Gå til innholdet

Investeringsrådgivning

Aksje- og obligasjonsmeglere hos Pareto Securities skal kunne yte investeringsrådgivning. Slik rådgivning vil ikke nødvendigvis skje i utstrakt grad, men vi ønsker at alle våre kunder skal kunne motta investeringsråd dersom de har behov for det.

Investeringsrådgivning er begrenset til de få investeringsproduktene Pareto tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig. Paretos virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til Kunden med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Kunder som ønsker bistand med dette må således kontakte en annen tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten.

Hvilke produkter Pareto tilbyr

Pareto tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:

  • Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter
  • Aksjefond i vårt fondssenter
  • Norske og utenlandske Exchange Traded Funds og Exchange Traded Notes
  • Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner
  • Futures, forwards, råvarer, valuta eller fraktkontrakter som underliggende

Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av bl.a. likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.

Slik får du tilgang til investeringsrådgivning

Verdipapirhandelloven krever at kunder som skal tilbys investeringsrådgivning gjennomgår en egnethetstesting for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som egner som for kunden. Opplysningene som gis i dette skjemaets skal sette Pareto i stand til å gjennomføre en slik egnethetstesting.

Her finner du skjemaet for investeringsrådgivning:

Dersom du ikke har BankID, kan du benytte et av disse skjemaene:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.