Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig aksjeportefølje med anbefalinger 
 • Digitale konferanser

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Stor oppgradering av fiskesektoren

Fisk har utviklet seg mer positivt enn tidligere antatt, og vi oppgraderer vår anbefaling på hele sektoren.

Ved forrige sektorrapport i slutten av mars inntok Pareto en positiv, men noe mindre entusiastisk holdning til lakseoppdrett. Vi estimerte at de høye fiskeprisene ville føre til en dempet etterspørsel etter fisk. Samtidig så vi konturene av økt tilbudsvekst inn i 2017, noe som kunne legge ytterligere press på prisene i en periode. Langsiktig så vi imidlertid svært positive utsikter for sektoren.

De siste måneder har vi imidlertid opplevd sterkere enn ventet etterspørselsvekst i markedet kombinert med at en ventet økning i smoltutsett i Chile etter algeoppblomstringen ikke har slått til. I sum gir dette økt tillit til et scenario med fortsatt høye fiskepriser og vi oppgraderer derfor våre lakseprisforventninger betydelig, spesielt for 2017 og 2018. Dette medfører en vesentlig økning av kursmålene på alle lakseselskapene.

Med våre nye forutsetninger venter vi at trenden i inntjeningsestimatene fortsetter å være positiv, og at multiplene selskapene prises på dermed er for lave. Vi er fortsatt noe usikre på hvor lenge det veldig positive inntjeningsklimaet kan vare, så vi legger beskjedne P/E 12 x 2016e og 11 x 2017e til grunn for kursmålene. Det kan dermed være ytterligere oppside dersom de positive forholdene fortsetter.

Våre antagelser om fortsatt lav tilbudssidevekst er basert på at dagens utfordringer knyttet til biologi og bærekraft fortsetter, og at dette også vil være en driver til fortsatt kostnadsvekst. Om vi ser markant bedring i de biologiske forholdene vil dette trolig føre til økt tillatt vekst i sektoren fra regulerende myndigheter. Dette gir i så fall økt tilbudsvekst og forventet lavere priser, men samtidig lavere kostnader, da så mye som 20% av dagens kost er knyttet til lakselus.

To drivere til økte laksepriser

I 2016 vil vi trolig se et samlet fall på ca 7% i verdens tilbud av laks, og konsum målt i kilo vil gå ned i de fleste markeder. Vi tror amerikansk konsum vil bli mest redusert på grunn av bortfall av fisk fra Chile som historisk har dekket mesteparten av etterspørselen i USA. Norsk fisk kan dekke noe av de tapte volumene fra Chile, men dette vil i så fall legger ytterligere press på prisene i Europa. Eksport fra Norge har i år gått ned til de fleste markeder, men økt med 19% mot USA. I sum ser det ut som de historiske priselastisitetene man har observert i laksesektoren ser ut til å gjøre seg gjeldende også ved dagens høye laksepriser. For mer detaljer om dette, se den fulle analysen.

Den andre faktoren som har drevet priser er en endring i fiskeproduktene i sluttleddet mot forbruker som understøtter høyere priser. Innovasjonstakten har vært stor de senere år, og alle som har vært i et supermarked ser denne endringen. 

Det er rett og slett høyere betalingsvillighet hos forbrukeren for delikate ferske laksefileter i ferdige porsjonspakninger fremfor å måtte kjøpe hel frossen laks, eller røkte produkter. Dette skiftet sees tydelig i tallene fra Tyskland i grafen over. Vilje fra forbrukerne til å betale noe mer for det de oppfatter som et mer attraktivt produkt kan trolig være en viktig bidragsyter til at etterspørselen har holdt seg relativt godt selv ved høyere priser.

Ryddig tilbudsside

Veksten på tilbudssiden ventes å være under historisk etterspørselsvekst i tiden fremover, noe som kan være en bidragsyter til ytterligere prisoppgang selv fra dagens høye nivåer. Vi ser ingen stor volumøkning inn i markedet de neste 5 år, og estimerer fortsatt moderat tilbudsvekst også etter dette. 

