Gå til innholdet

Oppgraderer Nordsjø-verdier

Bred oppgradering av feltverdier i Nordsjøen i Paretos månedlige gjennomgang av oljesektoren

Redusert avkastningskrav = høyere nåverdi

Nordsjøen anses som en av de mest stabile av verdens oljeproduserende regioner, og i løpet av det siste året har våre analytikere merket en økende preferanse blant investorer internasjonalt for eiendeler i Nordsjøen sammenlignet med andre områder. Blant annet som følge av dette finner de det riktig å nedjustere avkastningskravet som benyttes til å beregne NAV (Net Asset Value) på disse eiendelene i Paretos analyser. Avkastningskravet (WACC) tas ned med 1% for både norsk og britisk sokkel til henholdsvis 7% og 9% realavkastning.

Global investorpreferanse for «sikre eiendeler»

Oppgradering av aksjer som følge av endringer i avkastningskrav kan sees på som en teknikalitet, men har viktige konsekvenser. Riktig avkastningskrav er helt sentralt i finansielle nåverdiberegninger, og må tidvis justeres etter hvert som investorlandskapet endrer seg. I hovedsak er det to forhold som teoretisk kan tale for en reduksjon av avkastningskrav. Det ene er et generelt skifte i rentenivået som reduserer den såkalte «risikofrie» renten. Det andre er investorenes eksplisitte krav til meravkastning over risikofri rente fra en eiendel. De senere år har det åpenbart vært et press nedover på det generelle rentenivået, med negative sentralbankrenter som det mest ekstreme eksempel i flere land. Dette kan i seg selv gjøre det nødvendig å justere avkastningskravet.

Den indirekte effekten er imidlertid viktigere, gjennom at bortfallet av en akseptabel rente fra helt risikofrie plasseringer gjør at investorer i større grad søker seg til noe mer usikre, men (i forhold til mye annet) likevel svært sikre plasseringer. Vi ser en global tendens til at selskaper og eiendeler med en antatt sikker og forutsigbar kontantstrøm nå prises vesentlig høyere enn sitt historiske snitt. Dette sees eksempelvis i stabile konsumaksjer som Orkla i Norge, og liknende selskaper i EU og USA.

Særlig felt og feltandeler i Nordsjøen som produserer olje i dag, men også felt med påviste og kartlagte ressurser etter gjeldende regler oppfattes som relativt sikre eiendeler.  

Hvilke praktiske konsekvenser har dette?

Fallende avkastningskrav resulterer direkte i økende betalingsvilje for disse feltene. Siden sommeren 2015 har det vært en betydelig økning i prisingen på de uavhengige Exploration & Production (E&P) selskapene vi dekker i Nordsjøen. Fra en median P/NAV på 0,67 i juni 2015 har disse nå steget til 0,96 i mars 2016. Liknende selskaper som opererer i andre regioner prises etter våre estimater nå på ca P/NAV 0,60, stabilt i forhold til i juni 2015.

Som en følge av å redusere avkastningskravet stiger gjennomsnittlig NAV for de relevante selskapene vi dekker i regionen med 22%, og Paretos gjennomsnittlige kursmål på disse selskapene oppjusteres tilsvarende. Dette fører eksempelvis til at Det Norske Oljeselskap (DETNOR) oppgraderes fra Hold til Kjøp og kursmål økes fra NOK 58 til 68. (For flere endringer, se analysen).

Økende attraktivitet til felt i Nordsjøen kan sette fart i annenhåndsmarkedet for disse. Vi har allerede sett transaksjoner både i feltene direkte, og gjennom kjøp av aksjer i selskaper som eier feltandeler (f.eks. Statoils kjøp av 11,93% av aksjene i Lundin Petroleum i januar 2016). Det er naturlig å tro at det vil bli mer av dette i tiden fremover.

For ytterligere detaljer og estimater, samt kommentar på selskaper i andre regioner, les E&P Oil Monthly.

 

Toppbildet er tatt av artikkelforfatteren.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Store utfordringer i riggmarkedet

21.03.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Bård Rosef og Andreas Stubsrud

Oljebalanse først i 2017

15.02.2016 av Karl O. Strøm basert på analyse av Trond Omdal og Tom Erik Kristiansen

Oljebalanse rykker nærmere

07.03.2016 av Karl Oscar Strøm, basert på materiale fra Trond Omdal

3 siste fra Pareto:

DETNOR

NORTH

LUPE

ENQ

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.