Gå til innholdet

Seadrill tas av rating

Fredriksens tørrbulkselskap Golden Ocean ble restrukturert forrige uke. Seadrill har en liknende kapitalstruktur, men er ti ganger så stor. Børsverdien av egenkapitalen er nå under 10% av selskapsverdi (EV), og vi fjerner vår rating av SDRL i påvente av forventet restrukturering.

Stort gjeldsforfall i et vanskelig marked er utfordringen

Etter Paretos estimater vil Seadrill ha en god positiv kontantstrøm fra drift gjennom 2016, og ventes ha en sterk kontantposisjon inn i 2017. Selskapet er finansiert med sikret bankgjeld og usikret obligasjonsgjeld. Bankgjelden har en bratt amoriseringsprofil* og typisk 5 år til forfall ved inngåelse av kontrakten. Obligasjonene har ingen amortisering men typisk forfall 5 år etter utstedelse. Med en slik kapitalstruktur vil Seadrill alltid ha et hyppig refinansieringsbehov. Grunnet vanskelige markedsforhold over en lengre periode, spesielt for usikret obligasjonsgjeld for oljeservice selskaper, har Seadrill refinansiert relativt lite de siste årene. Dette fører til at det er store forfall i 2017 og 2018, samtidig som inntektene svikter.

Seadrill er et stort og veldrevet selskap og kvaliteten på selskapets eiendeler er høy. Vi ser imidlertid en restrukturering av balansen som sannsynlig og utfallsrommet på hvordan denne kan gjennomføres er såpass stor at det blir vanskelig å gi aksjen noen anbefaling eller kursmål. Vi ser flere muligheter for hvordan en restrukturering kan gjennomføres, og den nylig gjennomførte transaksjonen i Golden Ocean kan muligens gi en indikasjon.

Selskapets aksjer handles nå på et kursnivå der markedsverdi av egenkapitalen er under 10% av total selskapsverdi (Enterprise Value). Aksjene vurderes dermed av markedet mer som en opsjon enn en tradisjonell aksje.

Seadrillaksjen tas av rating inntil videre. Se analysen "One down, Seadrill to go" for mer detaljer omkring dette.

Sektor: Rigg
Analytiker: Andreas Stubsrud, Bård Rosef
Analyse: Last ned siste analyse her

*Amortiseringsprofil = avtalt nedbetalingsplan for gjelden

Toppbildet av en oljeplattform er fra Pixabay for illustrasjonsformål, og har intet med Seadrill å gjøre.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

SDRL

Meld deg på vårt nyhetsbrev