Gå til innholdet

Hvordan fungerer aksjekreditt?

  • Med tilgang til aksjekreditt kan du ha en fleksibel finansiering av din portefølje, med muligheten til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet når du ønsker det. Kredittrammen kan benyttes til kjøp av aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF'er), i inn- og utland.
     
  • Det koster ikke noe å ha en ubenyttet kredittramme liggende, og vi tar heller ikke noe gebyr ved etablering av kredittrammen. Straks du begynner å benytte lånerammen vil det påløpe en løpende rente. Se prisliste.
     
  • For å benytte Aksjekreditt anbefales det å sette seg inn i avtaleverk, priser, belåningsgrader og liknende. Avtaleverket åpner også for intradagskreditt og tilgangang til shorthandel. Du kan også benytte kreditten til å tegne i emisjoner, og dermed unngå å måtte selge aksjer for å kunne delta.
     
  • Hvert verdipapir har en fastsatt maksimal belåningsgrad, gitt et visst diversifiseringskrav. Se oversikt over belåningsgrader.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev