Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig aksjeportefølje med anbefalinger 
 • Digitale konferanser

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Rigg-effektivitet i US Oil-Shale er overvurdert

Besøk hos US-baserte riggselskaper gir interessant pekepinn på videre utvikling i bransjen.

Paretos analytikere har nettopp gjennomført et feltbesøk i Texas. Dette innebar møter med toppledelsen i flere av de store on- og offshore riggselskapene, samt besøk og besiktigelse av anlegg på land der boring og fracking pågikk for fullt. Disse møtene og besøkene har gitt noen interessante inntrykk. Jeg har snakket med Analysesjef Andreas Stubsrud, som ledet turen.

Karl Oscar – Hva var ditt hovedinntrykk når du snakket med ledelsen i riggselskapene?

Andreas – Som det pleier å være var de fleste selskapene vi møtte positive til sin egen situasjon både når det gjaldt eiendeler og finanser. Samtidig var det mange som var bearish på markedssituasjonen, som åpenbart er utfordrende innenfor enkelte virksomhetsområder. Flere snakket om at vi kommer til å se eksempler på ytterligere betydelige restruktureringer i bransjen.

Karl Oscar – Hva gjør selskapene som opererer Offshore borerigger i dagens situasjon?

Andreas – Det ble sagt at markedet for de store flyterriggene var svært dødt, og at det ikke var ventet noen signifikante kontraktstildelinger i nærmeste fremtid. På grunnere vann var det større aktivitet i Jack-up markedet, der kostnadene er lavere og kontraktene ofte kortere. Det ble også sagt at såkalte «blend & extend» situasjoner der kontrakter blir reforhandlet til å være betydelig lengre, men på en lavere dagrate ikke var et aktuelt tema. Dette på grunn av at kortsiktig budsjettfokus hos oljeselskapene (E&P) ved dagens oljepris gjør det lite interessant å diskutere oljeboring langt inn i fremtiden. Slike kontrakter på dagens ratenivåer ble sett på som hovedsakelig å innebære nedside for dagens riggselskaper.

Karl Oscar – Hva med legging av rigger i opplag? Sa selskapene noe om dette?

Andreas – Ja, her opplevde vi et ulikt syn blant selskapene vi besøkte. Transocean legger noen rigger i opplag, noe de også har gjort ved nedturer i markedssyklusene flere ganger før. Diamond ble oppfattet som mer negative til kaldlagring og virket å ville strekke seg langt for å holde riggene operative nærmest uavhengig av hvilken rate. Alle riggeiere var opptatt av usikkerheten omkring lagrings- og reaktivieringskostnad på de største, nyeste og mest kompliserte riggene. Man har rett og slett liten erfaring med å legge såpass komplisert maskineri i opplag.

Karl Oscar – Blant riggselskapene finner man flere kandidater som oppleves som underkapitaliserte, og som har obligasjonsgjeld som handles langt under pari. Fikk dere noen kommentarer om dette, og kan selskapene på noen måte benytte denne situasjonen til sin fordel?

Andreas – Ja. Selskapene ser jo det samme som oss, og hva de kan gjøre kommer både an på hvordan oljepris og markedssentimentet utvikler seg. Vi forventer å se betydelig aktivitet både i gjelds- og egenkapitalmarkedet i tiden fremover, og mottakelsen på enkelte større «signatur-dealer» lik den vi så Ensco starte opp i forrige uke vil være interessant og retningsgivende. Ensco gjør mye riktig mener vi ved og først å kjøpe obligasjoner i markedet (gjennom et tender offer) til et betydelig beløp, deretter å hente egenkapital i markedet så de forsikrer seg at de har nok kontanter de neste par årene.

Karl Oscar – Dere så også nærmere på selskaper som produserer olje på land i USA. Tallene vi har sett fra blant andre energibyrået IEA på US-landbasert oljeproduksjon og antall rigger i arbeid har jo indikert en oppsiktsvekkende forbedring i effektiviteten på denne aktiviteten. Antall rigger i arbeid har falt raskt og dypt, mens oljeproduksjonen kun den siste tiden har gått merkbart tilbake. Det meldes om at tid og kost pr nye brønn har gått kraftig ned. Kan man basere seg på de siste tall for rigg-effektivitet når man skal lage prognoser for US landbasert oljeproduksjon fremover?

