Gå til innholdet

Trend trading: Case-gjennomgang

Konkret eksempel på metodikken "Trend trading"

Jeg publiserte første gang i desember 2016 et innlegg ved tittel "Trend trading" her i Traders Corner, og oppdaterte dette i går med ytterligere informasjon og kommentarer. Her er det.

Trend-analyse er et av de mest anvendelige verktøy innen teknisk analyse, fordi det besvarer 3 spørsmål:

  1. Hvilke posisjoner skal du ta?
  2. Når skal du gå inn i de?
  3. Når skal du gå ut av posisjonen igjen?

Dette er blant de mest sentrale problemstillingene i trading, i tillegg til de andre punktene om risiko- og porteføljestyring som jeg tidligere har beskrevet i de tre innleggene "Hvordan tjene mer på aksjer", "Velge riktige aksjer" og "Selg taperaksjene". 

Jeg vil nå benytte Questerre Energy (QEC) som eksempel på hvordan benytte disse teknikkene på en konkret case. Aksjen er valgt fordi den har hatt spesielt store bevegelser og uvanlig stort volum de senere uker. Den illustrerer på en god måte de ønskede poenger:

1 - Questerre

Aksjen etablerte en opptrend i begynnelsen av august etter lengre sidelengs bevegelse gjennom sommeren. Stigende aksjer tiltrekker seg ofte oppmerksomhet, og opptrenden aksellererte inn i første halvdel av september. Foruten oppgang i oljeprisen (som QEC er svært sensitiv til) var det en ventet fremleggelse av nytt regelverk for gassboring i Quebec som var de store driveren bak oppgangen. Dette var fundamentalt sett en positiv nyhet, og vurderes som verdiøkende av vår analytiker i siste analyse på aksjen. Spekulativ interesse i aksjen var imidlertid svært stor i forkant av denne (svært) ventede begivenheten, noe man lett kunne se fra diverse Facebook-grupper og chat-fora. En fikk inntrykk av at svært mange kortsiktige investorer var long aksjen, og skulle selge på nyheten. En slik situasjon bør i seg selv være nok til å vekke forsiktighet blant tradere, men det er signalene i chartet som er det viktigste. Her vurderer vi de:

Som vi ser av dagsdiagrammet startet aksjen sin opptrend i august, men det var først i september prisene virkelig tok av. Aksjer som trender bratt oppover stiger ofte med støtte av 10 dagers glidende snitt (sort kurve) på undersiden, men vi ser her at i den siste fase av oppgangen fjernet aksjekursen seg betydelig fra dette. I en slik situasjon kan teknisk sammenlignes med det å være inne i "salgets siste dager" som det tidvis står i butikkene.

Det hender opptrender avsluttes med en slik kraftig, nærmest bananformet oppgang. For swing-tradere er det viktig for avkastningen å kunne få med seg så mye som mulig av en slik, da kanskje så mye som 50% av aksjens prisbevegelse på et slikt drag oppover kan komme i denne fasen. Man må imidlertid sitte litt lenger frem på stolen når aksjer kommer inn i denne fasen, og det kan da være stor verdi å se på charts i litt kortere tidsperspektiv. Her spoler vi inn på samme chart som over, men slik at hver prisstolpe (candlestick) tilsvarer en times prisutvikling.

Vi ser her at Questerre fra midten av september 2017 startet å trende bratt oppover med støtte ved 22 timers (tilsvarer 3 dagers) glidende gjennomsnitt, her vist som en blå kurve i chartet. Dette er et snitt jeg ofte bruker på times-charts på Oslo Børs, da det av diverse årsaker ofte fanger de mellomlangsiktige kursbevegelsene godt. Kan med fordel brukes sammen med 7,5 (1 dags) glidende snitt, her vist som en sort kurve. Som vi ser av chartet trendet aksjen bratt opp fra 13-14 september, og hadde ingen etablerte brudd på noen av disse snittene før toppen. Etablert brudd (stengning under, som ikke umiddelbart reverseres påfølgende time) er i en slik fase et godt verktøy for å ta gevinst. Man ville i såfall gått ut av aksjen i området 8,60-8,30. Ikke helt toppen, men tilsvarende høyeste stengning før aksjen snudde. Ikke ille.

Kan man gjøre exit enda bedre?

Ja, i noen tilfeller. Ønsker man å få de siste kroner ut av et slikt case kan kjente daytrader-teknikker være verdifulle. Et av mine trader-triks er dette: Om en eksplosiv oppgang (bananformet) har vart lenge og man så får et kraftig sprang på åpning (gjerne som følge av en nyhetssak, som Quebec-reguleringene til Questerre): Selg om åpnings-nivået ikke holder. Faktisk var dette ett av de oppsettene jeg som daytrader rutinemessig brukte for å ta intradag shortposisjoner, da kombinert med en svært tett kjøpsstopp dersom aksjen brøt opp gjennom åpningskursen igjen. Questerre er ikke en aksje for shorting, grunnet både problemer med å få lånt aksjene, samt at man generelt ikke bør shorte mindre selskaper som kan være oppkjøpskandidater. For exit på long-posisjoner man har i aksjen er imidlertid metoden god:

Dette chartet viser 1 minutts candlesticks. Vi ser at aksjen åpnet på 9,30 noe som var mer enn 10% opp fra foregående stengning. Etter et raskt push høyere de første sekunder falt aksjen under åpningsnivået. Dette er exit-signal for spekulative long-posisjoner i aksjen, og den kom aldri opp over det nivået igjen. Volumet var ekstremt i aksjen på denne åpningen, så man kunne få omsatt de fleste relevante trading-poster i markedet relativt uproblematisk. Hadde man benyttet denne teknikken ville du kunnet komme ut av aksjen anslagsvis ved kurser 9,20+. 

