Gå til innholdet

Storebrand - på vei mot økte utbytter

På kapitalmarkedsdagen gav Storebrand mer informasjon om selskapets kapitaldekning og utbyttepolitikk enn tidligere. Dette gir grunnlag for økte utbytteforventninger.

Fallende renter og økende kapitalkrav har vært blant faktorene som har gjort det vanskelig for Storebrand de senere årene. På kapitalmarkedsdagen 13.05 gav selskskapet en del informasjon som tegner et lysere bilde av fremtiden. Pareto har en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 45 for Storebrand.

På vei mot økte utbytter

Storebrand klargjorde sin utbyttepolitikk for 2017 og fremover på følgende måte: Dersom selskapet har en "Solvency II" posisjon (se graf under) på over 135% vil de utbetale inntil 35% av inntjening pr aksje justert for amortisering. Er solvensgraden over 150% vil de utbetale 35% av inntjeningen, og er den over 180% vil de utbetale mer enn 35% justert for amortisering. Basert på denne kommunikasjonen har vi redusert våre utbytteforventninger for 2016 til NOK 0,7 pr aksje (tidligere 1,0), men økt forventet utbytte fra 2017 til NOK 1,5 (1,0) og for 2018 til NOK 2,0 (1,0). Med dette vil selskapet relativt snart kunne gi en direkteavkastning på 6% (2018), tilsvarende det dobbelte av hva vi i Pareto hadde forventet før kapitalmarkedsdagen.


Storebrands guidede range for solvensgrad (grått) og Pareto's estimat (blått)

Garantiforpliktelsene faller fra 2020

I denne sammenheng er det også interessant å se hva Storebrand sa om sine garanterte pensjonsforpliktelser. Disse binder som kjent mye kapital. Beholdningen av forpliktelser antas være stabil frem mot 2020, men deretter ventes den falle relativt betydelig. Dette vil kunne redusere kapitalkravet tilsvarende NOK 2-2,5 milliarder pr år fra 2020. Som følge av dette vil solvensgraden stige til over 180%, og ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer kan bli aktuelt. 


Illustrasjon lånt av Storebrand brukt på deres kapitalmarkedsdag. Indikerer fallende garantiforpliktelser fra ca 2020.

Optimistiske på kapitalavkastningen

Storebrandledelsen opprettholder et mål for egenkapitalavkastning (ROE) på 10% på lengre sikt, men sier de ikke vil klare å nå dette i 2016 eller '17. Vi estimerer en ROE på 7% for 2018, og med dette en justert inntjening pr aksje på NOK 4,7 i '18. Skulle selskapet nå sin ROE-guiding i 2018 vil dette gi en EPS på anslagsvis NOK 6,7, og igjen understøtte økte utbytter.

 

Se vår fulle analyse og estimater her:
Storebrand - Towards significant dividends

 

Toppbildet er av Storebrand's hovedkvarter på Lysaker. Kilde: Selskapet selv.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Ny analyse av 13 sparebanker

2016-03-22 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

Oppjusterer Bank Norwegian

2016-04-06 av Karl O. Strøm basert på analyse av Vegard Toverud

En krone for 70 øre

2016-03-12 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

3 siste fra Pareto:

STB

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.