Gå til innholdet

Hvor mye penger trenger en trader?

Kravet til startkapital avhenger i stor grad av hvor aktiv du skal være, og om du har andre inntektskilder.

For å trade må du ha utstyr, kunnskap og kapital. Utstyret er det enkleste å skaffe seg, og det kan du lese mer om her. Kunnskap er noe som må bygges og utvikles over tid, og dette vil vi skrive mye om i tiden fremover. Men hvor mye penger trengs egentlig for å starte å trade?

Hobby-trader

Det går fint an å starte med trading som en hobby uten å ha mye kapital. Mange opplever raskt at de oppnår en dypere forståelse av markedet ved å selv ta posisjoner av spekulativ/kortsiktig art, fremfor kun å lese finansielle artikler eller sitte investert i fond. For de fleste som har trading som hobby er såkalt «swing trading» mest aktuelt. Dette betyr å fordele kapitalen på et knippe posisjoner som vanligvis holdes fra noen dager til noen uker. Metoden kalles swing-trading fordi de «bølgebevegelsene» man ser ved å observere et hvilket som helst kursdiagram som regel følger et slikt mønster. Man etterstreber med dette å fange opp en meningsfull del av en slik bevegelse, og holde posisjonen så lenge trenden/bevegelsen varer.

Å starte med dette er noe mange kan gjøre, og det kan gjerne kombineres med å holde langsiktige investeringsposisjoner i enkeltaksjer, fond og ETF’er. For noen kan dette bli en lønnsom og spennende hobby, som man kan kombinere med annen jobb eller inntektsbringende virksomhet. Andre opplever at trading i likhet med annen hobby eller underholdning er noe som koster penger.


Swing traders er ute etter å fange bølgebevegelser i aksjer. Her viser DNB fine "swings".

Man kan på hobbybasis ta swing-posisjoner med relativt lite kapital. Husk dog at små posisjoner genererer minstekurtasje hos meglerhuset for gjennomføring av handelen, og at for små handler vil denne kunne utgjøre et betydelig beløp. Kjøper du f.eks. Telenor for 1000 kroner og betaler minstekurtasje på 59 kroner både for kjøp og salg har kurtasjen spist 11,8% av kapitalen din. Å trade aktivt for så små beløp er bare tull. Bruk da heller en demo-variant eller et aksjespill for å trene opp dine ferdigheter. Det er billigere og mer realistisk.

For ikke mange år siden ble aksjene på Oslo Børs omsatt i minimumskvanta som het «børsposter» og som ble justert jevnlig for å tilsvare ca 10.000 kroner. Denne ordningen forsvant med inntoget til computerhandelen, men logikken består: Ikke gjør en handel på under 10.000 kroner. Personlig vil jeg det er lite relevant å gjøre enkelthandler på mindre enn minst 30.000,- kroner. For et kjøp og salg på 30.000 kroner vil samme minimumskurtasje 2 ganger tilsvare 0,39% av kapitalen din. For aksjehandler der det går flere dager mellom kjøp og salg er dette akseptabelt til hobbybruk. For intradagshandel… er også dette alt for mye.

Den proffe trader

For en som skal drive med trading på fulltid og leve av avkastningen er kapitalbehovet et helt annet. Det vil helt sikkert være ulike erfaringer og meninger om dette, men jeg vil påstå at mange undervurderer hvor mye arbeidskapital man bør ha tilgang til ved oppstart, akkurat som mange undervurderer hvor lang tid det tar å bli en konstant profitabel trader.

Som i mange andre selvstendige yrker trengs det betydelig arbeidskapital/investeringer for å starte egen virksomhet. Hvor mye vil det koste for en agronom å kjøpe en stor nok gård til å kunne leve av den som fulltidsbonde? Hvor må en fisker ut med for å kjøpe båt, utstyr (og evt kvoter) i et omfang som gir grunnlag for et godt levebrød? Hva er kapitalbehovet for en klesbutikk, et tannlegekontor eller liknende?

Jeg vil påstå at disse størrelsene er mer sammenlignbare enn mange kanskje tror, og å tenke gjennom dette kan være en god øvelse for alle som ønsker å ta skrittet over til full tids trading. Går du inn på finn.no eller gardsbruk.no vil du finne relevante gårder til salgs for ca 3 millioner og oppover til 30. De største er lettest å leve av.

Egenkapital skal også dekke «skolepengene»

Det er egenkapitalen en trader må trekke av for å dekke personlige livsutgifter til seg selv og sin familie. Det er dermed også slik at dersom han eller hun er i stand til å holde svært lave utgifter, og/eller har tilgang til noe inntekt fra annet arbeid eller annen kapitalkilde vil dette redusere kapitalbehovet man har for å starte opp trading på fulltid.

Nybegynnere i trading må imidlertid regne med at det tar betydelig med tid før man blir en konstant profitabel trader. De fleste vil si det kreves tusenvis av timer med dedikert innsats, på samme måte som når man skal utdanne seg til andre krevende yrker med høy lønn. Hva er tid og kost for å bli lege, advokat eller pilot? Det er viktig å ha et realistisk forhold til dette. Det står ingen på gata og gir deg penger. Man må ha kompetanse for å kunne trekke en inntekt ut av markedets bevegelser.

Kapital i arbeid kan være mer enn egenkapital

Det er egenkapitalen man regner avkastningen av, men den reelle kapitalen en trader har i aktive posisjoner i markedet kan være langt større. Dette innebærer en stor mulighet for den som er god på risikokontroll, og mens de som ikke mestrer dette har korte karrierer som tradere.

Ved å skyte inn egenkapital på en konto hos megleren din vil du om ønskelig kunne få opprettet intradagskreditt som i utgangspunktet dobler handelsrammen din gjennom dagen, men ikke gjør det mulig å beholde posisjoner verdt mer enn egenkapitalen din over natten. Tradere oppretter som regel også tradisjonell aksjekreditt.

Med disse kredittene på plass kan du holde posisjoner i markedet som er mye større enn egenkapitalen. Intradag er det faktisk slik at Egenkapital + Intradagskreditt * aksjens belåningsgrad setter grensen for størrelsen på din maksimale posisjon. Belåningsgradene er forskjellige for hver enkelt aksje, og justeres jevnlig. Du finner en oversikt her. Maks belåningsgrad finner du i de største og mest likvide OBX-aksjene, og for Statoil er eksempelvis graden 85%. Det betyr at med 1 million i EK og ytterligere 1 million i intradagskreditt er det teoretisk mulig å kjøpe STL intradag for 2 mill / (1-0,85) = 13,3 millioner. Handler du futures eller andre derivater vil gearingen kunne være enda høyere. Vær forsiktig med dette. Det er et teoretisk eksempel, og anbefales ikke.

Gi deg selv fleksibilitet

Kapital er det du jobber med som trader, og målet er å øke kapitalen samtidig som den skal dekke dine utgifter. Som nevnt er det derfor viktig å ha en god egenkapital, god kostnadskontroll og eventuelt andre inntektskilder (særlig innledningsvis). I tillegg må du gi deg selv et så fleksibelt utgangspunkt som mulig for handel gjennom dagen med intradagskreditt, aksjekreditt, shortavtaler, derivatavtaler etc.

Dette er viktige verktøy for tradere, som kan gi deg økt effekt på dine posisjoner. Men all gearing/leverage kan innebære økt risiko, og kan innebære økte kostnader. En trader må forstå og kjenne til alle disse. Har du spørsmål om avansert aksjehandel og/eller ønsker en prat med Pareto om dette, les mer og ta kontakt her.

Se også innlegget om risikokontroll for tradere.​


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev