Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig aksjeportefølje med anbefalinger 
 • Digitale konferanser

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

Konsumaksjer: Stabile, men blandede utsikter

Vi går igjennom konsumaksjene på Oslo Børs i ny, omfattende rapport.

Konsumsektoren er ansett om en stabil sektor og er verdt å sette seg inn i for de investorene som ønsker ikke-syklisk eksponering. Pareto har nylig kommet med sitt syn på konsumsektoren og en oppdatering på selskapene som dekkes der (her er link til rapporten). En periode med høyere inflasjon er bak oss og den norske konsumenten opplever igjen vekst i disponibel realinntekt. Kombinert med fallende ledighet og fallende sparerate ventes det økende konsum fremover. Vi tror på vekst i den totale norske kommunesektor på 3-4% de kommende årene. Vi følger selskapene Orkla, XXL, Europris, Arcus og Kid som alle handles på Oslo Børs innen konsumsektoren. Det en heterogen sektor hvor ‘aksjeplukking’ er avgjørende. Våre nåværende toppvalg er XXL (TP NOK 125), Arcus (TP NOK 55) og Kid (TP NOK 50).

The Death of Retail

I rapporten tar vi opp og analyserer temaer rundt konsumsektoren, blant annet påstanden ’The death of retail’ som i USA får mye medieoppmerksomhet. Enkelte argumenter der kraftig om undergangen til sektoren. Etter vår oppfatning er disse diskusjonene ute av proporsjoner. Virkeligheten er at konsumsektoren slettes ikke forsvinner, men er i endring. Det er ingen tvil om at det kan virke dramatisk og skremmende når den ene enorme kjeden etter den andre stenger butikkene sine. Vi argumenterer for at dette er naturlig utvikling, slik som små familiebedrifter måtte vike for store supermarkeder i sin tid. Det gjelder å møte fremtiden forberedt, og bare de som kan tilpasse seg vil komme helskinnet igjennom. Faktum er at selv om store kjeder stenger butikker og kjøpesentre blir stående tomme, vokser sektoren stabilt. Nær sagt "som vanlig".

Forandringen vi sikter til er godt skissert i utviklingen til S&P sin Retail Index. Tilsynelatende tikker det sakte oppover. I år har indeksen steget med rundt 10% så langt. Men bildet blir annerledes om man trekker ut rene online-forhandlere og viktigst av alt Amazon sin aksje. Amazon er for eksempel opp 33% i år. Uten de rene online-forhandlere er utvikling så godt som flat siden januar 2015, som vist i chartet under.

Bildene fra nedstengte butikker og kjøpesentre er derfor ikke synonymt med en sektor i nød. I USA så vell som Eurosonen og Norge er veksten i konsumsektoren stabil. I USA viser tall fra US Census Bureau en oppgang på 3.2% i August år over år, mens tilsvarende tall i Eurosonen ligger på 1.2% år over år. Over det lange bildet virker situasjonen stabil.

Men innenfor dette ser vi et forbruksmønster som endrer seg, en utvikling vi tror vil fortsette med høy hastighet fremover. For de selskapene som ikke tilpasser seg kan det bli tøft, også i Norge. En av de største utfordringene forhandlere møter er forbrukerens søken etter stadige bedre tilbud. Dette kommer som et resultat av Amazonmodellen og shoppingverktøy på nettet hvor en kan sammenligne priser. Sistnevnte har tvunget forhandlerne inn i en tilsynelatende ‘evig’ priskrig. 

Skiftet har også redusert behovet for kjøpesentrene og ‘megastores’. Det er tegn på at det er kjøpesentre (og butikker i dem) som er hardest påvirket. Spørsmålet er hvorvidt erfaringer fra USA kan dras over til Europa og Norge. Vi argumentere for at bildet blir helt annerledes når man tar med regionale forskjeller. For tiden er det rundt 1200 kjøpesentre i USA - antallet vokste dobbelt så raskt som befolkningen i perioden 1970-2015. Ifølge PwC er det om lag 24 kvadratfot av shoppingplass per person i USA, sammenlignet med 11 kvadratfot i Australia og omkring 2-5 i Europa. Forskjellen er altså påfallende, og det er liten tvil om at det har vært en inflasjon av butikkplass i USA. En kontraksjon er derfor naturlig, uten at man nødvendigvis skal trekke de samme konklusjoner i Norge.

