Gå til innholdet

REC ned til Hold etter kursdobling

Etter kursdobling siste 2 måneder ser vi nå mindre oppside i prisingen av REC Silicon, og endrer vår anbefaling fra «kjøp» til «hold». Kursmålet settes til NOK 1,5.

Prisene på polysilisium har steget noe den siste tiden, og dette har understøttet kursoppgangen i REC. Fortsatt er imidlertid REC’s fabrikk i Moses Lake i praksis stengt, og den videre tilgangen til det kinesiske markedet er uviss. Handelsdisputten mellom USA og Kina har som kjent gjort salg av amerikanskprodusert silisium til Kina vanskelig, og det er utfordrende for REC å få avsetning for sine produksjonsvolumer uten tilgang til dette markedet. Taiwanesisk import av polysilisium har tatt seg opp i det siste, men vi frykter at REC oppnår lavere realiserte priser enn rapportert spotpris i markedet for å få solgt sine volumer.

Q1 rapport 3. mai

Selskapet rapporterer førstekvartalstall 3. mai. Vi forventer et EBITDA tap på 7 millioner US Dollar, noe mindre enn konsensusforventningene på -12 MUSD. Det ventes at enhetskostnaden pr kilo produsert polysilisium har gått noe opp i kvartalet på grunn av lavere produksjon å dele kostnaden på. Vi forventer for øvrig et totalt salg på 3,170 tonn, på linje med hva REC har guidet.

Fokus på Kina

Bransjenettstedet PV Insight har meldt om stigende silisiumpriser i det siste, og kvoterer nå en kilopris på USD 15,13. Dette skal etter hva vi hører hovedsakelig være drevet av et strammere marked i Kina. REC har problemer med å få solgt hele sin produksjon uten tilgang til det kinesiske markedet, og vi frykter at selskapet har måttet gi store rabatter for å bli kvitt volum. Ved fremleggelsen av REC’s kommende kvartalsrapport vil fokuset bli rettet mot kommentarer relatert til priser og volumer utenfor Kina. Dette vil være avgjørende for hvorvidt selskapet kan starte opp igjen sin midlertidig nedstengte fabrikk i Moses Lake i USA.

Anbefaling ned til hold

På dagens priser, med en produksjon på 18.000 tonn FBR polysilisium og en cash-kostnad på nivå med guiding på USD 10,-/kg vil selskapet kunne levere en «run rate» EBITDA på ca 80 millioner USD. Dette priser selskapet til en EV/EBITDA på ca 7. Vi beregner markedet utenfor Kina til å utgjøre ca 70.000 tonn, og antar REC må føre en aggressiv prispolitikk for å få solgt sin fulle produksjon. Samtidig starter konkurrenten Wacker opp en 20.000 tonns amerikansk produksjonskapasitet de kommende måneder.

REC Silicon er en aksje som svinger forholdsvis mye, men etter de siste to måneders 100% kursoppgang ser vi nå begrenset oppside fra dagens nivåer. Vår anbefaling på aksjen tas derfor ned fra Kjøp til Hold. Kursmålet settes til NOK 1,50.

Potensielt negative triggere:

  • Fallende silisiumpriser
  • Annonsering av ny silisium-kapasitet, eller oppstart av nedstengt kapasitet
  • Kommentarer fra ledelsen om at markedstilgangen utenfor Kina er for lav til å starte opp for fullt i andre halvår 2016

Potensielt positive triggere

  • Oppheving av handelskrigen mellom USA og Kina
  • Fortsatt positiv utvikling i silisium-prisene
  • Nedstengning av silisium-kapasitet
  • Kommentarer fra ledelsen om at tilgangen til markedet utenfor Kina er stort nok til å kunne åpne opp for fullt fra andre halvår 2016

For mer detaljert kommentar og estimater, se dagens analyseoppdatering:
REC - Down to Hold on share price performance

Illustrasjonsbildet på toppen er fra Pixabay.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Oppgraderer Nordsjø-verdier

2016-03-29 av Karl Oscar Strøm, basert på analysen Oil E&P Monthly

Oppjusterer Bank Norwegian

2016-04-06 av Karl O. Strøm basert på analyse av Vegard Toverud

Kjøligere til laks

2016-03-30 av Karl Oscar Strøm, basert på analyse av Henning Lund og Carl-Emil Kjølås Johannessen

3 siste fra Pareto:

REC

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.