Gå til innholdet

Drømmetipset

Venter du på å bli ringt av en megler med det ideelle aksjetipset?

Kan du se for deg at du blir ringt av en megler og tipset om å kjøpe en aksje? Megleren forteller deg en interessant historie, og det virker åpenbart at det bare er et spørsmål om kort tid før markedet kommer til samme innsiktsfulle konklusjon og aksjen vil stige betydelig. Videre er aksjen et relativt kjent selskap, så du er ikke redd for å rote deg bort i noe illikvid unotert. Det vil være lett å komme både ut og inn av aksjen med et bra beløp at du driver kursen nevneverdig.

Men du lar deg ikke lure så lett. Før du aksepterer sjekker du også chartet i aksjen for å se at den ikke allerede har steget betydelig de siste dager. Det har den ikke, men har gått omtrent på linje med markedet og lignende selskaper. Du kjøper.

De neste dager starter aksjen å stige betydelig, og etter noen dager er den opp 20% på stort omsetningsvolum. Avisen plukker opp saken, og har snakket med både analytikere og selskapet om kursoppgangen. Historien inneholder omtrent den samme informasjon som megleren gav deg i forkant av kjøpet. Aksjen stiger nye 5% på åpning den dagen avisartikkelen står på trykk. Volumet er høyere enn normalt hele dagen, og det går mot en sterk dagsavslutning. Mot slutten av dagen ringer megleren deg og sier at nå har aksjen gått omtrent så mye som man kunne forvente, og kursen reflekterer fullt ut den nye situasjonen. Du er enig, og selger. Total fortjeneste 27% på en ukes tid, og alle parter er fornøyde. Du angrer på at du ikke kjøpte litt mer, og gleder deg til megleren ringer neste gang. Du kjøper noen fine blomster til kona, og hun lurer på hvorfor du er så blid.

Et kritisk blikk på virkeligheten

Alle er vel enige i at dette er en god historie. Nå sitter du kanskje og venter på at jeg skal rive den helt i fillebiter og kalle dette illusjoner og tull. Det er bare delvis riktig. Som på det meste annet i livet er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner. Det riktige bildet er som regel ikke svart eller hvitt, men ulike grader av gråtoner. Virkeligheten er rett og slett mer sammensatt og komplisert. Gjennom de årene jeg har jobbet i meglerbransjen har jeg sett mange eksempler på historier som den jeg beskrev her, og i noen tilfeller har jeg endog selv vært megleren som ringte. Men veldig vanlig er historien ikke. La oss se på fakta.

  1. Meglere er som regel intelligente mennesker med god innsikt i aksjemarkedet. De kan snakke godt for seg, og føre logiske resonnementer, men de er ikke synske.
  2. Dersom megler har reell informasjon om selskapet som er presis og fortrolig, samt egnet til å bevege kursen, kan dette i mange tilfeller defineres som innsideinformasjon. I så fall har megler etter loven ikke anledning til å videreformidle denne, og om du mottar innsideinformasjon har du ikke lov til å handle på den. Bøter og fengsel venter den som blir tatt for handel på innsideinformasjon, og megler får sparken. Få er interessert i å ta risken.
  3. De børsnoterte selskapene er pålagt å spre informasjon om sin virksomhet på en ryddig og rettferdig måte til investorer, slik at ingen skal få åpenbare informasjonsfordeler. Dette er de også ganske flinke til. Den som følger med på kvartalspresentasjoner, kapitalmarkedsdager andre bedriftspresentasjoner vil ha relativt lik info som øvrige investorer i markedet. Kommer det ny informasjon fra selskapet skal dette gjøres gjennom børsmeldinger, fortrinnsvis utenom åpningstid for handel i aksjen. Alle investorer skal kunne vurdere informasjonen, og reagere på den samtidig.
  4. Det er sjelden man treffer så godt på timingen av en story at man rekker å kjøpe før kursen begynner å bevege seg som en reaksjon på ny informasjon eller ny underliggende situasjon. Markedet reagerer som oftest (men ikke alltid) raskt.
  5. Kursbevegelser på 27% på en uke i store, kjente, likvide selskaper er relativt sjeldent, men ikke uhørt. Som regel faller dog store prosentvise bevegelser på kort tid sammen med helt konkret ny og uventet informasjon som har betydning for hvordan aksjen prises. Du og megler må altså forutse noe som er både nytt og uventet, men ikke innsideinformasjon for å kunne handle på det. Dette skjer, men ikke daglig.
  6. Kona blir blid når du kjøper blomster, men så blir hun mistenksom og lurer på hva du har å skjule. Best å la være.

