Gå til innholdet

Investeringsrådgivning

Aksje- og obligasjonsmeglere hos Pareto Securities skal kunne yte investeringsrådgivning. Slik rådgivning vil ikke nødvendigvis skje i utstrakt grad, men vi ønsker at alle våre kunder skal kunne motta investeringsråd dersom de har behov for det.

Investeringsrådgivning er begrenset til de få investeringsproduktene Pareto tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig. Paretos virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til kunder med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Kunder som ønsker bistand med dette må således kontakte en annen tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten.

Hvilke produkter Pareto tilbyr

Pareto tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:

  • Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter
  • Aksjefond i vårt fondssenter
  • Norske og utenlandske Exchange Traded Funds (ETF) og børshandlede verdipapirer
  • Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner

Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av bl.a. likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.

Slik får du tilgang til investeringsrådgivning

Verdipapirhandelloven krever at kunder som skal tilbys investeringsrådgivning gjennomgår en egnethetstest for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Opplysningene som gis i dette skjemaets skal sette Pareto i stand til å gjennomføre en slik egnethetstesting.

Her finner du skjemaet for investeringsrådgivning:

Dersom du ikke har BankID, kan du benytte skjemaet for manuell signering.

Bærekraftspreferanser

Dersom du allerede er godkjent for investeringsrådgivning og ønsker å registrere eller oppdatere dine bærekraftspreferanser, eller lese mer om hva dette innebærer, kan du gå til vår infoside her.

Nye kunder kan registrere sine bærekraftspreferanser gjennom skjemaet for investeringsrådgivning som det er lenket til ovenfor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev