Gå til innholdet

Hvilke betingelser følger utlånet?

  • Honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet
  • Rente - Vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet

Dette handler om tilbud/etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du som kunde å låne ut aksjer med høy etterspørsel vil du kunne oppnå en høy utlånsrente. Dette vil spesielt gjelde mid- og smallcap segmentet på Oslo Børs. Vil du låne ut EQNR, YAR eller tilsvarende må du forvente å få en lav rente. Du bestemmer selv hvilken lånerente du vil låne ut dine aksjer til, men det er tilbud/etterspørsel i markedet som avgjør om og hvor lenge du får lånt ut aksjene.

Din inntekt fra aksjeutlån vil således være avhengig av to faktorer. Den ene er etterspørselen etter lån i det aktuelle verdipapiret, og den andre er hvilken rente du har satt i forhold til andre som låner ut papiret.

Utlånsrente * markedsverdi av utlånet * tid utlånt + oppstartshonorar = din inntekt fra aksjeutlån

Du kan på et hvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert.

Se relevante spørsmål og svar: 
Hva innebærer aksjeutlån?
Hvordan kan jeg låne ut aksjene dine?
Hvilke aksjer kan jeg låne ut?

Tilbake til Spørsmål og svar

Meld deg på vårt nyhetsbrev