Gå til innholdet

Sterkt sjømatmarked i 2020

Med antatt lavere tilbudssidevekst enn på flere år venter vi et sterkt marked for sjømatselskapene i 2020.

2019 har generelt vært et bra år for sjømataksjene, men en oppgang i sjømatindeksen så langt på 21% mot 14% for OSEBX. Oppgangen har vært drevet at multippel ekspansjon da estimatene for både inneværende år og 2020 har tendert nedover. Utviklingen har derimot vært veldig ulik innad i sektoren, der spesielt BAKKA, NRS og GSF har levert god avkastning, mens LSG og SALMON har levert negativ avkastning.

Utvikling i sjømataksjer sammenlignet med OSEBX i 2019

Høy tilbudssidevekst i 2019 dempet prisene

Det underliggende markedet har generelt skuffet litt i 2019, drevet av høyere enn ventet tilbudsvekst som igjen har ført til lavere laksepriser. For året ser lakseprisen ut til å ende rundt 56kr mot vårt estimat på rundt 60kr ved starten av året. Inn i 2020 syntes vi derimot utsiktene ser lyse ut, og vi forventer at lakseprisen stiger til 61kr per kg. Dette er på grunn av den stramme tilbudssiden vi ser for oss, og vi forventer en global vekst på rundt 4% mot over 7% i år. Den lave tilbudsveksten til neste år er drevet av begrenset vekst i både Norge, Chile, UK og Canada. Spesielt de høye slaktevolumene vi har hatt ut av Norge i høst har begrenset tilbudsveksten fra Norge i perioden fremover.

Etterspørselssiden syntes vi fortsetter å utvikle seg positivt, men god underliggende etterspørselsutvikling. Dette er drevet av både økende etterspørsel i etablerte markeder i EU, men også økende etterspørsel i USA og fra Asia. Selv om lakseprisen har skuffet litt i år, estimerer vi verdien av laksen som har blitt solgt til å være ca 5% høyre enn i fjor drevet av den sterke volum utviklingen. Vi tror at denne utviklingen vil fortsette, men at økte priser vil har mer å si for verdig utviklingen inn i 2020.

Verdiutvikling for laks 2006 - 2022e

Vi ser stadig større interesse rundt alternative måter og produsere laks på, enten dette er på land eller lengre offshore. Vi mener derimot at store volumer fra disse teknologiene er et stykke unna, og at dette ikke vil ha noen påvirkning på lakseprisen de neste årene.

Vi tror de høyere multiplene sektoren i dag prises på er kommer for å bli da både syklikaliteten i sektoren er lavere enn den var historisk og at de underliggende etterspørselsdriverne er sterke. Vi ser høyest oppside i LSG, men mener også GSF, SALMON og SALM er gode kjøp på dagens nivåer. BAKKA og MOWI syntes vi derimot er full priset.

Laksekonsum og markedsstørrelser 2018 vs. 2014

Kilde for toppbildet av et anlegg ved Beitveitnes er MOWI. Takk for lånet.

For full gjennomgang av sektoren og vår vurdering av de underliggende selskapene, se vår siste sektorrapport "Time to focus on 2020" på vår kundeweb. Har du ikke tilgang til våre analyser? Benytt deg av nykundetilbudet under, og få full tilgang med aktiv konto hos Pareto. Se også våre egne kurtasjeklasser spesielt tilrettelagt for deg som handler mye/ofte, eller har en større portefølje av aksjer og fond.


Spesialtilbud til nye kunder hos Pareto Securities

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Sparebanker - Sværast å vere svær

2019-11-22 av Analytiker Ola Øvrebø basert på analyse av Vegard Toverud

Hafnia - Det beste av to verdener

2019-12-16 av Basert på analyse av Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder

mowi

lsg

gsf

bakka

Meld deg på vårt nyhetsbrev