Gå til innholdet

Fire tips for bedre avkastning i aksjer

Har du kontroll på disse fire faktorene vil du med større sannsynlighet gjøre det bra i aksjemarkedet.

Å handle aksjer aktivt kan være både lønnsomt, lærerikt og spennende enten man gjør det i stort omfang eller som hobbyinvestor. Jo lenger man har vært i markedet jo mer blir man klar over at det ikke er ett enkeltstående tips  som er nøkkelen til suksess, men måten man jobber på over tid som er avgjørende. Man må fokusere på disse fire faktorene:

1. Aksjeutvelgelse

Dette handler først og fremst om å kjenne selskapene du investerer i. Tilgang til god fundamental analyse med estimater for fremtidig utvikling vil være til stor hjelp her. Å lese selskapenes års- og kvartalsrapporter er også nyttig. Man bør med fordel ha en oppfatning både om selskapets resultatregnskap og balanse. Men minst like viktig som å kjenne selskapet er å kjenne aksjen. Hvordan er daglig omsetning, spread mellom kjøps- og salgskurs etc. Svinger aksjen mer eller mindre enn markedet, og hvordan beveger den seg i forhold til liknende aksjer i inn- og utland? Er den et godt valg i alle typer markeder, eller er den en typisk offensiv eller defensiv aksje?

2. Timing

Viktig for avkastning er ikke bare hva du eier, men når du eier det. Et godt selskap kjøpt på feil tidspunkt kan bli en ubehagelig opplevelse, selv om du planlegger å eie det langsiktig. Det er her teknikker for timing kommer inn. Tekniske modeller som trend-analyse, kvantitative utvalgsmodeller eller oppfatning om konkrete triggere for re-prising er viktig. Kunsten er å kjøpe når det er sannsynlighetsovervekt for en bevegelse i den retning du er posisjonert for.

3. Mengde

En aksjeportefølje er en fornuftig mengde og sammensetning av aksjer i forhold til hverandre og din totalt investerte kapital. Profesjonelle forvaltere og større finansielle investorer som ikke er aktive eiere har sjelden mindre enn 10 aksjer i sin portefølje. Har du kun 1 eller 2-3 aksjer er de mer å se på som veddemål enn en portefølje. Å ha så få enkeltaksjer kan være OK dersom de er et supplement til større poster i fond og andre investeringer. Ellers er den vanligste feilen vi som jobber i bransjen ser blant nybegynnere og hobby-investorer at de har for få aksjer i porteføljen, og derfor for stor andel av sin kapital i hver enkelt posisjon. Det kan være spennende, men kan sjelden kalles god kapitalforvaltning. Mer om dette i et tidligere innlegg her.

4. Oppfølging

Etter at du har kjøpt en aksje er tiden inne for at det scenario du så for deg når du kjøpte skal spille seg ut. Om så skjer og aksjen beveger seg til ditt målområde bør du ta en ny vurdering. Er aksjen fortsatt kjøpverdig, og kan du se for deg en videre hyggelig utvikling? I så fall kan man beholde den. Om ikke er kanskje tiden inne til å si takk for seg, sikre gevinsen, og se etter noe annet. 

Det hender også at aksjer ikke beveger seg den vei du hadde posisjonert deg for. Dette kan komme av uriktig analyse, feil timing, at ny informasjon kommer til som endrer situasjonen, eller at aksjen dras med av generelle markedsbevegelser. I så fall er stop-loss en fornuftig strategi å bruke, slik at man unngår at individuelle tap blir for store, og man kan frigjøre kapitalen til bedre bruk. 

Oppsummering

Har man disse fire faktorene under kontroll har man alle forutsetninger for å kunne få god avkastning på kapitalen. Syns man dette høres kjedelig ut og ligner på en "jobb", så har man kanskje rett. Det er dog slik at innsats og innsikt premieres i aksjemarkedet, mens tro, håp og kjærliget ofte er noe man må betale for og ikke får betalt for. Har man ikke tid til å følge opp investeringene kan det være en god strategi å plassere mesteparten av kapitalen i fond, og kun bruke en liten del til noen rene veddemål ved siden av. Det fins mer enn 300 fond i vårt fondssenter, og gjennom vår handelsløsning får du også tilgang til tusenvis av børshandlede fond.

Les mer om hvilke analyser du får tilgang til som kunde av Pareto her, og se at vi nå også inkluderer analyser på Tyske selskaper. Er du nysgjerrig på hvilke handelssystemer som passer for deg kan du lese mer om våre handelstjenester her.
 


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev