Gå til innholdet

Selvbetjente algoritmer i Infront hos Pareto Securities

 

Med Infront Web Trader, Infront Active Trader og Infront Mobile Trader kan du selv handle med algoritmene «Over the day», «Participate 10%», «Participate 20%», «Participate 30%» og «Darkpool».

Algortimene er tilgjengelige i markedene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia, Sveits og Canada.

Ordertype: Over the day

Denne algoritmen sprer orden jevnt ut over dagen fra ordreinnleggelse til stengning. Den er med i åpningsauksjonen om ordren er lagt før børsåpning. Det volumet som ikke er handlet under dagen vil delta i sluttauksjonen. Dersom aksjen handles utenfor limiten, vil algoritmen stoppe ordren. Restordren vil da spres ut over resten av dagen om aksjen handler innenfor limiten på ordren. 
Er verdien av ordren mindre enn tilsvarende 700 dollar vil hele ordren bli handlet med én gang.  

Participation-algoritme

Ordretyper: Participate 10%, Participate 20% og Participate 30%

En participation-algoritme har som mål å handle en viss prosentandel av volumet i markedet innenfor limiten på ordren. Man kan bruke 10, 20 og 30 prosents participation-algoritmer i våre Infront-tjenester.

Eksempel ved bruk av «Participate 10%» som ordretype: Om det handles 100 000 aksjer i markedet innenfor limit-en vil algoritmen prøve å handle 10 000 aksjer. Ordren vil delta i åpnings- og sluttauksjonen, der den forsøker å være 10 prosent av auksjonsvolumet. Handler i darkpools og kryss som går off market blir ikke medregnet i handlet volum. Algoritmen forsøker å handle passivt (det vil si at den ønsker å ligge på beste bid/offer), men ligger den bak målet om å være 10 prosent av volumet, vil den være mer aggressiv ved å handle i darkpools eller krysse spreaden.

Er verdien av ordren mindre enn tilsvarende 700 dollar vil hele ordren bli handlet med én gang.

Ordertype: Darkpool

Darkpool-algoritmen søker bare etter skjult likviditet gjennom å overvåke og handle i ulike darkpools. En darkpool er en markedsplass der kjøps- og salgsinteresse ikke publiseres åpent. Det er normalt institusjoner med store ordre som handler i darkpools. Det gjør de for å unngå å påvirke markedskursen med store ordre. 

Darkpool-algortimen kan brukes når du selv skal legge en veldig stor ordre som du ikke ønsker skal være synlig i ordreboken. Du kan også bruke algoritmen til å prøve å «fiske» etter skjult likviditet fra større ordre. I Europa handler algoritmen bare midt i spreaden. I USA handler den både best bid-offer og midt i spreaden. Darkpool-algoritmen deltar ikke i auksjoner, ettersom den ikke handler på åpne markedsplasser.

Gyldighet

Dersom du legger en algoritmeordre utenfor børsens åpningstider vil ordren i Norge, Sverige, Danmark og Finland bli offline-ordre. Ordren blir sendt på børs klokken 08:00. I de andre markedene vil ordren bli avvist dersom du legger ordre utenfor børsens åpningstid. 

Alle ordrer har gyldighet ut dagen. Langtidsordre kan ikke legges på algoritme-ordre. 

Infront Active Trader

I Active Trader legger du algoritme-ordre ved å velge «Strategy» i ordrebilde. 


 
Aktive algoritme-ordre vil du finne samme med andre ordre under «Orders». 

Infront Web Trader

I Infront Web Trader finner du algoritme-ordrene under «Avansert» og ved å velge «Strategy» i ordrebilde. Limiten på ordre legger du i feltet «Price». 

I Infront Web Trader har vi laget en egen oversikt slik at du hele tiden har full kontroll over dine aktive algoritme-ordre. Du kan endre volum og limit på ordren og slette ordren på vanlig måte. 

Infront Mobile

Infront Mobile finner du algoritme-ordrene under «Avansert» og ved å velge «Type – Strategy». Limiten på ordre legger du i feltet «Price». 

Aktive algoritmeordre finner du sammen med andre ordre under «Orders» i appen. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.