Gå til innholdet

Betraktninger i et turbulent marked

Det er sterke krefter i sving i markedet, men dette medfører også store muligheter.

De fleste av verdens børser har falt kraftig de siste to uker, med viruset Covid19, oljeprissjokket og uro i rente/valutamarkedet som klare drivere. Dette kan ventes å spille seg ut i flere akter fremover, der både de direkte effektene, ringvirkningene og mottiltakene som settes i verk vil ha vekslende betydning. Ingen kan kjenne det eksakte forløp fremover, men noen ting kan vi vite med større sikkerhet:

Det første er at det for øyeblikket pågår et kraftig "flush" ut av aksjer som følge av innløsninger i fond, margin calls på belånte porteføljer, og risikojusteringer i diverse porteføljer. Når dette er over vil markedene roe seg, og enkelte spår en kraftig korreksjon oppover igjen. Det andre er at selskaper og sektorer som allerede var i problemer eller nedtrender i det som ellers var et sterkt bullmarked i mye mindre grad enn andre selskaper vil tåle den gjeldende turbulens. Noen vil havne i situasjoner der en rask bedring virker mindre sannsynlig. Det tredje er at man bør være forsiktig med å ta for mye risiko i dagens marked, da krefter utenfor noens kontroll nå er i spill.

Men.... Svingninger i markedet innebærer også store muligheter for sofisitikerte investorer.

Nordic Trader - Konkrete innspill 

I Pareto både i Norge og Sverige har vi enkelte meglere og kunder som er interessert i teknisk og kvantitativ input i tillegg til den klassiske fundamentale oppfølgingen fra Paretos analytikere. Sverige får noe av dette eksternt fra Longwiew, som man også kan følge på Twitter. I Norge har jeg tidvis kommet med en del chart og tabeller på denne arenaen, og har planer om å slippe løs en del interessante verktøy når vår nye kundeweb er fullt operasjonell om kort tid. 

I dag ble et notat sendt til en gruppe av disse kundene som inneholdt 3 ting. For det første en del charts som setter dagens situasjon i et teknisk perspektiv. Deretter løftet jeg frem de mest relevante indeks-ETF'ene for å ta posisjoner i dagene som kommer. Det ble endog løftet frem konkrete enkeltaksjer som bounce-back kandidater i de respektive marked. 

Notatet Nordic Trader 13.03.2020 ligger her (krever innlogging). Nedenfor er eksempler på noen av chartene, men fyldigere kommentarer fins i notatet.

OMXS30 Stockholm mars 2020
Stockholm OMXS30 siden 2014 - Ukentlige candlesticks - kilde Infront

NASDAQ 100 mars 2020NASDAQ 100 ukentlige candlesticks siden 2015 - kilde Infront

Oslo Børs OBX Index mars 2020Oslo Børs OBX indeks - ukentlige candlesticks siden 2011 - Kilde Infront

Notatet inneholder flere indekser og tar i korthet for seg flere forhold knyttet til disse, samt relevante verdipapirer. Som nevnt er dette beregenet som støtte for sofistikerte investorer som tar egne velbegrunnede valg. Dette gjelder både hva man kjøper, men også når, i hvilken mengde og med hvilken oppfølging. Vi har skrevet mye om disse temaene tidligere i både Traders Corner og Kunnskapssenteret, og det har også vært tema på en rekke fordrag. Dette er også jevnlig tema i våre video markedskommentarer, der det blant annet ble sluppet en i går

For å handle ETF'er, spesielt de som er gearet, må man ha bestått en kunnskapstest. De fleste av disse instrumenter handles også utenfor Norden. Hos oss kan du handle Norden på de vanlige nettsidene, men må benytte vår mobil-app, Web Trader eller topproduktet Infront Active Trader for å nå de utenlandske markedene, og de instrumenter som er der. 

Programmet jeg har brukt for å lage chartene over er Infront Active Trader. Et godt verktøy for deg som driver med trading eller avansert aksjehandel

Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

NT

Meld deg på vårt nyhetsbrev