Gå til innholdet

Oljebalanse rykker nærmere

Fredag gikk oljeprisen til årets høyeste nivå, og handles nå rett i underkant av 40 USD/fat. Tidspunktet der produksjon og etterspørsel i av olje balanserer rykker stadig nærmere, og markedet posisjonerer seg.

Tilbudsveksten minsker raskt

Gjennom 2015 var olje fra USA største bidragsyter til tilbudssidevekst i oljemarkedet med 930.000 fat pr dag, fulgt av Irak med 660K og Saudi Arabia med 590K fat. Totalt økte oljeproduksjonen med 3,2 millioner fat i 2015, som vist i chart 1.

Allerede inneværende år ventes vi se fallende produksjon fra USA, Norge og Kina, mens største bidragsyter til tilbudsøkning vil være Iran. Bortfallet av sanskjoner gjør at Iran raskt øker sin oljeproduksjon og eksport, og totalt ventes økningen å være 600 millioner fat gjennom 2016. Utover dette ventes det dog at det vil ta lengre tid før Iran eventuelt kan øke produksjonen betydelig utover dette. Det trengs betydelige infrastrukturinvesteringer, og dette tar alltid tid. I 2016 ventes denne utvikling:

Det er særlig et fall i produksjonen av skiferolje i USA som følge av ferre rigger i arbeid som bidrar til produksjonsbortfallet. Antall rigger i arbeid har falt kraftig fra toppen, men effektiviteten pr rigg har økt betydelig. Dette har så langt ført til at produksjonen har falt langt mindre enn antall rigger, som vi ser av de to følgende grafer:

Som vi ser er nå antall rigger i arbeid i USA det laveste siden 2009, og dette fører nå til fall i oljeproduksjonen som vil bli særlig merkbart utover 2016. Samtidig fortsetter etterspørselen å stige. Oljebalansen rykker dermed stadig nærmere, og markedsaktører begynner å posisjonere seg for dette.

Pareto venter en oljepris på 44 USD i snitt for 2016 fordelt på 35 USD i snitt gjennom første halvår og 52,50 i andre halvår. Deretter ventes en utflating av prisene på nivå 60 USD for 2017 og 70 for 2018. Akkurat som amerikansks skiferolje førte til en kraftig fallende oljepris i 2014 og 2015 vil denne teknologien trolig forhindre en for rask og sterk oppgang i oljeprisen igjen. Prisoppgang vil raskt gjøre det lønnsomt å drille igjen, og dette vil legge en demper på prisene.

 

Alle charts er fra kilde Pareto Equity Research basert på data blant annet fra EIA og Bloomberg.

Ansvarlig analytiker: Trond Omdal, Tom Erik Kristiansen
Siste analyse: Non-OPEC decline to drive price recovery

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

STL

USO

Meld deg på vårt nyhetsbrev