Gå til innholdet

Status i Tech/Media etter 2Q'17

Her er status i utvalgte teknologi- og media selskaper etter siste kvartalsrapporter: Nordic Semiconductor, Fingerprint Cards, Schibsted og Kitron.

Nordic Semiconcuctor - Hold (Kjøp) - Kursmål NOK 41

 • Nordic Semiconductor rapporterte et driftsresultat (EBITDA) noe over konsensusestimatene, grunnet litt høyere inntekter. Det var hovedsakelig industrielle kjøpere/anvendere av selskapets produkter som drev veksten.
 • For andre halvår guidet NOD inntekter i størrelsesorden USD 120-130 mill, 30-40% Bluetooth vekst, og bruttomargin på 46-48%. Dette var i tråd med våre og konsensus estimater i forkant av rapporten. Vi gjør minimale endringer i våre inntektsestimater, men nedjusterer forventet margin for andre halvår til 47,5% fra 48,2%. 
 • Selv om vi nå finner risikoen knyttet til 2H'17 noe lavere nå grunnet sterk ordrebacklog etter Q2, ser vi begrenset potensiale for oppgraderinger blant analytikerne etter en guiding omtrent i tråd med forventet.
 • Vi nedjusterer aksjen til "Hold" fra "Kjøp", og opprettholder vårt kursmål på NOK 41.
  Link til vår Q2-oppdatering på NOD

Schibsted - Kjøp - Kursmål NOK 270 

 • Schibsted rapporterte et driftsresultat (EBITDA) på NOK 694 billioner, 8% foran konsensus og 3% foran vårt estimat. Mens inntjeningen fra nettannonser (Online Classifieds, OLC) i Skandinavia var lavere enn forventet, ble dette veiet opp av et bedre OLC-resultat internasjonalt. Driftsresultatet fra de tradisjonelle mediahusene på NOK 291 millioner var vesentlig bedre enn konsensusforventningene på 252 millioner.
 • Frankrikes (40% av vår verdivurdering SOTP) driftsresultat var 3% bedre enn konsensusforventningene grunnet høyere marginer, mens Spania (12% av SOTP) leverte 14% over forventning grunnet både høyere vekst og høyere marginer.
 • Vi gjorde mindre estimatendringer etter Q2-rapporten, da høyere forventninger knyttet til VG, Schibsted Growth, Frankrike og Spania ble motregnet mot lavere marginer for OLC Scandinavia og høyere kostnader knyttet til hovedkvarter og øvrig.
 • Vi gjentar derfor vår kjøpsanbefaling og kursmål NOK 270 for SCHA, men understreker også at premien på A-aksjen i forhold til B-aksjen på publiseringstidspunktet på 9,8% er høyt i et historisk perspektiv. Vi fremhever at lavere kapitalbruk til investeringsfasen ventes å bli mer synlig i Q3-tallene, og kan bidra til betydelig inntjeningsvekst etterhvert som vekstmarkedene når kommersialiseringsfasen.
  Link til vår Q2-oppdatering for SCH

Se også artikkelen Ser oppside i Schibsted

Fingerprint Cards - Hold - Kursmål SEK 33

 • Fingerprint Cards rapporterte et justert Q2'17 driftsresultat (EBIT adj.) på SEK 153 millioner, nogså i tråd med konsensusforventningene. Inntektene var dog 4% lavere enn ventet, men ble oppveiet av tilsvarende lavere driftskostnader.
 • Selskapet kom med svært begrensede kommentarer knyttet til andre halvår 2017. Vi reduserte våre forventninger til adj.EBIT med 17% knyttet til fortsatt usikkerhet om lagersituasjonen, samt etterspørselen etter sensorer i segmentet for billigere mobiltelefoner. Selskapet senket sitt estimat for det adresserbare markedet fra 900 til 800 millioner enheter for 2017.
 •  Vi opprettholder vår "Hold" anbefaling og kursmål på SEK 33 for Fingerprint Cards etter Q2-rapporten, med mindre estimatendringer for 2018-19. Det langsiktige vekstpotensialet understøttes av selskapets satsning på økt penetrasjon av særlig mid- og lav-ende markedet for smarttelefoner, og ser på samarbeidet med Qualcom som en viktig bidragsyter til dette.
  Link til vår Q2-oppdatering for FING

Kitron - Kjøp - Kursmål NOK 9,3 (9,0)

 • Kitron rapporterte et 2Q'17 driftsresultat (EBIT) på NOK 45 millioner, 17% høyere enn konsensus og 5% over vårt estimat. Det var i hovedsak inntektene som var 7% høyere enn ventet drevet av sterk vekst i industri-segmentet, der veksten for Q2 var sterke 15,2% år-over-år. 
 • Mens selskapet oppretthold sin guiding for 2017 om inntekter i området NOK 2150 til 2350 millioner, og en EBIT-margin på 5,6-6,4%, la det til at de nå venter at inntektene havner i øvre enden av dette intervallet. 
 • Etter den solde rapporten, løfter vi vår ventede 2017-2019 EBIT med 4%. Vi antar nå inntekter for 2017 på NOKM 2346, og en EBIT-margin på 6,3%.
 • På høyere estimater øker vi vårt kursmål til NOK 9,3 fra tidligere 9,0, noe som tilsvarer en EV/EBIT på 10 ganger vårt 2018 estimat. Vi understreker at fortsatt sterke operasjonelle prestasjoner de-risker selskapets ambisiøse 2020-mål på 3 milliarder i omsetning og 7% EBIT-margin. Dette vil tilsvare en EBIT'20 på NOK 210 millioner, opp 78% fra 2016 og 49% i forhold til siste 12 måneder.
  Link til vår Q2-oppdatering for KIT 
   

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

NOD

SCHa

FING b

KIT

Meld deg på vårt nyhetsbrev