Gå til innholdet

Sparebanker nær kapitalmålene

Etter flere år med kapitalbygging og lave utbytter kan vi nå se frem til høyere utbytter fra mer solide banker. Se vår analyse av de norske sparebankene her.

De norske spare- og forretningsbankene har de senere årene blitt pålagt av myndighetene å øke sin egenkapitalandel for å være bedre rustet til å håndtere en eventuell ny krise. Denne fasen går nå mot slutten da bankene antas å oppfylle sine kapitalmål i år. Dette vil igjen gjøre det mulig å øke utbyttene til normale nivåer. På dagens kursnivåer forventer vi utbytte tilsvarende en direkteavkastning på 5-8% årlig for sparebankene i perioden 2016-2018. Med den moderate risikoprofil denne sektoren har anser vi dette som attraktivt, og mener det bør gi grunnlag for videre kursoppgang for bankene.

Små estimatendringer før Q3-rapportene

Det har vært en generell nedgang i risikopåslagene i bankenes porteføljer av obligasjoner den senere tid, noe som øker verdien på disse verdipapirene. Dette bidrar til gjennomgående positive, men små estimatendringer i forkant av tredjekvartalsrapportene.

At bankene nå må ha mer egenkapital i forhold til totalkapitalen (leverage ratio) fører naturlig nok til noe lavere egenkapitalavkastning enn sektoren historisk har hatt. I følge våre beregninger vil vi imidlertid kunne se en gjennomsnittlig EK-avkastning på ca 10% for sparebankene de kommende år. Våre estimater er basert på stabile utlånsmarginer, relativt lav utlånsvekst, og noe høyere lånetap enn historisk gjennomsnitt.

Attraktiv prising tross kursoppgang

De fleste sparebanker har steget betydelig i kurs de siste par måneder, men til tross for dette syns vi fortsatt sektoren er attraktivt priset. Den har nå en gjennomsnittlig pris/bok på 0,7 på våre 2016-estimater, og en forventet egenkapitalavkastning (ROE) på ca 10%. Til sammenligning handles DNB på P/B ca 0,9, men med en noe annerledes risikoprofil. De svenske storbankene prises alle vesentlig høyere, med en gjennomsnittlig pris/bok på 1,4.

Pareto har analysedekning på 21 sparebanker. Av disse har vi nå kjøpsanbefaling på 15 og holdanbefaling på 6 banker. Ingen anbefales solgt. For mer detaljer, og konkrete estimater og anbefalinger på hver enkelt bank, se vår fulle analyse:

Norwegian Savings Banks – Approaching capital targets

 

Relaterte artikler:

Komplett Bank med Raimond Pettersen

2016-04-13 av Karl Oscar Strøm

Pareto Bank på vei mot børs

2016-04-22 av Karl Oscar Strøm intervjuer Tirl Haug Villum

Monobank vokser raskt innen forbrukskreditt

2016-04-29 av Karl O. Strøm intervjuer Bent Gjendem, CEO i Monobank

SRBANK

SADG

SOR

nong

Meld deg på vårt nyhetsbrev