Gå til innholdet

Ny oljeprognose fra Pareto

Vi ser et stramt oljemarked, og oppjusterer våre prisprognoser på kort og mellomlang sikt i ny oljerapport publisert i dag.

Den betydelige tilstrammingen i prisforskjellen (spreaden) mellom referanseoljen fra Nordsjøen (Brent) og USA (WTI) siste uke reflekterer tilsynelatende utviklingen i to separate markeder. Det er internasjonalt noe usikkerhet omkring effekten av OPEC's nylig annonserte produksjonsøkninger for andre halvår 2018, mens det i USA reises spørsmål om hvorvidt Nord-Amerikansk produksjon vil bli lavere enn ventet i både Canada og i Permian-regionen i USA i samme periode. 

Oljemarkedet tilbuds- og etterspørselsbalanse 2017 til 2019
Kvartalsvis tilbud- og etterspørselsbalanse for Olje

Høy oljepris må til for nye investeringer

OPEC vil ha en økning i investeringene hos medlemsland som opplever fallende oljeproduksjon, og ønsker å gjøre samarbeidet i OPEC + 10 gruppen permanent. Med høye oljepriser gjennom 2018 og 2019 ventes sanksjoneringen av nye feltutbygginger å skyte fart, noe som også er nødvendig om ikke balansen i oljemarkedet skal bli enda strammere i årene fremover. 

Diagrammet under viser oljeressurser i felt sortert på året for deres investeringsbeslutning (Field Investment Decision). De svært lave investeringene i 2015-2017 ventes nå å bli fulgt av år med økte feltinvesteringer.

Oljeressurser fra nye felt, sortert på investeringsbeslutningsår (FID)
Oljeressurser sortert på år for investeringsbeslutning (FID)

Nye drivstoffreguleringer driver oljeetterspørsel 2020-2022

I 2016 besluttet International Maritime Organization (IMO) en nedtrapping av svovel-innholdet i maritimt drivstoff med full effekt fra 2020. Dette betyr mer raffinering av olje, og vi ser økt etterspørsel fra raffineriene som understøttende for sterke oljepriser fra 2020-2022. 

Noen aktører i markedet har et negativt syn på oljeprisen på mellomlang sikt grunnet at tilbudsveksten fra 2019 til 2021 ventes være sammenlignbar med den vi så i 2014 til 2015. Vi ser dette, men samtidig at mesteparten av tilbudsøkningen i realiteten er i naturgass (NGL) omregnet til oljeekvivalenter. Dette gir ikke raffineriene mer olje.

Tilbudssidevekst olje 2012 til 2022

Mot en gjennomsnittlig realisert oljepris for nordsjøolje på 54,8 i 2017 (USD/bbl) estimerer vi nå en snittpris på 76 i 2018, stigende til 80 i 2019 og 83 i 2020. 

For detaljerte estimater og ytterligere informasjon, se den fulle analyse på vår kundeweb:

Oil Market update - Pareto announces oil price outlook

PS: Endret oljeprissyn fører til justeringer av en rekke kursmål og anbefalinger på oljeaksjene vi dekker. Se detaljer om dette i rapporten E&P - Updated sector recommendations som også er publisert på vår kundeweb i dag.

Er du interessert i analyser fra Pareto? Les mer om vårt analyseprodukt her.

Kilde for toppbildet: Pixabay

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

Gjensidige til rabatt

2018-05-16 av Vegard Toverud

Sjømat – Inntjeningsveksten vil fortsette

2018-04-06 av Karl O. Strøm basert på sektorrapport fra Carl-Emil K. Johannessen og Gard Aarvik

Meld deg på vårt nyhetsbrev