Andreas – Det har utvilsomt vært en betydelig forbedring av effektiviteten i US landrigger. Dette kommer både som en følge av teknologisk utvikling, og av organisajonslæring. Fracking og horisontal boring benyttes nå i stor skala både på olje og gass, og det er naturlig at kostnadene i forhold til når man startet med dette har kommet betydelig ned.

Men de siste tallene for effektivitet på tid og kostnad er ikke representative for hvordan disse vil bli når aktiviteten engang igjen skal økes fra dagens nivåer. For å sette det på spissen er det i stor grad kun det beste og mest effektive boreutstyret som nå benyttes, av de mest effektive organisasjonene, på de beste geografiske forekomstene, og i de områdene med best infrastruktur for å ta unna oljen og gassen som kommer opp. Dette fører til ett inntrykk av produksjonskostnad for å få denne oljen og gassen opp som er kunstig lav. Dagens tall for rigg-effektivitet er rett og slett ikke skalerbart.

Karl Oscar - Så dette betyr at oljeprisen må holde seg på dagens +40 USD/fat nivå eller helst stige et godt stykke videre før vi igjen vil se at boreaktiviteten i USA tar seg opp igjen?

Andreas – Ja, vi tror det er en risiko for at konsensus i markedet undervurderer denne effekten, og dette understøtter vårt syn om at en balanse i oljemarkedet på en betydelig høyere pris er underveis. 


Bilde fra en av land-riggene som ble besøkt.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Store utfordringer i riggmarkedet

21.03.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Bård Rosef og Andreas Stubsrud

Oljebalanse rykker nærmere

07.03.2016 av Karl Oscar Strøm, basert på materiale fra Trond Omdal

Oljebalanse først i 2017

15.02.2016 av Karl O. Strøm basert på analyse av Trond Omdal og Tom Erik Kristiansen

Seadrill tas av rating

23.02.2016 av Karl Oscar Strøm - Basert på analyse av Andreas Stubsrud og Bård Rosef

3 siste fra Pareto:

STL

ARCHER

QEC

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Aksjer våre norske analytikere dekker:

Selskap Analytiker Selskap Analytiker
2020 Bulkers Eirik Haavaldsen MPC Container Ships Eirik Haavaldsen
ADS Crude Carriers Eirik Haavaldsen Multiconsult ASA Jørgen Søvik Opheim
Africa Energy Corp Tom Erik Kristiansen Nel Hydrogen Gard Aarvik
Aker ASA Tom Erik Kristiansen Noble Corp. Christopher Mo Dege
Aker BioMarine Carl-Emil Kjølås Johannessen NORBIT ASA Kenneth Sivertsen
Aker BP Tom Erik Kristiansen Nordic Semiconductor Fridtjof Semb Fredricsson
Aker Carbon Capture Synne W. Wesmann Noreco Tom Erik Kristiansen
Aker Horizons Tom Erik Kristiansen Norsk Hydro Kenneth Sivertsen
Aker Offshore Wind Bård Rosef Norske Skog Kenneth Sivertsen
Aker Solutions Bård Rosef Northern Drilling Ltd. Christopher Mo Dege
AKVA Group Carl-Emil Kjølås Johannessen Northern Ocean Christopher Mo Dege
American Shipping Co. Eirik Haavaldsen Norway Royal Salmon Carl-Emil Kjølås Johannessen
Aprila Bank ASA Ola Øvrebø Norwegian Air Shuttle Kenneth Sivertsen
Archer Bård Rosef NTS Carl-Emil Kjølås Johannessen
Ardmore Shipping Eirik Haavaldsen Ocean Yield Eirik Haavaldsen
Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell Drilling Christopher Mo Dege
Austevoll Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell SE Eirik Haavaldsen
Avance Gas Eirik Haavaldsen OHT Bård Rosef
Awilco LNG Eirik Haavaldsen OKEA Tom Erik Kristiansen
B2Holding AS Vegard Toverud Okeanis Eco Tankers Eirik Haavaldsen
Bakkafrost Carl-Emil Kjølås Johannessen Orkla Gard Aarvik
Bank Norwegian Vegard Toverud Pacific Drilling Christopher Mo Dege
Belships Eirik Haavaldsen Panoro Energy Tom Erik Kristiansen
Benchmark Holdings Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Bank Vegard Toverud
Bonheur Bård Rosef PetroNor E&P Tom Erik Kristiansen
Borr Drilling Limited Christopher Mo Dege PetroTal Tom Erik Kristiansen
Borregaard ASA Kenneth Sivertsen Pexip Holding Dennis Berggren
Bouvet Fridtjof Semb Fredricsson PGS Bård Rosef
BRAbank Vegard Toverud Polarcus Limited Bård Rosef
BW Energy Tom Erik Kristiansen Protector Forsikring Vegard Toverud
BW LPG Eirik Haavaldsen Proximar Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen
BW Offshore Synne W. Wesmann Quantafuel Tom Erik Kristiansen
Cloudberry Clean Energy Bård Rosef Questerre Energy Tom Erik Kristiansen
DHT Eirik Haavaldsen REC Silicon Gard Aarvik
Diamond Offshore Christopher Mo Dege SalMar Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diamond S Shipping Eirik Haavaldsen Salmon Evolution Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diana Shipping Eirik Haavaldsen Salmones Camanchaca Carl-Emil Kjølås Johannessen
DNB Vegard Toverud Sandnes Sparebank Vegard Toverud
DNO Tom Erik Kristiansen SAS AB Kenneth Sivertsen
DOF Synne W. Wesmann Sbanken ASA Vegard Toverud
Dorian LPG Eirik Haavaldsen Scatec Tom Erik Kristiansen
Eco Atlantic Oil & Gas Tom Erik Kristiansen Scorpio Bulkers Eirik Haavaldsen
Eland Oil and Gas Ltd Tom Erik Kristiansen Scorpio Tankers Eirik Haavaldsen
Elkem Kenneth Sivertsen Seadrill Ltd Christopher Mo Dege
ELOP Jørgen Søvik Opheim Selvaag Bolig Christopher Mo Dege
Entra Christopher Mo Dege SFL Corp. Eirik Haavaldsen
Equinor Tom Erik Kristiansen Sif Holding Jørgen Søvik Opheim
Euronav Eirik Haavaldsen Skitude Fridtjof Semb Fredricsson
Europris Gard Aarvik Solon Christopher Mo Dege
Fjord1 ASA Kenneth Sivertsen SpareBank 1 BV Vegard Toverud
Fjordkraft Holding Gard Aarvik Sparebank 1 Nord-Norge Vegard Toverud
Flex LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland Vegard Toverud
Frontline Eirik Haavaldsen Sparebank 1 SMN Vegard Toverud
Genel Energy Tom Erik Kristiansen Sparebank 1 SR-Bank Vegard Toverud
Gjensidige Forsikring Vegard Toverud SpareBank 1 Østfold Akershus Vegard Toverud
Golar LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Østlandet Vegard Toverud
Golden Ocean Group Eirik Haavaldsen Sparebanken Møre Vegard Toverud
GoodBulk Ltd Eirik Haavaldsen Sparebanken Sør Vegard Toverud
Grieg Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Sparebanken Vest Vegard Toverud
Gulf Keystone Tom Erik Kristiansen Sparebanken Øst Vegard Toverud
Hafnia Ltd. Eirik Haavaldsen Star Bulk Carriers Eirik Haavaldsen
Hoist Finance AB Vegard Toverud Stolt-Nielsen Eirik Haavaldsen
House of Control Fridtjof Semb Fredricsson Storebrand Vegard Toverud
Hunter Group ASA Eirik Haavaldsen Subsea 7 Bård Rosef
HydrogenPro Gard Aarvik Telenor Fridtjof Semb Fredricsson
Höegh LNG Eirik Haavaldsen TGS-NOPEC Bård Rosef
ice Group ASA Fridtjof Semb Fredricsson Tomra Systems ASA Carl Jørgen Flaen
Instabank ASA Vegard Toverud Torghatten Kenneth Sivertsen
International Seaways Eirik Haavaldsen Transocean Christopher Mo Dege
Kid ASA Gard Aarvik Valaris Christopher Mo Dege
Kitron Carl Jørgen Flaen Vestas Wind Systems Bård Rosef
Komplett Bank Vegard Toverud Volue Gard Aarvik
Kongsberg Gruppen Kenneth Sivertsen Vow Gard Aarvik
Kværner Bård Rosef Wallenius Wilhemsen Eirik Haavaldsen
Lerøy Seafood Group Carl-Emil Kjølås Johannessen XXL Gard Aarvik
Maersk Drilling Christopher Mo Dege Yara Kenneth Sivertsen
Mercell Fridtjof Semb Fredricsson Zaptec Carl Jørgen Flaen
Mintra Group Fridtjof Semb Fredricsson Ørsted Tom Erik Kristiansen
Mowi Carl-Emil Kjølås Johannessen  

Kredittdekning internasjonalt:

Selskap Selskap Selskap
4finance Group Ferratum Nortal AS
Acroud Fertiberia Nova Austral
Aker ASA Fiven Ocean Yield
Aker BP Floatel International Odfjell SE
ALM Equity Frösunda Offentliga Hus
American Shipping Co. Gamigo Oilflow
Aspire Global Gaming Innovation Group OKEA
Atlantica Tender Drilling GasLog Orexo
AURELIUS Equity Opportunities Gefion Group Otiga Group
Austevoll Seafood Genel Energy Pandion Energy
Azerion Golar LNG Partners LP Pilbara Minerals
Beerenberg Goodvalley Pioneer Property Group
Bellman Group Gulf Keystone Point Properties Portfolio 1 AB
Bluewater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Polygon
BOA OCV HKN Energy Ltd PWT Holding
BOA Offshore Hoist Group Qred AB
Bonheur Hospitality Invest Quant
Boreal Holding Höegh LNG RE IV Limited (White Peak)
Borealis Finance LLC Hörmann Industries GmbH RelyOn Nutec
Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE ice Group ASA Sand Hill Petroleum
BW Offshore Idavang SBB
Cabonline Impreg Secop Group
Cegal (Chip Bidco) Jacktel Secto Automotive
Cembrit Jotul Holdings S.á.r.l Serneke Group
CentralNic Kistefos SGL TransGroup
Cibus Klaveness Combination Carriers ShaMaran Petroleum
Convene Group (HI Bidco) Klövern Sharps
Corem Kotkamills SIBS AB
CSAM Health Kungsleden Slättö Fastpartner Spånga AB
Dentalum Lebara Mobile Group Sparrows Group (Hawk Debtco)
DigiPlex Norway Holding 2 LifeFit Group MidCo GmbH SSG
DigiPlex Norway Holding 3 Logistri Stockwik Förvaltning AB
Dilasso Timber Magnolia Bostad Sunborn London
DNO Marginalen Bank Swedish Electromagnet
DOF Subsea Media and Games Invest
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Dooba Finance Mercell Tinkoff Bank
Ekornes QM Holding AS Mowi TiZir Ltd
European Directories Mutares SE & Co. KGaA United Camping (First Camp)
European Lingerie Group Navig8 Topco Holdings VNV Global
Exmar NV Navigator Holdings Wind Enterprise
Fast Partner Nemaska Lithium Zengun
Fastator Noreco Ziton
Ferratum Norlandia  

 

Sist oppdatert 10.03.2021

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Fyll ut for en gratis test av vårt analyseprodukt

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.