Benyttet man den litt mer saktegående (dog likevel raske) teknikken nevnt lenger opp ville du kunne solgt ved brudd på 1 dags glidende gjennomsnitt ved ca 8,55-8,60, og man ser i chartet at dette nivå tjente som noe teknisk støtte og aksjen spratt opp derfra ved første test. For de enda saktere trend-traderne ville brudd på 22 timers (3 dagers) glidende snitt ved 8,40 være et godt nivå å selge på. Skulle man allikevel ikke ha solgt ved dette nivå vil brudd på siste konsolideringsnivå før aksjen spratt opp siste dagen mellom 8,15 og 8,20 være et absolutt siste signal. Å fortsatt holde en swing-trading post også etter brudd på dette nivå gir ingen mening. Alt til sin tid i aksjemarkedet, og her forteller aksjen deg at tendensen er endret, og draget oppover er over.

Hva nå Questerre?

Jeg understreker at det overnevnte er et eksempel på en tradingteknisk beskrivelse av hvordan man kan handle en aksje i en slik situasjon, om man er swing-trader. Fundamentalt sett har Pareto en kjøpsanbefaling på aksjen, og har hatt det siden den ble handlet på 1-tallet. Dette er et 12 mnd kursmål, og tar i mindre grad hensyn til svingninger underveis. Vi har oppjustert vårt kursmål etterhvert som oljeprisen har steget, og den underliggende utvikling i områdene selskapet er eksponert mot har gitt grunnlag for dette. Ønsker man en grundigere gjennomgang av caset fra en fundamentalt perspektiv, hør samtalen med vår analytiker i denne Podcast om de mindre oljeselskaper. Det opplyses der at av vårt nåværende kursmål på NOK 11 knyttes 2 kroner til de produserende oljefeltene, mens hele 9 kroner er en risket verdi av de ennå ikke borrede (eller konkret planlagt utbygde) antatte gassressursene i Quebec. Vi fortsetter å være positiv til aksjen.

Teknisk sett trendet aksjen fortsatt ned i det korte bildet pr. avsutningen av handelsdagen 26.09.2017. Vi ser i det lange chartet at vi har kommet kraftig ned så aksjen er oversolgt. Den er også ved teknisk støtte i 5,50-5,60 området. Men dette betyr bare at vi er ved en potensielt interessant sone for nye long-posisjoner. Aksjen hadde på dette tidspunkt ennå ikke brutt opp gjennom verken 7,5 timers (1 dags) eller 22 timers (3 dagers) glidende gjennomsnitt. Trend-indikatorene var således pr. gårsdagens stengning fortsatt på "vent".

Morgenen 27.09.17 starter QEC med et sprang opp gjennom de to nevnte glidende snittene. Etter å ha konsolidert noen timer rundt 5,60-5,80. Dette er første signal på teknisk utbunning, og et trendbrudd. Hadde man hatt en shortposisjon i aksjen er dette signalet for å ta av siste del av den. Om man som swing-trader skal kjøpe aksjen igjen er imidlertid et annet spørsmål, som må vurderes etter de kriterier man benytter for å finne slike situasjoner. Selv om en aksje slutter å falle kan det ta betydelig tid før den etablerer en klar opptrend igjen. Rådet til tradere er å holde kapitalen i aktivitet gjennom å finne aksjer som trender, eller som har store bevegelser (swings) man kan trade på. Det er ingen trandingmessig grunn til å være i "yesterdays darlings".

Perioder med veldig sterk oppgang i enkeltaksjer, som avsluttes med en "euforisk" fase og deretter kraftig fall, kan ofte få lengre perioder med kjedelig utvikling før de igjen begynner å trende. Dette har vi siste året sett i eksempelvis NANO, TRVX og FUNCOM (disse dekkes ikke av våre fundamentale analytikere).

 Benytter du de overnevnte tekniske verktøy vil du ofte fange opp aksjene når de kommer i en mer interessant fase igjen. Tekniske verktøy er dog ikke egnet til å sikre at du er på plass dersom positive nyheter kommer rett "ut av det blå", som f.eks. oppkjøp eller liknende.

PS: Dette var en ren tradingteknisk kommentar, og Questerre ble valgt på grunn av sine gode egenskaper som aktuellt eksempel. Pareto har en kjøpsanbefaling på QEC med kursmål 11 pr dags dato for første gangs publisering av innlegget. For mer info, se våre fundamentale analyser på Questerre, og de andre oljeaksjene i vår analyseseksjon på innlogget nettsted


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

qec

Meld deg på vårt nyhetsbrev