Gå til innholdet

Oil & Offshore Konferansen 2019

Paretos analytikere oppsummerer her hovedinntrykkene fra vår 26. årlige Oil & Offshore Konferanse i Oslo september 2019.

Denne uke avholdt vi vår kjente Oil & Offshore konferanse i Oslo for 26. året på rad. 1.500 gjester kom til 122 selskapspresentasjoner, og det ble avholdt mer enn 1.250 en-til-en investormøter. Selv om det siste året har vært utfordrende for mange av aktørene var stemningen på konferansen konstruktiv, og de fleste selskapene kunne peke på underliggende forbedringer i sine markedssegmenter. For en større gjennomgang av de fundamentale forholdende basert på oljeselskapenes investeringsplaner, se vår årlige E&P Survey - Capital cost is up, but so is demand (62 s.) som ble publisert rett før konferansen.

Oljeinvesteringer fra 1998 og forventet inn i 2020

E&P (Oljeleting og -produksjon)

Majoriteten av E&P selskapene opplever sterk kontantstrøm og/eller solide vekstforventninger på dagens oljepriser. Som eksemplifisert av Equinors nylig annonserte tilbakekjøpsprogram på 5 mrd USD fokuserer mange av selskapene på å direkte eller indirekte returnere denne kontantstrømmen til aksjonærene. Oljeselskapene vi følger i Kurdistan (DNO, Genel, Gulf Keystone) indikerte økte utbetalinger neste år, grunnet kombinasjonen av sterk kontantstrøm, solide balanser og/eller ventet sterk produksjonsvekst. Mange av selskapene uttrykte også at den økte finansielle fleksibilitet gav rom for mulige oppkjøp. Blant lete- og utviklingsfokuserte selskaper som Africa Energy og Eco Atlantic lå fokuset på kommende de-risking av de større offshore oljefunnene de deltok i tidligere i år, som begge mener vesentlig øker deres sannsynlighet for ytterligere funn på de videre borekampanjer neste halvår. 

Oljeselskapenes kontantstrøm - historisk og forventet

Oljeservice

Riggselskapene leverte et nokså likt inntrykk av markedet. Oppjekkbare rigger (jackups) er i tydelig bedring, mens markedet for flytende ultra dypvannsrigger (UDW) ligger noe bak, selv om man også her ser enkelte positive signaler. De fleste selskaper understreket den tilsynelatende de-koblingen mellom utviklingen sektoren har hatt i kapitalmarkedet (betydelig ned), og de observerbare bedringene i de fundamentale forholdene. Alt i alt virket lederne i riggselskapene å ha et konstruktivt syn og bred enighet om de underliggende bedringene i markedet, dog uten den kraftigere entusiasme vi så på tilsvarende konferanse i fjor.
  I seismikk har det vært et strukturelt skifte i markedet i løpet av det siste året, der to tidligere skipseiende selskaper har solgt sine båter og nå står igjen som rene multiklient spillere. Samtidig har en annen aktør plukket opp fartøyene, og redusert antallet skipseiende selskaper til tre. Strukturen i markedet virker nå understøttende for ytterligere bedring etterhvert som økende etterspørsel fra oljeselskapene materialiserer seg i høyere dagrater, som allerede er opp 20 til 30% år-over-år.  
  Subseaselskapene pekte også på en bedring i ordreinntaket, og sterkere utsikter fremover. Det ventes først og fremst at ytterligere prosjektsanksjoneringer (FID) som ventes bidra positivt, mens det går mer trått i markedet for inspeksjon/vedlikehold og reperasjoner (IRM). 
  FPSO-selskapene gav uttrykk for et veldig positivt markedssyn, med mange kontraktsmuligheter de neste 12-24 månedene. Det pågår sammen med oljeselskapene for å bedre komme på linje med risiko- og avkastningsmuligheter knyttet til disse kontraktene, noe som ventes å bedre den langsiktige inntjeningen innen FPSO.
  Supplyselskapene (OSV) trakk også frem en markedsbedring, spesielt for plattformforsyningsskip (PSV'er), mens segmentet subsea hang noe etter, og svingningene i ankerhåndtering (AHTS) var store.

Shipping

Drevet av betydelige år-over-år forbedringer var stemningen generelt optimistisk blant det store utvalg av shippingselskaper som deltok på konferansen. Handelskrig og generell makrousikkerhet bidro til dempede vekstforventninger på etterspørselssiden, men tilbudssiden gir generelt inntrykk av lav flåtevekst i overskuelig fremtid. Tank-eiere var optimistiske i forkant av innføringen av IMO 2020 regelverket, der flere trakk frem den betydelige effekt installasjon av scrubbere har på flere markedssegmenter. Innen gasstank var VLGC-eiere spesielt oppmuntret av inneværende års fortsatt sterke vekst i amerikansk skifergassproduksjon, da eksportkapasiteten av denne øker. Lengre (term charter) rater har her passert USD 30.000 pr dag, noe som gir god avkastning til rederne. LNG var kanskje det segment med mest usikkerhet, der den lave gassprisen bidro til bekymring. Tørrbulk var preget av positivitet, selv om rederne slet med å komme opp med gode forklaringer på hvorfor terminmarkedet indikerte såpass mye lavere rater utover i 2020.

Selskapspresentasjoner og kommentarer

Du vil finne korte oppsummeringer av mer enn hundre selskapspresentasjoner i rapporten med Key Takeaways fra Oil & Offshore Konferansen 2019 her på vår kundeweb, der du også vil finne noen lengre kommentarer på enkeltselskaper. Selve selskapspresentasjonene finner du også lastet opp til vår kundeweb under "Arrangementer" her.  Eller her.

Har du ikke tilgang til Analyse fra Pareto? Les her hvordan du kan bli kunde og få tilgang.


Ut september: 19-ut-19 spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- ut hele 2019. I tillegg får nye kunder 3 måneders kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader, og tilgang til vår analyse. Les mer på vår kampanjeside:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Meld deg på vårt nyhetsbrev