Gå til innholdet

Tør du vedde?

Kan det å sette odds på dine meninger gi bedre beslutninger?

Innen aksjer og investeringer er det mange som har sterke oppfatninger om både ulike markeder og enkeltselskaper. Er noe dyrt eller billig? Skal det opp eller ned? Mediene er også fulle av denne type stoff, så det er tydeligvis interesse blant leserne. Selv syns jeg slike spørsmål blir mer interessante dersom man legger på en dimensjon til. Syns du noe er for dyrt, og venter at prisen på det skal ned? I så fall med hvor mye, og når? Hva skal utløse re-prisingen? Hvor sikker er du?

Å tenke odds kan gi bedre beslutninger

I den internasjonale bestselgeren «Thinking in bets – Making smarter decisions when you don’t have all the facts» har doktoren i psykologi og tidligere profesjonell pokerspiller Annie Duke skrevet om dette. Hun argumenterer for at det å sette odds (eller en skala) på hvor sikker man er på ulike utfall kan gi vesentlig bedre beslutninger, både for enkeltpersoner og grupper.

Kortversjonen av resonnementet hennes er at ved usikkerhet om fremtidige utfall er det bedre å forsøke å anslå en sannsynlighet for at noe skal skje, enn å være «sikker på» at noe bestemt skal skje. For det første er dette en mer presis og vitenskapelig måte å forholde seg til situasjoner med ukjent utfall, og for det andre kan det gi gunstige effekter for den menneskelige psyke. Det blir enklere å forholde seg til et ugunstig utfall dersom du på forhånd var forberedt på at det var usikkert. Det blir også enklere å endre syn etter hvert som ny informasjon tilkommer. I stedet for å endre hele ditt grunnsyn er det jo bare nå en endring i sannsynlighet du må gjøre. Du er dermed reflektert og realistisk i stedet for fastlåst og feilaktig.

Praktisk bruk

I aksjer og investeringer er det lett å finne eksempler på dette. La oss si du av ulike årsaker tror aksje LAKSE AS skal opp, og du kjøper. Om kursen på aksjen i stedet faller vil du ha følgende dilemma:

  1. Har du tatt feil?  
  2. Har du feil timing?
  3. Har noe skjedd som endrer caset?

Mange investorer blir fastlåst allerede på punkt 1. De fleste ser på seg selv som smarte, og smarte folk tar vel ikke feil? Det kan derfor være nærliggende å tro at det er de andre som har feil, og om du bare venter og holder posisjonen din så får du nok rett til slutt. Du vil vel ikke realisere et tap?

Mer erfarne personer tar minimum med punkt 2 også. Kanskje analysen var god, men timingen var feil? Med slik innstilling er det lettere å ta en «stop-loss», og vente på en bedre anledning. Kapitalen kan kanskje anvendes bedre andre steder.

Punkt 3 kan benyttes i de tilfeller der at en aksje tar en helt ny retning kan tilskrives konkret ny informasjon. Et eksempel på dette er helgens forslag om innføring av en ekstraskatt for oppdrettsvirksomhet, som får lakseaksjene til å falle på børsen mandag. Dette er ny informasjon, som kan forventes å slå direkte inn på regnestykkene for selskapenes lønnsomhet.

Om du i forkant av å kjøpe LAKSE AS hadde uttalt deg skråsikkert om at den skulle opp, ville du nå både tapt penger i aksjemarkedet, og havnet i en forsvarsposisjon psykologisk. Bedre ville det vært om du i forkant hadde sagt «gitt dagens informasjon anser jeg det som 65% sannsynlig at LAKSE AS skal opp i kurs herfra i nær fremtid, og jeg vurderer timingen som god for å ta en posisjon på dagens kurs». Ny informasjon vil da både kunne få deg til å vippe sannsynligheten til f.eks. 35% sannsynlig, og å vurdere timingen som mindre god. Du ville kunne tatt en rask stop-loss, og avventet et bedre tidspunkt for eventuelt å kjøpe. Dette ville både vært en mer korrekt vurdering, og satt deg i en mer fleksibel posisjon. Over tid blir det bedre resultater av slikt.

Så neste gang du selv skal ta en investeringsbeslutning, eller møter noen som argumenterer for at du skal gjøre noe. Spør hva er sannsynligheten for at dette scenariet er rett? Hvilke forutsetninger bygger det på? Når og hvordan skal du vurdere din aktive posisjon etter at den er tatt? Og hvordan vurderer du selve prosessen?

Med dette på plass kan du med større grad av kontroll over utfallet ta en posisjon. Ta et «bet».


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev