Gå til innholdet

Den som leter, finner. Men hva gjør du så?

Hva du leter etter, og hvordan du behandler det du finner er avgjørende

I flere år har jeg blitt invitert til å holde foredrag på arrangementer i regi av foreninger som AksjeNorge, eller Aksjegrupper på ulike høyskoler.  De største samlingene har hatt mer enn 1000 deltakere, og da må man naturlig nok lage brede og godt forberedte innlegg. Er forsamlingen spissere og smalere (f.eks. en Aksjegruppe på en høyskole) foretrekker jeg gjerne å kjøre en åpen spørsmål-og-svar seanse.  Det er mer levende og spennende for alle.

Det mest vanlige spørsmålet som kommer er «Hva syns du om XYZ aksje?». For så vidt greie spørsmål å besvare. Pareto har analytikere som jobber med å analysere enkeltselskaper, og analyser, anbefalinger og løpende kommentarer kan leses av kunder på vår nettside. For øvrige aksjer kan jeg som regel finne estimater og økonomiske forholdstall i våre øvrige informasjonssystemer, og utfra det gi en grov finansiell «helsesjekk» på selskapet.  

De som møter opp på sånne arrangementer er naturlig nok folk som interesserer seg for aksjer, og deres fokus er ofte på de spennende «historiene» og «triggerne» som kan drive en aksjekurs oppover. Dette er selvsagt viktige ting, og noe av det som gjør det spennende å drive med aksjer. Det er imidlertid ikke her jeg legger fokus når jeg holder innlegg om aksjer, men på det omkringliggende som private investorer erfaringsmessig har for lite fokus på. Rett og slett prosessen og strukturen rundt dine investeringer, det vil si:

  • Hva du vil eie
  • Når du kjøper det
  • I hvilken mengde
  • Med hvilken oppfølging

Hva du eier

Ser du etter modne, lønnsomme, veldrevne selskaper som leverer god kapitalavkastning? Leter du etter selskaper i en etablert sterk vekstfase? Ser du heller se etter små selskaper med ny teknologi, ny forretningsmodell eller ny organisasjon som angriper de etablerte aktørene? Vil du investere i restrukturerings-case, der en vellykket opprydding vil kunne få frem verdier i selskapene? Syns du det er spennende å delta i leting etter olje i uutforskede områder?

Spørsmålene er mange, og det er ikke noe fasitsvar på hva som er mest lønnsomt av de overnevnte typer selskaper. Det som ofte fører til lav avkastning for mange ferske investorer er en tendens til å velge for mange svært risikofylte investeringer. Slike bør kanskje heller utgjøre en liten del av dine samlede investeringer, og være det vi kaller «krydder» i porteføljen. Har man for mye krydder er risikoen stor for fordøyelsesbesvær. Tenk gjennom din utvelgelsesprosess, for det du leter etter er gjerne det du finner.

Når du kjøper det

Timing er viktig. Et godt selskap kjøpt til feil tid eller til en for høy pris er ikke en ideell investering. I beste fall kan det ta lang tid før din avkastning blir det den burde, og i verste fall kan den bli direkte dårlig. Å ha gode kriterier for ikke bare hva du kjøper, men når du kjøper det er derfor viktig. Det fins en rekke verktøy man kan bruke her, og både teknisk, fundamental eller kvantitativ analyse kan hver for seg eller i kombinasjon hjelpe i denne prosessen.

    Swing Trading - Hva er det, og hvordan finne gode oppsett
    Se denne artikkel for en innføring i Swing Trading

I hvilken mengde

Mens hva du kjøper og når du kjøper det innlysende er viktige faktorer er det færre som tenker på å kjøpe riktig mengde. Dette er imidlertid veldig viktig, og kan være helt avgjørende for din avkastning. Det blir som innenfor helsefaget, der en riktig dose av et stoff til en pasient kan ha medisinsk virkning, mens for mye er direkte giftig. I finansfaget kalles dette diversifisering, og betyr ganske enkelt risikospredning. Det er en grunn til at vår anbefalte månedsportefølje Paretoporteføljen som regel inneholder 10 aksjer, med en tiendedel av kapitalen i hver. Man skal tåle at utviklingen ikke blir som forutsatt i ett eller to av casene, uten at det blir for negativt for den totale porteføljen. Kanskje er en passende mengde mindre enn du tror.

