opptrend, og hadde akkurat konsolidert en uke ved teknisk støtte ved bunnen av trendkanalen før det kraftige rykket oppover. Aksjen hadde før dette korrigert fra forrige topp på 225 til utbunning mellom 180 og 185. På dag 1 fullførte aksjen en full 61,8% Fibonacci-korreksjon av dette fallet, til en intradag topp på 209.


ARCM daglige candlesticks 

  • Fundamental newsflow virket OK, og bar preg av et selskap i positiv utvikling. Den aktuelle dag hadde Nordea oppgradert aksjen til «kjøp» med et kursmål SEK 270 mot sluttkurs SEK 204,50. Selskapet tilhører sektoren «Industrial machinery», men driver med utvikling og kommersialisering av ny teknologi innen metallbasert produksjon og utstyr. Dette er en interessant megatrend, og taler i alle fall ikke imot å ta posisjon i aksjen også for en mulig lengre swing.
  • ATR SEK 8,97 and average volume 120.000 shares (20 mill SEK). Dag 1 steg aksjen 22,5 kroner, eller 2,5 ATR på volum 400.000 aksjer, eller 3,3 ganger gjennomsnittet siste 20 dager. Mye volum gikk ved 202-204 på dag 1 og aksjen stengte 204,50. På toppene opp mot 209 gikk det ikke stort volum.


Intradag tick-by-tick chart. Volum på nivå på venstre akse. Kilde Infront Active Trader.

  • Bakgrunn: Det hersket en usikker stemning i markedet denne dagen da UK skulle stemme for eller imot «Brexit». Markedsklimaet hadde for øvrig vært tungt i Sverige i lang tid. Det var også siste dag før langhelg i Sverige med Midtsommarstengt neste handelsdag. Alt dette talte for større varsomhet enn vanlig ved å ta en «second day trade».

Hvordan gikk det?


ARCM 1-sec chart, dag 1 og 2. Kilde Infront Active Trader.

Det svenske markedet åpnet på minussiden, men ARCM åpnet svært entusiastisk. Åpningsmatchen var faktisk på 212,50 (høyere enn linjen i chartet, da den viser 1 sek ticks). 212,50 er nesten 1 ATR opp fra close i går (204,50). En slik åpning kjøper man ikke i en «second day trade», men å shorte den er heller ikke en veldig god risk/reward trade. Man bør derfor sette alarmer på aksjen og følge med på om det blir en mulighet for inngang på et av de aktuelle nivåene man observerte fra dagen før.

Et slikt interessant nivå er punkt 2 på chartet, som er det siste nivået det gikk betydelig volum på dagen før. Dette er første skikkelige tekniske støttenivå. Et troverdig scenarie er en forholdsvis rask korreksjon hit etter høy åpning, før aksjen fortsetter opp. Et passe (konservativt) target for lengden på en slik bevegelse er en halv ATR, eller 9/2 = 4,5 SEK. Man kan således kjøpe på 204 med en tett stopp, eller helst vente til man faktisk ser aksjen ta imot ved 204, og kjøpe på 205. Selv har jeg ofte kombinert disse metodene gjennom å legge 1/3 av ønsket volum inn som limit-ordre på et interessant 

Om man tar den sikrere varianten blir kursmål 205 + 4,5 = 209,50 markert i chartet som punkt 3. Dagens gode risk/reward «second day play» i ARCM kunne således være kjøp ved pkt 2 og selg ved pkt 3.

Trading i praksis

Hvilket volum kunnne man ta i en slik trade? Hvem er den relevant for? Vel, dette er ikke en veldig likvid aksje og ikke en jeg har tradet tidligere. Basert på hvordan aksjen handles er 1000 til 3000 aksjer naturlig størrelse på en post om man skal være forsiktig. Dette er således ikke en «all in» daytrade, men må sees som en av mange poster. Har man eksempelvis 2 millioner i kjøpekraft vil 2000 aksjer i denne ved 205 utgjøre 410.000 eller 20%. Man vil således kunne ha 5 slike samtidige posisjoner uten å bruke gearing, mens man ved intradagskreditt kjapt kan doble dette.

Toppbildet er fra Pixabay.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.