Gå til innholdet

WWL - Lyse utsikter for High & Heavy

Logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen gir en god eksponering mot oppsvinget i verdenshandelen.

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) er et av verdens ledende logistikkselskaper. Selskapet har virksomheter innenfor både landbasert logistikk og shipping, og er verdens sjette største notert selskap i sektoren. WWL er et resultat av en merger mellom de tidligere selskapene Wilh. Wilhelmsen ASA og Wallroll AB, og ble notert på Oslo Børs senest i april. Selskapet rapporterte et sterkt kvartal i Q2 med inntekter på USD 912m; og selv om selskapsledelsen guider forsiktig fremover, mener vi at selskapet har et stort potensial frem mot 2019.

WWL’s shippingportefølje inkluderer frakt av biler (Automotives/RoRo), anleggsmaskiner (High & Heavy), og annen ukonvensjonell last, såkalt «breakbulk». I motsetning til de fleste andre shipping- og logistikkselskaper i Pareto’s analyseportefølje, er derfor WWL i større grad drevet av vekst i verdensøkonomien og konsumvekst heller en direkte commodity-eksponering. Innenfor RoRo-segmentet, er WWL verdensledende målt i kapasitet, og det er også her selskapet får mesteparten av sine inntekter. Samlet står shippingvirksomheten for cirka 80% av selskapets inntekter.

Den landbaserte driften står for de resterende 20% av inntektene. Her drifter WWL terminaler som utfører tilleggstjenester for kunde. Dette inkluderer blant annet teknisk bistand; slik som å installere riktig språk på bilens GPS-enhet og sluttkontroll før levering; eller tollklarering av de transporterte enhetene. WWL ønsker å utvide den landbaserte driften ytterligere for å i større grad utvide rollen som et logistikkselskap heller enn et rent shippingselskap, noe vi tror kan være veldig strategisk riktig.

Lyse utsikter for High & Heavy

Under sin kapitalmarkedsdag i september uttalte selskapet at de ønsker å satse enda mer på High & Heavy (H&H) og breakbulk innen shippingsegmentet fremover. Utviklingen til H&H-segmentet kan til en viss grad sees på som en refleksjon av verdensøkonomien; gode tider er forbundet med større investeringer i bygninger og infrastruktur, og med det øker også behovet etter anleggsmaskiner og annet lignende utstyr. 

Verdens største produsent av anleggsmaskiner, Caterpillar, rapporterte overraskende gode resultater for tredje kvartal på tirsdag og økte i tillegg guidingen for året totalt. Resultatet var blant annet drevet av sterk salgsvekst i Asia-Pacific, som steg 31% y/y grunnet økende anleggsarbeid i Kina. Selv om en ikke skal tillegge resultatene til Caterpillar alt for mye i forhold til WWL, er det tydelig at den økte etterspørselen etter anleggsmaskiner kommer til å ha en positiv innvirkning på High & Heavy volumene til selskapet. Det har historisk vært en klar korrelasjon mellom Caterpillar sales og WWL’s H&H-volumer, og vi forventer at denne korrelasjonen også vil være tydelig fremover.

Vi forventer også at breakbulk-segmentet kommer til å nyte godt av utviklingen i verdensøkonomien (anslått til 3.8% av IMF for 2018), da det er her en finner transport av transformatorer til kraftstasjoner, vindmølleblader og annet relatert til konstruksjon som ikke nødvendigvis ruller selv. WWL transporterte for eksempel vindusglasset til Apple’s nye hovedkvarter fra Tyskland til USA.

Verdsettelse

Ettersom den landbaserte driften fortsatt er en liten del av de underliggende inntektene per dags dato, og selskapets strategiske satsing på segmentet fortsatt er i planleggingsfasen, tror vi økning av volumer innen shipping er det som vil drive inntektene til selskapet på kort og mellomlang sikt; spesielt innen H&H og breakbulk. På kostnadssiden har selskapets merger ført til besparelser som vil bli realisert frem mot 2019, som igjen vil føre til gradvise marginforbedringer. Andre og fjerde kvartal er historisk sett sterkere, og forklarer variasjonene q/q både på inntekts- og marginsiden. Sett sammen med lav ordrebok og flåtevekst fremover ser 2019 ut som året selskapet virkelig vil få et kick på inntektssiden; estimert USD 4.2bn i 2019 mot USD 3.3bn i 2017.

Selskapet trader per i dag på 6.5x mot vårt 2019 EPS estimat, og en økning av topplinjen på 10% vil redusere denne multippelen til 5x. Vi har en kjøpsanbefaling med target price NOK 59 på WWL.

Se vår siste analyse her, og for løpende oppdateringer følg med på Shipping Daily.

Toppbildet er fra Pixabay, og viser utstyr fra amerikanske Caterpillar, en av de større kundene til Wallenius Wilhelmsen.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Analyser kan leses på nett, eller mottas på e-post umiddelbart bed publisering. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

Konsumaksjer: Stabile, men blandede utsikter

2017-10-16 av Nicolai Resch, basert på analyse av Kenneth Sivertsen og Nicolai Resch

Telenor: Forventningene er for høye

2017-10-18 av Fredrik Steinslien

wwl

Meld deg på vårt nyhetsbrev