Gå til innholdet

Ser oppside i grunnfjellet

Bra utbytte og lav risiko. Ny sektorrapport om norske sparebanker ute nå.

Lav risiko, høye utbytter

Vi anser det som sannsynlig at sparebankene vil fortsette å være forholdsvis lav-risk investeringer, med høy og attraktiv direkteavkastning i form av utbytter. Høyest utbytteprosent (yield) uten utvanning* anslår vi i Sandnes Sparebank (8,2% for 2020e) og Sparebanken Nord-Norge (7,3% for 2020e). På plassene bak kommer SVEG, RING og MING med uutvannet estimert 2020-yield på 6,6%. Til sammenligning forventer vi at DNB på dagens kurs (147,30) vil gi 5,8% i utbytteavkastning i 2020, og 5,4 i 2019.

*Noen sparebanker vanner ut eierne av egenkapitalbevis gjennom å utbetale mindre enn pro-rata andelen av kapitalen årlig.

Utbytte norske sparebanker 2018, 2019 og 2020

Sammenstiller man pris pr. egenkapitalbevis delt på forventet bokført verdi ved årsskiftet (P/B) med egenkapitalavkastning pr EK-bevis (ROE) får man et interessant chart som indikerer forholdsvis sterk samvariasjon mellom disse størrelsene. Vi ser ganske enkelt at banker som leverer en høyere egenkapitalavkastning prises høyere i forhold til bokførte verdier, og at en ROE på ca 11 er det som skal til for å oppnå en pris/bok på 1.

Pris/bok vs Egenkapitalavkastning for Sparebanker

For detaljerte estimater på alle bankene, samt full oversikt over våre anbefalinger og kursmål, se sektorrapporten Norwegian Savings Banks – Set for margin expansion publisert på vår nye (beta) kundeweb i dag. Der kommenterer vi også øvrige nyheter knyttet til sparebanksektoren, inkludert EK-emisjonen i SPOL, sjefsbyttene i MING og NONG, mulig SIFI-kategorisering av noen større banker, og sparebankfusjonen i Sogn.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

srbank

ming

spol

issg

Meld deg på vårt nyhetsbrev