I 2016 ligger vi an til å se det største fallet på tilbudssiden i historien, drevet av et 22% fall i Chile og 3% nedgang i Norge. I 2017 venter vi kun 2% vekst i globalt laksetilbud, preget av fortsatt bortfall fra Chile. Først i 2018-2020 vil vi trolig se en tilbuds økning på 5-6% drevet av volumer fra ny kapasitet ved trafikklyssystemet i Norge (max 3% årlig vekst), produksjon av større smolt og  tildelinger av vekst de nye forskningskonsesjonene  i Norge. Videre venter vi en normalisering av situasjonen i Chile og noe økte volumer fra andre markeder. 

Ny regulering i Chile kan gi ytterligere oppside

Det har lenge vært snakket om at nye reguleringer er på vei i Chile for å oppnå en mer bærekraftig biologisk situasjon og få bukt på sykdomsproblemene. Konkrete meldinger tyder nå på at dette er på vei, og det skisseres et regelverk ikke ulikt det norske «trafikklys-systemet». Dette vil i så fall være veldig positivt, og kan gi en vesentlig bedre visibilitet på tilbudssiden. Om dette kommer på plass vil det redusere volatilitet og syklikalitet og dermed redusere risiko noe som skal føre til høyere prising (multippel ekspansjon) og således bidra til ytterligere oppjustering av kursmålene på selskapene i sektoren.

For ytterligere detaljer og kommentarer, inkludert estimater på alle selskapene se vår seafood-analyse:

 «Seeing is believing – huge upgrade». 

Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

Relaterte artikler:

Kjøligere til laks

2016-03-30 av Karl Oscar Strøm, basert på analyse av Henning Lund og Carl-Emil Kjølås Johannessen

Populære fiskeaksjer

2016-05-12 av Karl O. Strøm intervjuer Carl-Emil K. Johannessen

Spennende oppkjøp i fiskesektoren

2016-06-03 av Karl O. Strøm intervjuer Carl-Emil K. Johannessen

Fiskedød i Chile

2016-03-04 av Karl Oscar Strøm med Carl-Emil Kjølås Johannessen

Høyere oljepris i sikte

2016-06-10 av Karl O. Strøm intervjuer Trond Omdal

3 siste fra Pareto:

mhg

LSG

SALM

GSF

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Aksjer våre norske analytikere dekker:

Selskap Analytiker Selskap Analytiker
2020 Bulkers Eirik Haavaldsen MPC Container Ships Eirik Haavaldsen
ADS Crude Carriers Eirik Haavaldsen Multiconsult ASA Jørgen Søvik Opheim
Africa Energy Corp Tom Erik Kristiansen Nel Hydrogen Gard Aarvik
Aker ASA Tom Erik Kristiansen Noble Corp. Christopher Mo Dege
Aker BioMarine Carl-Emil Kjølås Johannessen NORBIT ASA Kenneth Sivertsen
Aker BP Tom Erik Kristiansen Nordic Semiconductor Fridtjof Semb Fredricsson
Aker Carbon Capture Synne W. Wesmann Noreco Tom Erik Kristiansen
Aker Horizons Tom Erik Kristiansen Norsk Hydro Kenneth Sivertsen
Aker Offshore Wind Bård Rosef Norske Skog Kenneth Sivertsen
Aker Solutions Bård Rosef Northern Drilling Ltd. Christopher Mo Dege
AKVA Group Carl-Emil Kjølås Johannessen Northern Ocean Christopher Mo Dege
American Shipping Co. Eirik Haavaldsen Norway Royal Salmon Carl-Emil Kjølås Johannessen
Aprila Bank ASA Ola Øvrebø Norwegian Air Shuttle Kenneth Sivertsen
Archer Bård Rosef NTS Carl-Emil Kjølås Johannessen
Ardmore Shipping Eirik Haavaldsen Ocean Yield Eirik Haavaldsen
Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell Drilling Christopher Mo Dege
Austevoll Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell SE Eirik Haavaldsen
Avance Gas Eirik Haavaldsen OHT Bård Rosef
Awilco LNG Eirik Haavaldsen OKEA Tom Erik Kristiansen
B2Holding AS Vegard Toverud Okeanis Eco Tankers Eirik Haavaldsen
Bakkafrost Carl-Emil Kjølås Johannessen Orkla Gard Aarvik
Bank Norwegian Vegard Toverud Pacific Drilling Christopher Mo Dege
Belships Eirik Haavaldsen Panoro Energy Tom Erik Kristiansen
Benchmark Holdings Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Bank Vegard Toverud
Bonheur Bård Rosef PetroNor E&P Tom Erik Kristiansen
Borr Drilling Limited Christopher Mo Dege PetroTal Tom Erik Kristiansen
Borregaard ASA Kenneth Sivertsen Pexip Holding Dennis Berggren
Bouvet Fridtjof Semb Fredricsson PGS Bård Rosef
BRAbank Vegard Toverud Polarcus Limited Bård Rosef
BW Energy Tom Erik Kristiansen Protector Forsikring Vegard Toverud
BW LPG Eirik Haavaldsen Proximar Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen
BW Offshore Synne W. Wesmann Quantafuel Tom Erik Kristiansen
Cloudberry Clean Energy Bård Rosef Questerre Energy Tom Erik Kristiansen
DHT Eirik Haavaldsen REC Silicon Gard Aarvik
Diamond Offshore Christopher Mo Dege SalMar Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diamond S Shipping Eirik Haavaldsen Salmon Evolution Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diana Shipping Eirik Haavaldsen Salmones Camanchaca Carl-Emil Kjølås Johannessen
DNB Vegard Toverud Sandnes Sparebank Vegard Toverud
DNO Tom Erik Kristiansen SAS AB Kenneth Sivertsen
DOF Synne W. Wesmann Sbanken ASA Vegard Toverud
Dorian LPG Eirik Haavaldsen Scatec Tom Erik Kristiansen
Eco Atlantic Oil & Gas Tom Erik Kristiansen Scorpio Bulkers Eirik Haavaldsen
Eland Oil and Gas Ltd Tom Erik Kristiansen Scorpio Tankers Eirik Haavaldsen
Elkem Kenneth Sivertsen Seadrill Ltd Christopher Mo Dege
ELOP Jørgen Søvik Opheim Selvaag Bolig Christopher Mo Dege
Entra Christopher Mo Dege SFL Corp. Eirik Haavaldsen
Equinor Tom Erik Kristiansen Sif Holding Jørgen Søvik Opheim
Euronav Eirik Haavaldsen Skitude Fridtjof Semb Fredricsson
Europris Gard Aarvik Solon Christopher Mo Dege
Fjord1 ASA Kenneth Sivertsen SpareBank 1 BV Vegard Toverud
Fjordkraft Holding Gard Aarvik Sparebank 1 Nord-Norge Vegard Toverud
Flex LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland Vegard Toverud
Frontline Eirik Haavaldsen Sparebank 1 SMN Vegard Toverud
Genel Energy Tom Erik Kristiansen Sparebank 1 SR-Bank Vegard Toverud
Gjensidige Forsikring Vegard Toverud SpareBank 1 Østfold Akershus Vegard Toverud
Golar LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Østlandet Vegard Toverud
Golden Ocean Group Eirik Haavaldsen Sparebanken Møre Vegard Toverud
GoodBulk Ltd Eirik Haavaldsen Sparebanken Sør Vegard Toverud
Grieg Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Sparebanken Vest Vegard Toverud
Gulf Keystone Tom Erik Kristiansen Sparebanken Øst Vegard Toverud
Hafnia Ltd. Eirik Haavaldsen Star Bulk Carriers Eirik Haavaldsen
Hoist Finance AB Vegard Toverud Stolt-Nielsen Eirik Haavaldsen
House of Control Fridtjof Semb Fredricsson Storebrand Vegard Toverud
Hunter Group ASA Eirik Haavaldsen Subsea 7 Bård Rosef
HydrogenPro Gard Aarvik Telenor Fridtjof Semb Fredricsson
Höegh LNG Eirik Haavaldsen TGS-NOPEC Bård Rosef
ice Group ASA Fridtjof Semb Fredricsson Tomra Systems ASA Carl Jørgen Flaen
Instabank ASA Vegard Toverud Torghatten Kenneth Sivertsen
International Seaways Eirik Haavaldsen Transocean Christopher Mo Dege
Kid ASA Gard Aarvik Valaris Christopher Mo Dege
Kitron Carl Jørgen Flaen Vestas Wind Systems Bård Rosef
Komplett Bank Vegard Toverud Volue Gard Aarvik
Kongsberg Gruppen Kenneth Sivertsen Vow Gard Aarvik
Kværner Bård Rosef Wallenius Wilhemsen Eirik Haavaldsen
Lerøy Seafood Group Carl-Emil Kjølås Johannessen XXL Gard Aarvik
Maersk Drilling Christopher Mo Dege Yara Kenneth Sivertsen
Mercell Fridtjof Semb Fredricsson Zaptec Carl Jørgen Flaen
Mintra Group Fridtjof Semb Fredricsson Ørsted Tom Erik Kristiansen
Mowi Carl-Emil Kjølås Johannessen  

Kredittdekning internasjonalt:

Selskap Selskap Selskap
4finance Group Ferratum Nortal AS
Acroud Fertiberia Nova Austral
Aker ASA Fiven Ocean Yield
Aker BP Floatel International Odfjell SE
ALM Equity Frösunda Offentliga Hus
American Shipping Co. Gamigo Oilflow
Aspire Global Gaming Innovation Group OKEA
Atlantica Tender Drilling GasLog Orexo
AURELIUS Equity Opportunities Gefion Group Otiga Group
Austevoll Seafood Genel Energy Pandion Energy
Azerion Golar LNG Partners LP Pilbara Minerals
Beerenberg Goodvalley Pioneer Property Group
Bellman Group Gulf Keystone Point Properties Portfolio 1 AB
Bluewater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Polygon
BOA OCV HKN Energy Ltd PWT Holding
BOA Offshore Hoist Group Qred AB
Bonheur Hospitality Invest Quant
Boreal Holding Höegh LNG RE IV Limited (White Peak)
Borealis Finance LLC Hörmann Industries GmbH RelyOn Nutec
Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE ice Group ASA Sand Hill Petroleum
BW Offshore Idavang SBB
Cabonline Impreg Secop Group
Cegal (Chip Bidco) Jacktel Secto Automotive
Cembrit Jotul Holdings S.á.r.l Serneke Group
CentralNic Kistefos SGL TransGroup
Cibus Klaveness Combination Carriers ShaMaran Petroleum
Convene Group (HI Bidco) Klövern Sharps
Corem Kotkamills SIBS AB
CSAM Health Kungsleden Slättö Fastpartner Spånga AB
Dentalum Lebara Mobile Group Sparrows Group (Hawk Debtco)
DigiPlex Norway Holding 2 LifeFit Group MidCo GmbH SSG
DigiPlex Norway Holding 3 Logistri Stockwik Förvaltning AB
Dilasso Timber Magnolia Bostad Sunborn London
DNO Marginalen Bank Swedish Electromagnet
DOF Subsea Media and Games Invest
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Dooba Finance Mercell Tinkoff Bank
Ekornes QM Holding AS Mowi TiZir Ltd
European Directories Mutares SE & Co. KGaA United Camping (First Camp)
European Lingerie Group Navig8 Topco Holdings VNV Global
Exmar NV Navigator Holdings Wind Enterprise
Fast Partner Nemaska Lithium Zengun
Fastator Noreco Ziton
Ferratum Norlandia  

 

Sist oppdatert 10.03.2021

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Fyll ut for en gratis test av vårt analyseprodukt

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.