Gå til innholdet

Hvilke aksjer kan jeg låne ut? 

Du kan låne ut aksjer som du har på din ordinære aksjehandelskonto hos oss. Videre kan du låne ut aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper notert på OSE eller tilsvarende utenlandsk børs. Du bestemmer selv hvilke aksjer du vil gjøre tilgjengelige for utlån. 

Se relevante spørsmål og svar: 
Hva innebærer aksjeutlån?
Hvordan kan jeg låne ut aksjene dine?
Hvilke betingelser følger utlånet?

Tilbake til Spørsmål og svar

Meld deg på vårt nyhetsbrev