Gå til innholdet

Prosjektfinansiering

Pareto Securities har drevet med prosjektfinansiering siden 1986, og er en ledende aktør innen finansiering av prosjekter på områder som Eiendom, Shipping, Offshore og Energi. For deg som investor innebærer slike investeringer en mulighet til å ta direkte eierskap i prosjekter, eiendom og eiendeler som ofte har en høy direkte avkastning i form av løpende utbytter. Pareto håndterer den løpende forretningsførsel og rapportering fra prosjektene.

Vi tilbyr også et marked for annenhåndsomsetning av andeler i prosjektene, dersom du ønsker å kjøpe mer eller selge før prosjektets levetid har løpt ut.

Pareto Securities Project Finance har tre fokusområder

  • Prosjektfinansiering innen Eiendom
  • Prosjektfinansiering innen Shipping, Offshore og Energi
  • Salg og kjøp - omsetning av prosjektandeler

For spørsmål knyttet til vår virksomhet og våre prosjekter ring våre meglere på (+47) 22 01 58 99 eller send en mail til oss.

Eksempler på noen av våre transaksjoner:

Meld deg på vårt nyhetsbrev