Gå til innholdet

Kundeavtaler - Bli kunde hos Pareto

Alternativ 1: Med BankID kan du raskt og enkelt registrere deg som kunde online her.

Alternativ 2: Benytt dokumentene nedenfor. PDF filene lastes ned, fylles inn, signeres og returneres oss med tydelig fargekopi av gyldig legitimasjon og supplerende dokumentasjon av identitet, f.eks. kopi av strømregning eller bankkontoutskrift*.
Benytt hhv Kundeavtale - personkunder / Kundeavtale - foretak

Standard kundeavtaler

Kundeavtale - personkunder BankID signering / Manuell signering
Kundeavtale - Aksjesparekonto Elektronisk skjema
Kundeavtale - foretak BankID signering / Manuell signering

Flytting av verdipapirer til Pareto Securities

Overføringsfullmakt  Elektronisk skjema 
   

For å flytte hele eller deler av din portefølje til oss, fyller du inn overføringsfullmakten. Obs! Vi kan også motta allerede belånte porteføljer. Ta kontakt med Kundeservice for hjelp til overførsel av lån og aksjer/fond.

Tilleggsavtaler

Belastningsfullmakt Elektronisk skjema
Handels- og innsynsfullmakt BankID / Manuell signering
Omklassifiseringsskjema  Elektronisk skjema

Belastningsfullmakt benyttes kun dersom du ønsker oppgjør fra ekstern bankkonto.

Avtaler ved verdipapirfinansiering

Verdipapirkreditt privatperson Elektronisk skjema
Tilleggsavtale belåning ASK privatperson* Elektronisk skjema 
Verdipapirkreditt - foretak Elektronisk skjema

*Legg merke til at dette skjemaet kun er for deg som allerede har en verdipapirkredittavtale på plass, men ikke for aksjesparekonto.

Søknader sendes sammen med siste lønnslipp og siste ligning. Selskaper skal sende med siste års regnskap, oppdatert balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje.

Aksjekreditt og intradagskreditt kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Shorthandel innebærer at du kan tape mer enn investert beløp. Produktene egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

LEI nummer

Hva er et LEI-nummer?
LEI-nummer («Legal Entity Identifier») er et globalt identifikasjonsnummer som er påkrevd for alle juridiske enheter som ønsker å handle i finansielle instrumenter på blant annet regulerte markedsplasser og MTF’er. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater.

Hvor finner jeg foretakets LEI-nummer?
Foretakets LEI-nummer kan du finne her: https://www.gleif.org/en

Hvor lenge er et LEI-nummer gyldig?
Et LEI-nummer er gyldig i 12 måneder og må oppdateres hvert år. Søknadsprosessen tar normalt 2-7 dager. Vi vil anbefaler at LEI nummeret fornyes samme måned som det utløper for å hindre at kontoen potensielt sperres for handel.

Hva er kostnaden for å ha et LEI-nummer?
Pris per 1 år fornyelse: NOK 1 180,-
Pris per 1 år nytegning NOK 1 380,-

Hvordan bestiller man et LEI-nummer?
Hvis Foretaket ikke har et LEI-nummer kan man bestille dette via vår samarbeidspartner LEIBacker. Bestill LEI-nummer her.

Du kan også fornye eller bestille LEI nummer ved å logge inn på vår kundeweb. Her ser du også dato for når LEI-nummer utløper.

Vilkår

Alminnelige forretningsvilkår Last ned (pdf)

Utfylte kundeavtaler/søknader sendes oss per post:
Pareto Securities AS, Att: Aksjehandel på nett, Postboks 163, 4001 Stavanger

Har du spørsmål om utfylling av kundeavtaler, kontakt vår kundeservice på telefon +47 24 13 39 19 eller e-post online@paretosec.com.

* Kopi av gyldig legitimasjon  - vi godtar kun tydelig fargekopi av norsk bankkort med bilde, nordisk førerkort basert på EU-standard, nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land og pass..

Meld deg på vårt nyhetsbrev