Gå til innholdet

Motvind i Biotech

Frem til juli 2015 var Biotech en av de aller sterkeste sektorene internasjonalt. Nå har NASDAQ Biotech Index falt 35% fra toppen og trukket helse- og biotech aksjer med seg nedover også i Norden. Hvorfor, og hva er status nå?

Flere årsaker til fall

Siden Biotech defineres som en høy-beta sektor skal man forvente at den korrigerer mer enn det generelle markedet når man har en betydelig bevegelse tilbake også der. Sektoren har imidlertid vist liten responsivitet mens resten av markedet har korrigert opp fra bunnen i januar. Vi ser følgende tendenser:

  • Svekkelse i global makro legger press på budsjetter til stater og selskaper, noe som er negativt for disse selskapene.
  • Politisk usikkerhet om prising av produkter. I USA snakker flere politikere, med Hillary Clinton i spissen om uetisk høye priser på en del av produktene til helse- og biotechselskapene. Endrede politiske forhold kan gjøre betydelige priskutt nødvendig.
  • Luftig verdsettelse av sektor samlet sett. Flere investorer snakker om "boble-prising" av Biotech-selskaper.
  • Svakt emisjonsmarked. Perioden 2013-2015 var rekordsterk i antall biotech-IPO's etter nær et tiår med tilnærmet stillstand. Inn i 2016 har interessen for deltakelse i emisjoner i sektoren vært lunken fra flere større fond.
  • Svekket tiltro til sektoren. Flere høyprofilerte mediesaker omkring effekten av flere medikamenter, samt prisingen av både medikamentene og selskapene som har utviklet de har endret markedets oppfattelse av denne industrien. Det er nå opp til farmasi- og biotech-selskapene å gjenopprette denne tilliten.

Er korreksjonen over?

Vi ser fortsett potensial for at uro i makroøkonomien vil legge et press nedover på aksjekurser, og dette er noe som kan påvirke hele industrien. Svakhet i en del Emerging Markets sine valutakurser, og påfølgende utsettelse av statlige innkjøp sees også som en faktor for enkelte av selskapene vi følger. Prisingsdebatten i USA antas å fortsette, muligens med økende styrke utover i valgkampen. Dette er spesielt relevant for selskaper som er eksponert mot det amerikanske markedet, men får også følger for investorsentimentet i hele sektoren.

Fortsatt ser vi også investor-skepsis til prisingen på biotech selskaper, og dette legger en demper på stemningen for børsnoteringer. Nedgangen i pris fra toppnivået har dog vært betydelig, så verdsettelsen blir gradvis mer attraktiv. Fusjons- og oppkjøpsaktiviteten ventes å fortsette, og blant selskapene vi følger ser vi flere aktuelle kandidater både som kjøper og mål for oppkjøp.

Sist men ikke minst pågår det re-strukturring av flere av de større selskapene, med fokus på økte profittmarginer samtidig som andre selskaper vi følger fortsatt er i en fase der topplinjevekst prioriteres.

Klikk her for se våre siste analyser på selskaper innenfor healthcare sektoren.

Analytikere som følger sektoren: Finlay Heppenstall og Peter Östling
 

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

SOBI

STL

MOB

EKTA B

Meld deg på vårt nyhetsbrev