 Nøkkelen til lykke

Det sies at nøkkelen til lykke i livet er å ha lave forventninger, for da er det større sjans for å bli positivt overrasket. Dette er kanskje sant, men jeg vil nyansere det litt i forhold til aksjemarkedet og si at nøkkelen til å gjøre det godt i aksjemarkedet er å ha realistiske forventninger. Rett og slett en velutviklet situasjonsforståelse og kjennskap til hvordan ting er. Da tar du bedre beslutninger.

De beste analytikere og meglere jeg kjenner har nettopp dette. De har en god forståelse av hva dagens situasjon er, hva som er den rådende oppfatning om aksjen, og hvordan dette prises i markedet. Ofte kombineres dette med en inngående kjennskap til aksjens prisingssensitivitet i forhold til generelle faktorer (oljepris, renter etc) eller spesiell e selskapsspesifikke faktorer som kontrakter etc.

Jeg vil benytte anledningen til å slå et slag for analytikernes «Hold» anbefalinger. Med dette mener jeg de analyser som sier at aksjen er et kvalitetsselskap som drives godt og har en god utvikling, ikke de hold-analyser som egentlig er en «hold deg unna» anbefaling. En hold-anbefaling av første type betyr etter min oppfatning at selskapets aksje er «riktig» priset i markedet, og du kan forvente å få en avkastning relativt lik selskapets egenkapitalavkastning ved å kjøpe den. Dette dersom pris/bok hadde vært 1. Er P/B høyere, vil din avkastning de første årene bli lavere. Det er grunnleggende finansteori.

Orkla er eksempel på en slik aksje. Det er et bra selskap, men det ligger priset i dagens kurs. Vi har hold-anbefaling, men dette betyr bare at vi venter i underkant av 10% total avkastning til investorer ved å eie aksjen de neste 12 mnd. 3-4% av dette vil komme som utbytte. Orkla handles til en p/e på 18, og om du tar 1/p/e får du 5,6% i implisitt «earnings-yield». Markedet forventer og har priset dette, samt relativt flat inntjenings- og utbyttevekst. Aksjen handles der den skal, men kan allikevel være en grei investering over lengre tid.

Som langsiktig investor vil det være lettere å lete etter god kvalitet og eie det lenge, enn å lete etter den neste store reprisings-storyen. Du blir også mindre avhengig av timing. Er du i tillegg flink til å velge aksjer som klarer å vise en viss inntjeningsvekst vil du kunne få en enda bedre langsiktig reise, selv om du kanskje må betale mer for aksjene akkurat der og da.

For de mer avanserte

Dette betyr ikke at det er umulig å slå markedet, eller at det er uklokt å spille på de mer kortsiktige prisbevegelser som typisk varer i dager og uker. Tvert om. Dette er imidlertid mye mer utfordrende. De som suksessfullt driver med kortsiktig aksjehandel er alle svært bevisst på sannsynligheter og risikokontroll. De vet at de ikke treffer på alle sine veddemål, og har null problem med å komme seg ut av en posisjon om den ikke beveger seg som de hadde antatt, eller dersom noe uforutsett skjer som endrer attraktiviteten til investeringen. De fleste av disse lar ikke tips og råd avgjøre om de tar posisjoner eller ikke, men vurderer hvordan informasjonen passer med deres egen oppfatning av situasjonen. De lytter altså gjerne til oppegående analytikere og meglere, men beslutningen tar de selv og oppfølgingen av posisjonen likeså.

Analytikernes kjøpsanbefalinger domineres av selskap de mener har et uforløst potensiale, eller der de mener markedet ikke fullt ut priser inn den antatt mest sannsynlige utviklingen for selskapet. Å kunne lese slike analyser på en riktig måte er viktig for investorer, og uavhengig av om man er enig eller uenig i konklusjonene kan selve gjennomgangen av marked og selskap ha stor verdi.

Så drømmetipset fins, men opptrer kanskje ikke slik som alle tror. Virkeligheten er mer komplisert enn drømmer, men det er nå engang den vi har å forholde oss til.

 

 

 

ORK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.