Gå til innholdet

At besidde contanter, det er finessen

Ordtaket, med huskeregelen ABCDEF har lenge vært kjent blant investorer, og er igjen aktuelt.

En meget stor del av den kapital som eies og handles i markedet for aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer håndteres av aktører med et klart, og ofte lovregulert mandat. Dette gjelder forvaltere av aksje- og rentefond, pensjonsfond, livselskaper, og en rekke andre. Dette sikrer at forvalteren agerer på en viss måte, og innenfor fastsatte regler. Eksempelvis betyr dette for et vanlig aksjefond at fondet er tilnærmet fullinvestert i markedet til enhver tid, med andre ord "all-in, long only". I tillegg tilkommer regler for spredning og kurssetting som fastsettes av bl.a. Verdipapirfondloven og ytterligere i fondets prospekt.

Fordelen med dette er en sikkerhet for kundene (som er fondets oppdragsgivere) på at midlerne blir forvaltet på en nokså forutsigbar måte. I et indeksfond er fondets posisjoner og virkemåte nær 100% gitt, mens for et aktivt forvaltet fond er forvalters opptreden fastsatt i prospekt og for øvrig i rammer gitt av loven.

Ulempen kan sies å være at eventuell market timing, kurssikring eller gearing overlates til den enkelte investor i fondet. (Det finnes fond som gjør også dette, og disse benevnes ofte som Hedgefond).

Det er i og for seg naturlig og bra for de fleste passive fondsinvestorer at det er sånn, og det er også derfor dette samfunnsområdet har blitt lovregulert på gjeldende måte. For tradere skaper dette dog muligheter. Her er noen:

1 - Smartere tolking av nyhetsstrøm

Både tradisjonelle nyhetskilder og sosiale media har en rik strøm av uttalelser, artikler og intervjuer av ulike markedsaktører. Både tradere og andre observatører kan gjøre klokt i å spørre seg hva som er kilden for uttalelsens mandat når man skal tolke det de sier. Ofte kan analysen og innsikten være god, men spør man en med mandat til å være all-in, long only, og lever av økende innskudd i fondet, har konklusjonene en tendens til å være "kjøp mer" og "sitt stille i båten". Ikke nødvendigvis galt for de fleste, men det kan bli litt ensidig for noen. Spør du en frisør om du trenger en hårklipp overrasker det neppe om svaret er ja.

2 - Delvis forutsi oppførsel 

Slike mandater medfører en grad av medsyklisk oppførsel, som ikke er gunstig i alle markedssituasjoner. Investor og forfatter Nassim Taleb er kjent for dette sitatet fra boken Skin in the game:

The market is like a large movie theater with a small door. And the best way to detect a sucker is to see if his focus is on the size of the theater rather than that of the door."
- Nassim Nicholas Taleb i Skin in the Game  

Taleb skriver grundig og dyktig om at markeder har lange perioder av stabilitet og en illusjon av forutsigbarhet, men at dette fører til oppbygging av ubalanser som med ujevne mellomrom fører til utslag mye større enn de fleste modeller kan predikere. For de statistisk interesserte kan dette kjapt oppsummeres med at avkastning ikke er normalfordelt, men har "fat tails". Det fører til en underliggende utsabilitet i systemet når tildels svært store summer penger forvaltes etter strategier som "risk parity", "value at risk",  "porteføljeoptimalisering", osv. Når hendelser som er utenfor modellen inntreffer er rett og slett ikke markedet i stand til å takle samtidig porteføljejustering for alle, og man kan få veldig store utslag. Vi så dette under krakket i 1987 (portfolio insurance), kollapsen i hedgefondet LTCM i 1998 (convergence strategy), Finanskrisen i 2008 (CDO'er) og vi ser det i deler av både aksje-, rente og råvaremarkedet nå i Covid-19 krisen. 

At besidde contanter det er finessen

Det er her det gamle ABCDEF visdomsordet kommer inn. Som trader har man friheten til å være long, short, gearet eller sikret. Man kan velge å vente i lange perioder, for så å handle raskt når tiden er inne. En trader kan spille på hele orkesteret av muligheter, og det er kun egen psyke og kunnskaper som setter grensene, foruten tilgang til kapital og verktøy. Da er det mulig å være kjøper når en annen må selge, selv om selgeren kanskje vet at det prismessig trolig ikke er smart å selge. De må på grunn av mandat, og som følge av f.eks. innløsninger i fondene eller endrede risikoparametere i modellen de baserer sin forvaltning på. Sånn er det.

Å sitte på kontanter for å kunne kjøpe når verdier kastes ut av vinduet i stressede markeder... det er finessen. Slike muligheter inntreffer, men ikke ofte. Dette er såleden en strategi man må benytte i tillegg til de mer vanlige handelsstrategier man følger for swing-trading og liknende som vi har skrevet om i Traders Corner

For å kunne være en slik kjøper må man imidlertid ha gjort visse grep i forkant. Man må ha mulighet til gearing, shorthandel og eventuelt handel i derivater. Videre må man følge en streng strategi med elementer av market timing, ofte basert på teknisk analyse i tillegg til de fundamentale vurderinger man gjør. Bruk av stop-loss på alle poster er ved siden av riktig håndtering av posisjonsstørrelse det viktigste man kan gjøre for å sikre seg å være i en posisjon for å kunne reagere på muligheter som kommer.

Du vil finne mer info om disse temaer i vårt Kunnskapssenter, og i Traders Corner på denne nettsiden. Dette er også tankegangen som ligger til grunn for Markedsinnsikt-videoene som publiseres jevnlig på Pareto TV

Nytt fra mars/april 2020 er at vi nå også har begynt å publisere enkelte mer konkrete, handlbare og kortsiktige rapporter under "Artikler"vår nye kundeweb. Det vil komme mer av dette, og etterhvert kanskje også verktøy for å hjelpe swing-tradere og daytradere til å finne enda flere interessante situasjoner. 

Er du interessert i slikt bør du således benytte deg av tilbudet under, og få en aktiv konto hos Pareto. Foruten artiklene vil du da ha full tilgang til vår analyse, og verktøy for handel og informasjon

At besidde conantanter... på det rette tidspunkt, ja det er finessen. Verktøyene for å gjøre resten finner du hos oss. Lykke til.


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

   

Toppbilde fra Unsplash, av Vitaly Taranov

Meld deg på vårt nyhetsbrev