Gå til innholdet

Venter boom i havvind-installasjon: OHT i interessant posisjon

Tungtransportrederiet OHT ASA jakter havvindkontrakter til opp under to milliarder dollar. Våre analytikere ser oppside i OHT-aksjen nå som to nybygde skip snart står på trappene. I morges presenterte selskapet på vårt morgenmøte – her er våre viktigste takeaways.

Det børsnoterte rederiet har i dag rundt halvparten av omsetningen fra olje- og gassindustrien, men sikter mot å være helt ute av petroleumssektoren innen 2026. Fremover er det kun frakt og installasjon av fundamenter og turbiner til havvindparker som gjelder.

Interessen for havvind har hatt en voldsom vekst de siste årene, og Bloomberg New Energy venter det en årlig vekst på ca. 20 prosent det neste tiåret for havvind.

- Markedet for havvind er sterkt, og estimatene for offshore vindkraft fortsetter å stige, sier analytikerne Bård Rosef og Jørgen Opheim.

Paretos fulle analysedekning av OHT kan du følge på vår kundeweb her.

To nye skip

Et viktig skritt i retningen mot en rendyrket havvindvirksomhet for OHT er installasjonsskipet Alfa Lift, som ventes å ferdigstilles i mot slutten av 2021. Skipet blir verdens største skip for transport og installasjon av havvindfundamenter.

- Alfa Lift er laget for neste generasjon havvindturbiner. Skipet kan transportere fundamenter direkte fra fabrikanten, og fjerner dermed behovet for midlertidig lagring. Sammen med installering med «dynamic positioning» (DP) og en samlebåndløsning for logistikk om bord gir det raskere installasjon, sier administrerende direktør Torgeir E. Ramstad i OHT.

Allerede før skipet er levert har OHT blitt tildelt kontrakter for fundamentinstallasjon i Equinor og SSEs gigantprosjekt Dogger Bank. Der skal OHT installere 190 fundament til hittil verdens kraftigste vindturbiner på 13 megawatt. Lasteevnen skal ha vært instrumentell for å sikre Dogger Bank-kontrakten.

Skipet er spesiallagd til fundamentinstallasjon, og kan med 51.000 tonn dødvektstonn og et «lasteplan» på over 10.000 kvadratmeter frakte med seg 18 XL vindturbintårn (monopiles) eller 10 fundament (jackets). Kranen er i stand til å løfte inntil 3.000 tonn.

Voksende flåte

I dag består flåten av fem tungtransportskip (HTV). I tillegg til Alfa Lift, skal WTIV-skipet (vindturbininstallasjon) VIND 1 ferdigstilles i løpet av 2023. Selskapet venter at størrelsen på vindturbiner vil fortsette å øke til over 14 megawatt de kommende årene, og mener det nye skipet er laget med tanke på den økende størrelsen.

- Vårt WTIV-design er fremtidssikkert og er et «sweet spot» mellom investeringsbehov og kapasitet. Veldig få av de eksisterende 16 WTIV-skipene kan realistisk sett oppgraderes til å installere turbiner over 14 megawatt, sier Ramstad.

Nye skip blir toneangivende

De to nye skipene blir essensielle for OHTs virksomhet.

- OHT har en interessant posisjon med de nye skipene. Alfa Lift er skreddersydd for fundamentinstallasjon som det første skipet i verden og har allerede fått kontrakt. Innenfor turbininstallasjon så svarer VIND 1 på industriens behov, sier Rosef og Opheim.

Rederiet har også en opsjon på en ytterligere Alfa Lift, og WTIV-søsterskipet VIND 2 venter bekreftelse.

I WTIV-markedet er det fem skip under bygging, mens det i Paretos oversikt foreløpig er over ti skip under vurdering, inklusive opsjoner.

- Selv om det for det meste inkluderer skip fra uetablerte selskaper uten tilstrekkelig finansiering per nå, og de fleste nybyggene trolig trengs for å møte etterspørselen i 2024 og utover, har tallet steget hurtig de siste månedene. Derfor holder vi et øye med utviklingen, sier Rosef og Opheim.

Ser økt etterspørsel for tungtransport

I tillegg til glansdager i vente for de nye skipene, venter Rosef og Opheim at også HTV-skipene får nok å drive med fremover.

- Det er en økende trend med produksjon av offshore vindfundamenter i Asia. Så langt har vindkraft vært en europeisk industri, og ting har stort sett blitt laget i Europa. Etter hvert som verdikjeden blir global søker utviklere å redusere kostnader ved å bygge fundamenter i Asia. Det vil øke etterspørselen etter OHTs HTV-skip, sier analytikerne.

Nylig gjennomførte OHTs frakteskip den hittil største logistikkoperasjonen for havvind-jackets, da tre av OHTs skip fraktet 48 fundamenter fra Midtøsten og til det skotske havvindprosjektet Moray East.

Anbud for 1,7 milliarder dollar

Hittil har rederiet lagt inn anbud (tender) på havvindprosjekter for en totalsum på 1,7 milliarder dollar i Europa og USA for perioden 2024-2028. Blant dem er et anbud på fase C av Dogger Bank-prosjektet.

- OHT er i aktive diskusjoner med kunder, og vi forventer en turbininstallasjonskontrakt kunngjøres om ikke så lenge, sier Rosef og Opheim.

Paretos syn

Pareto fastholder en kjøpsanbefaling på OHT-aksjen med et kursmål på 30 kroner.

- Ut fra markedsbildet tror vi at Alfa Lift og VIND 1 kommer til å være gode investeringer. Det synes vi ikke aksjekursen reflekterer, sier analytikerne.

Sikter mot hovedlisten

OHT ble notert på Euronext Growth i slutten av september. I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 56,8 millioner dollar i en emisjon til finansiering av VIND 1, der blant annet Pareto bisto i kapitalinnhentingen.

Rederiet opplyste i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal at de hadde begynt prosessen av å noteres på hovedlisten på Oslo Børs, og anslo at flyttingen var gjennomført i løpet av første halvår.

Kilde for toppbildet: OHT. Takk for lånet.


 

Attraktivt nykundetilbud - Pareto Securities

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

Relaterte artikler:

Meld deg på vårt nyhetsbrev