Gå til innholdet

Ny analyse av 13 sparebanker

Vi utvider nå vår dekning av den norske banksektoren med 13 mindre sparebanker. Av disse får 6 kjøpsanbefaling, 6 hold anbefaling og den siste ansees som en salgskandidat.

Økte kapitalkrav og frykt for lånetap har presset kursene

Kursene på de fleste norske banker har kommet betydelig ned det siste året som følge av særlig to faktorer. Det ene har vært økte kapitalkrav fra myndighetene, som har ført til lavere utlånsvekst, lavere utbytter og i ytterste konsekvens et behov for å hente mer egenkapital. Den andre faktoren er frykt for økte utlånstap som følge av mer utfordrende tider i deler av norsk økonomi, særlig knyttet til oljeservice/offshore-næringene.  

Begrenset risiko og god direkteavkastning

Sparebankenes egenkapitalbevis (EKB) har som kjent av de fleste investorer noe lavere risiko enn en tradisjonell aksje gjennom at øvrige deler av bankens egenkapital først må tapes før EKB-kapitalen rammes. Faktisk vil et tap som rammer øvrig kapital i banken, men ikke egenkapitalbeviskapitalen føre til at EKB-kapitalen utgjør en større andel av bankens totalkapital. Det er altså en noe asymmetrisk risikofordeling i forhold til normale aksjer. 

Utviding av analysedekning med 13 mindre sparebanker

Pareto dekker fra før de 8 største sparebankene i Norge. Les mer om disse i vår ferske kvartalsvise sektorrapport, og i artikkelen «En krone for 70 øre». Vi utvider nå med analysedekning også på 13 mindre banker. Generelt vurderer vi risikoen i de små bankene som å være lavere enn sine større konkurrenter, på grunn av de små bankenes høyere andel av utlån til personkunder (i snitt 76%).

Mange av de mindre egenkapitalbevisene har begrenset daglig likviditet, og eies ofte av investorer som sitter på disse verdipapirene i et langsiktig perspektiv. Utbytteavkastningen er viktig, og har tradisjonelt vært høy for denne gruppen. Som for sine større konkurrenter har utbyttenivåene kommet under press den senere tid på grunn av behovet for å bygge en større kapitalbuffer. Vi forventer at mesteparten av behovet for kapitaløkning blir dekket i 2016, og at utbyttegradene igjen vil øke utover i 2017-2018. Verdt å nevne er for øvrig at Pareto daglig har god kontakt med mange av de profesjonelle investorene i Egenkapitalbevis, og sjansen kan være betydelig for at du kan få en bedre pris gjennom manuell ordreutførelse i forhold til å legge ordrene i markedet selv. Ta kontakt med våre meglere om du skal handle litt større poster i Egenkapitalbevis.

6 kjøp, 6 hold og en salg

I vår analyse trekker vi frem HELG som vår favoritt på dagens kursnivå, fulgt av SOAG, SBVG, SKUE, NTSG og TOT som også får kjøpsanbefalinger. Vi gir videre ISSG, JAEREN, RING, AURG, VVL og MELG en hold-anbefaling, da disse ansees som fornuftig priset på dagens nivåer. Kun HSPG får fra start en salgsanbefaling da vi forventer at banken må hente egenkapital i løpet av 2016, og det er en risk for at dette kan skje til en rabatt på dagens prising. Vi ser lite rom for at banken kan klare å akkumulere nok kapital organisk. 

For ytterligere detaljer og konkrete estimater se vedlagte analyse. Der er det også utledet andre vurderingskriterier (f.eks. kun utbytte) som kan gjøre enkelte av bankene vi nå har hold-anbefaling på mer attraktive for investorer som er mest opptatt av dette.

Omtalt analyse: EC Money

Toppbilde: freeimages.com

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

En krone for 70 øre

2016-03-12 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

3 siste fra Pareto:

HELG

SOAG

TOTG

HSPG

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.