Oppfølging

Utvelgelses- og kjøpsprosessen ender naturlig nok når du har gjort et kjøp i en passende mengde. Det er fra dette tidspunkt du eier noe, og denne eiendelen kan skape avkastning for deg. Men akkurat som man skal ha en grunn til å kjøpe må man ha en grunn til å eie, inntil det eventuelt oppstår en grunn til å selge. Størrelsesforholdet mellom poster i en portefølje endrer seg også over tid, og det kan være gode grunner til å rebalansere om det blir for stor skjevhet i verdiene.

En praktisk løsning

Om man synes dette høres mer ut som arbeid enn moro så stemmer nok det. Gode porteføljeforvaltere for f.eks. et aksjefond jobber etter denne prosess. Det betyr også at dersom man ikke selv er villig til å gjøre denne jobben, så fins det en rekke gode fond man kan kjøpe der man får denne oppfølgingen gjort automatisk. Prisen man betaler er å ikke selv ha hånden på rattet når det gjelder valg av enkeltaksjer.

Faktisk kan et godt råd til de fleste være å kombinere fonds- og aksjeinvesteringer i en samlet portefølje. Et fond er allerede en stor samling aksjer, så mengde-punktet på enkeltinvesteringene nevnt over er allerede tatt hånd om. Du kan eie kun 1 fond, og likevel ha god risikospredning. Putter du f.eks. 70% av kapitalen i et fond og bruker de siste 30% til å finne 5-6 interessante enkeltaksjer får du kanskje det beste av begge leire.

Når det gjelder både utvelgelse og oppfølging så anbefaler jeg også å ha en Plan A og B tankegang. Å kjøpe noe som utvikler seg som forutsatt er plan A, og alt er fint. Går det ikke som planlagt er en forhåndsdefinert plan B god å ha, gjerne i form av en stop-loss som begrenser tap.

    Artikkel om bruk av stop-loss i aksjehandel
    Artikkel med nærmere gjennomgåelse av bruk av stop-loss.

Har man tid og ressurser til det kan man selvsagt gå «all-in» og aktivt drifte en portefølje av enkeltaksjer. Måtene å gjøre dette på er mange, fra å være langsiktig investor til aktiv trader. Felles for alle som gjør dette med suksess er imidlertid at de legger ned betydelig med ressurser i det, og jobber på en veldig strukturert måte. Dette ligger ikke for de fleste, men å kombinere fondsinvesteringer med noen godt utvalgte enkeltaksjer kan være et veldig godt alternativ, både spennende og lønnsomt.

Lykke til.

Bildet er tatt på NTNU i April 2019, i en forelesning for Indøk-studenter. Takk for lånet.

 


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

bs! Du kan flytte en allerede belånt portefølje til oss. Vår Kundeservice hjelper deg med å overføre både lån og aksjer, slik at posisjonene ikke behøver å selges. Sjekk våre belåningsgrader på aksjer her. Både fond og aksjer kan overføres.

For å overføre aksjer/fond:

  1. Åpne konto hos Pareto, om du ikke allerede har dette.
  2. Skjemaer for overføring finner du her.
  3. Info og skjemaer om belåning av porteføljer.

Ta kontakt med kundeservice ved spørsmål. Vi hjelper deg gjerne.

PS: Vi tar ingen kostnader for å flytte aksjer og fond inn til oss, men vi er kjent med at andre banker og meglerhus kan ta seg betalt for å flytte beholdninger ut. Snakk med vår kundeservice dersom dette skaper problemer, så ser vi på hvordan det kan håndteres.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.