Mot fysisk og nettbasert tilstedeværelse

Det er dog ikke slik at online-modellen er en sikker vinner. Det finnes et hav av selskaper som har satset rett på online-konsum, og de fleste er ulønnsomme. Flere forhold tyder imidlertid på at en balanse mellom fysisk og nettbasert tilstedeværelse som er skreddersydd for sitt felt er oppskriften for fremtiden. Amazon sitt inntog i Whole Foods, en dagligvarekjede i USA, er et tydelig tegn på at de ønsker fysisk tilstedevare og at de vil satse på matvarebransjen. Lignende trender kan bli observert i Asia og Europa. I England har Tesco, landets største konsumforhandler med over 3000 butikker, nå nær 10% av salg via online-kanaler. I Frankrike har store franske aktører nesten uten unntak begynt med ‘click and collect’, som har vokst til å bli den mest populære formelen for online-handel i landet.

Paretos anbefalinger i sektoren

For de selskapene vi dekker, har noen allerede velfungerende og moderne e-handelsplattformer som XXL og Kid, eller under utvikling som Europris. Arcus, en av Nordens største aktører innen vin- og spritdistribusjon- og produksjon er neppe truet av online-basert handel da alkoholmarkedene i Norden er svært regulerte. Orkla er på sin side er mer truet av faren for økt konkurranse mot merkevarer på nett, men er også noe beskyttet av at de ikke fokuserer på direktesalg til sluttbruker. Videre er Norge i nåværende stand et svært tungvint marked for utenlandsk nettbasert handel. MVA-grensen på NOK 350 (inkluderer frakt), kombinert med treg og generell dyr frakt, gjør det vanskelig å konkurrere på pris og effektivitet. Det er derfor gode muligheter til å være ’first mover’ eller godt forberedt på en eventuell endring i markedsituasjonen i Norge, noe vi argumenterer for at flere av selskapene vi følger allerede er.

Orkla: Vi overførte nylig dekning på Orkla (ORK) med en Hold-anbefaling og kursmål på NOK 85 (82), tilsvarende en P/E’18e på 22x. Selv om Orkla er på god vei med å forbedre sin konkurranseevne, og har tatt viktige skritt mot et rent merkevareforetak (BCG), anser vi dette for å være godt reflektert i nåværende aksjekurs. Selv om vi mener marginer skal støttes av kostnads- og effektivitetsprogrammer, er utsiktene for organisk vekst utfordrende etter vår oppfatning. Samlet forventer vi en inntjeningsvekst på ca. 5% årlig for 2016-20e, noe som er under Orklas eget mål på 6-9% årlig. Kursmålet er løftet til 85 i henhold til vår sum-of-the-parts verdsetting, da vi hevder aksjen burde handles på nivå med sammenlignbare selskaper i utlandet.

XXL: Vi overførte nylig dekningen på XXL med en kjøps-anbefalingen og kursmål på NOK 125 (les rapporten her). Vi mener XXL har utsikter til et tiår med tosifret vekst. Denne ventes bli drevet av utvidelse til nye europeiske markeder og støttet av selektive e-handelslanseringer. Med en overkommelig veksthistorie i Østerrike, Sveits og Sør-Tyskland, tror vi XXL kan opprettholde høye vekstnivåer for det neste tiåret. Vi vurderer ikke nedgangen i H1’17 som strukturell, og poengterer at XXL vil foresette å være utsatt for svingninger i salg av sesongmessige sportsartikler. Vi argumenterer for at gjeldende aksjekurs bare reflekterer de eksisterende nordiske markedene, mens utvidelse til andre markeder og potensialet i e-handel ikke er reflektert.

Europris: Våre utsikter for Europris revideres marginalt for perioden 2017-19e. Vekstforventninger er fortsatt gode og inntjening per aksje anslås å vokse med 16% per år de neste to årene. Etter at Europris nylig har hatt en økning i aksjekursen på over 10% innen en måneds tid, argumenterer vi for at det er mindre oppsidepotensiale, og anbefalingen vår endres fra Kjøp til Hold som følge, mens vi opprettholder kursmålet på NOK 43. Det mest positive ved caset er etter vår mening den gode cashkonvertering og at den ventede veksten krever lite kapital. Men vi understreker at sammenlignet med tilsvarende internasjonale selskaper burde Europris handles på en rabatt som følge av begrenset størrelse og likviditet i aksjen.

Arcus: Vi tok nylig dekning i Arcus (ARCUS) med en kjøpsanbefaling og kursmål på NOK 55 (full rapport her). Arcus er velposisjonert i et ikke-syklisk konsummarked. Selskapet distribuerer deres egne sprit-merker og importerer store volum med vin i hovedsak gjennom agenturer, alt til et nordisk marked hvor rundt 90% av omsetninger skjer gjennom monopoler. Arcus opererer svært effektive fasiliteter og nåværende utnyttelesegrad gir rom for betydelig vekst. Gjennom mange år har selskapet slått markedet på vekst, og vi tror dette vil fortsette. Veksten vil bli drevet av eksisterende produksjonskapasitet og krever begrenset kapital. Det vil bidra til høy cash-konvertering og sterkere fri kontantstrøm enn sammenlignbare selskaper.

Kid: Kid Interiør (KID) har en ledende posisjon i det norske interiørmarkedet, og vi fremhever deres ledende marginer som sentralt i dette caset. Per dags dato opererer Kid 137 butikker og et mål på å levere stabile marginer, åpne 3-5 butikker per år med en like-for-like vekst på 3-4% årlig. En svekket krone har satt press på marginene nylig, men en endring i kursutviklingen tilsier at en FX medvind vil kunne sees fra Q1’18. Selskapet forventes å gi solid avkastning, med sterk cashkonvertering. Vi fremhever Kids utbyttepolicy og ser positivt på mulighetene for høyere avkastning på bedre marginer ved FX i medvind. Vi overførte dekning med en Kjøpsanbefaling og kursmål på NOK 50.

Mer detaljer og estimater i full rapport: Diversified Consumer - Steady, but mixed outlook

 

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Analyser kan leses på nett, eller mottas på e-post umiddelbart bed publisering. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

ork

xxl

epr

arcus

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Aksjer våre norske analytikere dekker:

Selskap Analytiker Selskap Analytiker
2020 Bulkers Eirik Haavaldsen MPC Container Ships Eirik Haavaldsen
ADS Crude Carriers Eirik Haavaldsen Multiconsult ASA Jørgen Søvik Opheim
Africa Energy Corp Tom Erik Kristiansen Nel Hydrogen Gard Aarvik
Aker ASA Tom Erik Kristiansen Noble Corp. Christopher Mo Dege
Aker BioMarine Carl-Emil Kjølås Johannessen NORBIT ASA Kenneth Sivertsen
Aker BP Tom Erik Kristiansen Nordic Semiconductor Fridtjof Semb Fredricsson
Aker Carbon Capture Synne W. Wesmann Noreco Tom Erik Kristiansen
Aker Horizons Tom Erik Kristiansen Norsk Hydro Kenneth Sivertsen
Aker Offshore Wind Bård Rosef Norske Skog Kenneth Sivertsen
Aker Solutions Bård Rosef Northern Drilling Ltd. Christopher Mo Dege
AKVA Group Carl-Emil Kjølås Johannessen Northern Ocean Christopher Mo Dege
American Shipping Co. Eirik Haavaldsen Norway Royal Salmon Carl-Emil Kjølås Johannessen
Aprila Bank ASA Ola Øvrebø Norwegian Air Shuttle Kenneth Sivertsen
Archer Bård Rosef NTS Carl-Emil Kjølås Johannessen
Ardmore Shipping Eirik Haavaldsen Ocean Yield Eirik Haavaldsen
Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell Drilling Christopher Mo Dege
Austevoll Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Odfjell SE Eirik Haavaldsen
Avance Gas Eirik Haavaldsen OHT Bård Rosef
Awilco LNG Eirik Haavaldsen OKEA Tom Erik Kristiansen
B2Holding AS Vegard Toverud Okeanis Eco Tankers Eirik Haavaldsen
Bakkafrost Carl-Emil Kjølås Johannessen Orkla Gard Aarvik
Bank Norwegian Vegard Toverud Pacific Drilling Christopher Mo Dege
Belships Eirik Haavaldsen Panoro Energy Tom Erik Kristiansen
Benchmark Holdings Carl-Emil Kjølås Johannessen Pareto Bank Vegard Toverud
Bonheur Bård Rosef PetroNor E&P Tom Erik Kristiansen
Borr Drilling Limited Christopher Mo Dege PetroTal Tom Erik Kristiansen
Borregaard ASA Kenneth Sivertsen Pexip Holding Dennis Berggren
Bouvet Fridtjof Semb Fredricsson PGS Bård Rosef
BRAbank Vegard Toverud Polarcus Limited Bård Rosef
BW Energy Tom Erik Kristiansen Protector Forsikring Vegard Toverud
BW LPG Eirik Haavaldsen Proximar Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen
BW Offshore Synne W. Wesmann Quantafuel Tom Erik Kristiansen
Cloudberry Clean Energy Bård Rosef Questerre Energy Tom Erik Kristiansen
DHT Eirik Haavaldsen REC Silicon Gard Aarvik
Diamond Offshore Christopher Mo Dege SalMar Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diamond S Shipping Eirik Haavaldsen Salmon Evolution Carl-Emil Kjølås Johannessen
Diana Shipping Eirik Haavaldsen Salmones Camanchaca Carl-Emil Kjølås Johannessen
DNB Vegard Toverud Sandnes Sparebank Vegard Toverud
DNO Tom Erik Kristiansen SAS AB Kenneth Sivertsen
DOF Synne W. Wesmann Sbanken ASA Vegard Toverud
Dorian LPG Eirik Haavaldsen Scatec Tom Erik Kristiansen
Eco Atlantic Oil & Gas Tom Erik Kristiansen Scorpio Bulkers Eirik Haavaldsen
Eland Oil and Gas Ltd Tom Erik Kristiansen Scorpio Tankers Eirik Haavaldsen
Elkem Kenneth Sivertsen Seadrill Ltd Christopher Mo Dege
ELOP Jørgen Søvik Opheim Selvaag Bolig Christopher Mo Dege
Entra Christopher Mo Dege SFL Corp. Eirik Haavaldsen
Equinor Tom Erik Kristiansen Sif Holding Jørgen Søvik Opheim
Euronav Eirik Haavaldsen Skitude Fridtjof Semb Fredricsson
Europris Gard Aarvik Solon Christopher Mo Dege
Fjord1 ASA Kenneth Sivertsen SpareBank 1 BV Vegard Toverud
Fjordkraft Holding Gard Aarvik Sparebank 1 Nord-Norge Vegard Toverud
Flex LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland Vegard Toverud
Frontline Eirik Haavaldsen Sparebank 1 SMN Vegard Toverud
Genel Energy Tom Erik Kristiansen Sparebank 1 SR-Bank Vegard Toverud
Gjensidige Forsikring Vegard Toverud SpareBank 1 Østfold Akershus Vegard Toverud
Golar LNG Eirik Haavaldsen SpareBank 1 Østlandet Vegard Toverud
Golden Ocean Group Eirik Haavaldsen Sparebanken Møre Vegard Toverud
GoodBulk Ltd Eirik Haavaldsen Sparebanken Sør Vegard Toverud
Grieg Seafood Carl-Emil Kjølås Johannessen Sparebanken Vest Vegard Toverud
Gulf Keystone Tom Erik Kristiansen Sparebanken Øst Vegard Toverud
Hafnia Ltd. Eirik Haavaldsen Star Bulk Carriers Eirik Haavaldsen
Hoist Finance AB Vegard Toverud Stolt-Nielsen Eirik Haavaldsen
House of Control Fridtjof Semb Fredricsson Storebrand Vegard Toverud
Hunter Group ASA Eirik Haavaldsen Subsea 7 Bård Rosef
HydrogenPro Gard Aarvik Telenor Fridtjof Semb Fredricsson
Höegh LNG Eirik Haavaldsen TGS-NOPEC Bård Rosef
ice Group ASA Fridtjof Semb Fredricsson Tomra Systems ASA Carl Jørgen Flaen
Instabank ASA Vegard Toverud Torghatten Kenneth Sivertsen
International Seaways Eirik Haavaldsen Transocean Christopher Mo Dege
Kid ASA Gard Aarvik Valaris Christopher Mo Dege
Kitron Carl Jørgen Flaen Vestas Wind Systems Bård Rosef
Komplett Bank Vegard Toverud Volue Gard Aarvik
Kongsberg Gruppen Kenneth Sivertsen Vow Gard Aarvik
Kværner Bård Rosef Wallenius Wilhemsen Eirik Haavaldsen
Lerøy Seafood Group Carl-Emil Kjølås Johannessen XXL Gard Aarvik
Maersk Drilling Christopher Mo Dege Yara Kenneth Sivertsen
Mercell Fridtjof Semb Fredricsson Zaptec Carl Jørgen Flaen
Mintra Group Fridtjof Semb Fredricsson Ørsted Tom Erik Kristiansen
Mowi Carl-Emil Kjølås Johannessen  

Kredittdekning internasjonalt:

Selskap Selskap Selskap
4finance Group Ferratum Nortal AS
Acroud Fertiberia Nova Austral
Aker ASA Fiven Ocean Yield
Aker BP Floatel International Odfjell SE
ALM Equity Frösunda Offentliga Hus
American Shipping Co. Gamigo Oilflow
Aspire Global Gaming Innovation Group OKEA
Atlantica Tender Drilling GasLog Orexo
AURELIUS Equity Opportunities Gefion Group Otiga Group
Austevoll Seafood Genel Energy Pandion Energy
Azerion Golar LNG Partners LP Pilbara Minerals
Beerenberg Goodvalley Pioneer Property Group
Bellman Group Gulf Keystone Point Properties Portfolio 1 AB
Bluewater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Polygon
BOA OCV HKN Energy Ltd PWT Holding
BOA Offshore Hoist Group Qred AB
Bonheur Hospitality Invest Quant
Boreal Holding Höegh LNG RE IV Limited (White Peak)
Borealis Finance LLC Hörmann Industries GmbH RelyOn Nutec
Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE ice Group ASA Sand Hill Petroleum
BW Offshore Idavang SBB
Cabonline Impreg Secop Group
Cegal (Chip Bidco) Jacktel Secto Automotive
Cembrit Jotul Holdings S.á.r.l Serneke Group
CentralNic Kistefos SGL TransGroup
Cibus Klaveness Combination Carriers ShaMaran Petroleum
Convene Group (HI Bidco) Klövern Sharps
Corem Kotkamills SIBS AB
CSAM Health Kungsleden Slättö Fastpartner Spånga AB
Dentalum Lebara Mobile Group Sparrows Group (Hawk Debtco)
DigiPlex Norway Holding 2 LifeFit Group MidCo GmbH SSG
DigiPlex Norway Holding 3 Logistri Stockwik Förvaltning AB
Dilasso Timber Magnolia Bostad Sunborn London
DNO Marginalen Bank Swedish Electromagnet
DOF Subsea Media and Games Invest
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Dooba Finance Mercell Tinkoff Bank
Ekornes QM Holding AS Mowi TiZir Ltd
European Directories Mutares SE & Co. KGaA United Camping (First Camp)
European Lingerie Group Navig8 Topco Holdings VNV Global
Exmar NV Navigator Holdings Wind Enterprise
Fast Partner Nemaska Lithium Zengun
Fastator Noreco Ziton
Ferratum Norlandia  

 

Sist oppdatert 10.03.2021

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Fyll ut for en gratis test av vårt analyseprodukt

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.