Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig modellportefølje
 • Digitale konferanser og webinarer

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Offshore vind

Offshore vind har gått fra å være en subsidiert nisje til mainstream på 5-10 år og er nå konkurransedyktig på lik linje med alle andre energikilder i Europa. Vi forventer at kostnadene halveres enda en gang i løpet av det neste tiåret. Det vil gjøre offshore vind til den billigste energikilden i mange land, og føre til videre oppjustering av etterspørselen.

Offshore vind er forventet å vokse rundt 20% årlig gjennom det neste tiåret. Over de siste to årene, så har projeksjonene for installert kapasitet blitt fremskyndet med ti år. Dette er drevet av økte ambisjoner i Europa, Asia og USA, og vi forventer flere positive revisjoner av disse estimatene fremover.

Underliggende er dette drevet av lavere kostnader, der LCoE (Levelized Cost of Energy, se definisjon) har blitt redusert med 75% over de siste 5-10 årene. Som et resultat er for eksempel offshore vind prosjektet Hollandse Kust Noord (HKN) som ble tildelt i sommer billigere å bygge ut enn bare å drifte eksisterende kull-anlegg i Tyskland og gass-kraftverk i Storbritannia.

Kostnadsutvikling vindkraft

Hovedgrunnen til dette er først og fremst større og dedikerte offshore turbiner, turbinstørrelsen har mer en tredoblet de siste tre årene. I tillegg har lave renter og en enorm tilstrømning av kapital fra infrastrukturfond og oljeselskaper drevet ned avkastningskravene for prosjektene.

Vi tror utviklingen i turbin teknologi til havs så vidt har begynt – Siemens Gamesa (SGRE) annonserte nylig sin 14MW turbin, som vi tror kan oppgraderes til ~18MW. Vi tror at man pusher disse grensene over 20MW de neste ti årene.

Flytende havvind er foreløpig dyrt, men her er vi helt i startfasen – kun 300MW har blitt sanksjonert, mot ~61GW for bunnfast havvind. Vi forventere å se et fall i kostnader når vi beveger oss mot prosjekter på kommersiell skala fra 2024+, og at dette kostnadsfallet kommer til å være brattere enn det vi ser for bunnfast offshore vind.

Hva skal man kjøpe?

Vi liker turbinprodusentene, ettersom turbinene utgjør majoriteten av både investeringene og driftskostnadene til en vindpark. Tilbudssiden er effektivt et triopol, inngangsbarrierene er høye og vi forventer mindre syklikailitet fremover. SGRE har den største offshore eksponeringen, men vi tror Vestas Wind Systems, som er nummer en onshore og på service, annonserer en større turbin i nærmeste fremtid og tar andreplassen.

Vi liker også Ørsted, som er ledende i industrien og veldig «hands-on» på å drive ned kostnadene, som vi tror kommer til å være viktig når konkurransen fortsetter å stramme seg til.

Innen flytende havvind synes vi Aker Offshore Wind har er har god plattform for verdiskapning med solid industriell backing og mange av de nødvendige kapasitetene i Aker-sfæren. Verdsettelsen er foreløpig spekulativ, og baserer seg på verdiskapning på prosjekter som er i tidlig fase der for eksempel det regulatoriske og subsidiene ikke er satt enda. Gitt de forventede investeringene derimot, er dagens verdsettelse relativt lav.

*LCoE: Levelized Cost of Energy. Kostnader over hele levetiden, inkludert kapitalkost, delt på energiproduksjonen.

PS: Visste du at aktive kunder av vår online handelstjeneste får fri tilgang til våre analyser?


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

Photo by Nicholas Doherty on Unsplash​ - Rampion Offshore Wind Farm UK

Relaterte artikler:

Inntrykk fra Energikonferansen 2020

2020-09-18 av Karl O. Strøm i samtale med Analysesjef Eirik Haavaldsen og Energianalytiker Tom Erik Kristiansen

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Se listen over aksjer våre analytikere dekker her (sist oppdatert mars 2023)

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Handler du aksjer aktivt, og vil høre hva vi har å tilby deg?

Fyll ut feltene og vi tar kontakt. 

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev