Gå til innholdet

Aksjeanalyse

Gode investeringsbeslutninger bygger på solid informasjon. Vårt analyseteam dekker en stor andel av selskapene notert på de nordiske børsene. Vi tilbyr blant annet:

 • Fundamentale selskapsanalyser
 • Sektoranalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Daglige og ukentlige kommentarer
 • Månedlig modellportefølje
 • Digitale konferanser og webinarer

Fundamentale selskapsanalyser

Analyseavdelingen i Pareto Securities har hovedfokus på sektorer og bransjer der Norden har et konkurransefortrinn. 

Det inkluderer blant annet sjømat, olje og energi, oljeservice, shipping, industri, media og telekom, eiendom, bank og finans. Våre analytikere dekker aktivt de fleste børsnoterte selskapene i Oslo og Stockholm, i tillegg til enkelte tyske selskaper. Vi tror nærhet til de lokale markedene er en stor fordel.

Vi har analysedekning gjennom hele kapitalstrukturen med både egenkapital, gjeld og konvertible strukturer. Analyseproduktet vårt inkluderer:

 • Fundamental selskapsanalyse
 • Bransjeanalyser
 • Kvartalsvise oppdateringer
 • Månedsportefølje med anbefalte aksjer (Norge, Sverige og Tyskland)
 • Daglige morgenkommentarer

Utvalgte analyser

En SaaS pionér for det grønne energimarkedet

Vi tar opp dekning på Volue (VOLUE) med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 57.

Volue ble etablert i år etter en sammenslåing av fire av Arendals Fossekompani sine selskaper, hvor de har tatt med seg en etablert kundebase på 2 000 europeiske selskaper og flere tiår med dyp bransjekunnskap. De fire selskapene leverte tjenester til kraft- og infrastrukturmarkedet, og Volue har nå integrert alle tjenestene for å dekke hele kraftverdikjeden i ett selskap. Volue har etablert en one-stop-shop for krafttjenester, som er unik i global sammenheng. Europas største kraftleverandører står allerede på kundelisten.

Kraftmarkedet får nye utfordringer i møte med det grønne skiftet, og trenger ny teknologi. Volues tjenester er en premissleverandør for at fornybar energi skal nå sine mål i energimiksen, både på lang og kort sikt. Veksten i SaaS-utgifter langs hele kraftverdikjeden er uunngåelig. Variabel fornybar energi fører til tre hovedtrender; volatil kraftinput, desentralisering av kraftproduksjon og høyere grad av kompleksitet gjennom hele verdikjeden. Kraftnettet er ikke godt nok dimensjonert for variabel kraftinput. Bare i Norge, med verdens beste eksisterende kraftnett, ser myndighetene behov for å investere NOK 135mrd i nettet de neste ti årene. Den økte kompleksiteten krever økt transparens, og det er det softwareløsninger som Volue tilbyr muliggjør.

The energy transition pressures existing infrastructure, forcing the need for digitalization and optimisation

Kilde: Pareto Equity Research, Company data

I tillegg tar elektrisitet som energibærer i stadig større grad over for fossilt brensel, som krever investeringer for å oppnå økt kapasitet. Utviklingen skjer nå, så det haster å få teknologiløsninger på plass. Her har kraftselskapene to valg; fysiske oppgraderinger eller SaaS-implementering. Begge fører frem til samme mål, men sistnevnte er lagt billigere for kraftselskapene.

Videre må man ta innover seg at kapitaltunge industrier, som f.eks. olje og gass, er midt i en digital transformasjon. Internett of Things fører til store kostnadsbesparelser ved utstrakt bruk av sky-tilkoblede sensorer som gir data i sanntid, samt utvikling av digitale tvillinger. Volue tilbyr alt dette, analyserer dataene for kundene sine, produserer dynamiske prognosemodeller, tilbyr optimeringsprogrammer for planlegging og drift, og videre kraftprisinnsikt og algoritmetrading – alt i én tjeneste. Industriselskaper som ikke tar slike løsninger i bruk, vil få en konkurranseulempe. Alle pilene peker i samme retning, og Volue har allerede demonstrert at kundene raskt har tjent igjen investeringen sin ved implementering av Volues løsninger.

Integrated wall-to-wall coverage from analysing to monteizing

Kilde: Pareto Equity Research, Company data

Vi forventer en organisk topplinjevekst på 15% og en marginekspansjon fra 22% til 30% over de neste fem årene. Med en kapitallett struktur, begrensede investeringsbehov og synkende arbeidskapital tror vi kontantstrømmen vil være sterk. Dette gir videre rom for høy M&A aktivitet. På våre estimater handler aksjen på en stor rabatt mot sammenlignbare softwareselskaper med industrieksponering. Volue er en muliggjører for det grønne skiftet og med en svært profitabel historikk. Derfor ser vi stor oppside i aksjen fra dagens nivåer.     

For mer informasjon om selskapet:

Photo by Florian Krumm on Unsplash

Ikke ennå tilgang til våre analyser og events? Se mer om hvordan du kan få det her.

Attraktivt nykundetilbud - Pareto Securities

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

 

Relaterte artikler:

Offshore vind

09.10.2020 av Jørgen Opheim, analytiker

Paretopodden: TechSaaS seminar

10.11.2020 av Karl O. Strøm intervjuer Joe Eliston og Fridjof Semb Fredricsson

Våre om lag 50 aksjeanalytikere i Oslo, Stockholm og Tyskland dekker nærmere 400 selskaper. Våre 10 kredittanalytikere i Oslo og Stockholm dekker obligasjoner i over 100 selskaper. Pareto organiserer også selskapsbesøk, i tillegg til større konferanser for investorer. Fra 2020 foregår mange av disse digitalt. 

Blant de største og mest kjente er:

 • Energikonferansen i Oslo
  • Nordens største energikonferanse med mer enn 100 presenterende selskaper. Avholdes over to dager, og samler årlig ledende aktører innen energisektoren.
 • Power and Renewable Energy Conference
  • Heldagskonferanse for fornybarsektoren, med 50 presenterende selskaper innenfor vann-, vind- og solenergi og cleantechselskaper innen batterier, hydrogen, kjemisk resirkulering, avfallsenergi og karbonfangst.
 • Health Care-konferansen i Stockholm
  • Heldagsevent med 40 presenterende selskaper innen bioteknologi, medtech, pharma, healthcare service og e-health.
 • North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  • Verdens største sjømatkonferanse, der Pareto er medarrangør. Samler årlig over 900 toppledere over en todagersperiode.

I tillegg arrangerer vi jevnlig konferanser innen teknologi, gaming, eiendomsutvikling, shipping, gruvedrift og cleantech.

Med aktiv konto hos for onlinehandel hos Pareto får du full tilgang til våre analyser og estimater, samt deltagelse på konferansene digitalt. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Det er mulig å overføre belånte porteføljer, og både belåning og valutakonto kan has i tilknytning til Aksjesparekonto. Kontakt kundeservice for uforpliktende samtale, eller benytt velkomsttilbudet nederst på denne siden.

Se listen over aksjer våre analytikere dekker her (sist oppdatert oktober 2022)

Klikk på banner for vårt velkomsttilbud. Registrering med BankID på få minutter.

Handler du aksjer aktivt, og vil høre hva vi har å tilby deg?

Fyll ut feltene og vi tar kontakt. 

Nyeste analyser

Selskapsanalyser

Faste oppdateringer

Aktuelt nå - Newsflash

Meld deg på vårt nyhetsbrev