Gå til innholdet

Kjøpsmulighet i gassfrakt?

LPG-markedet går inn i en sesongmessig sterkere periode, og amerikanske propanpriser er under press. Dette åpner for mer arbitrasjeaktivitet til Asia, og høyere fraktrater. BWLPG er vår foretrukne kandidat, med attraktiv rabatt til NAV.

Gassmarkedet er i sterk vekst

LPG-markedet har opplevd stor vekst gjennom 2014 og 2015, drevet av en eksplosiv økning av amerikanske eksportvolumer og sterk etterspørsel i Asia. Dette har gjort at skipsratene har gått gjennom taket, og rederne tjente fantasisummer gjennom de to årene. Som alltid i shipping førte det også til kraftig økning av ordreboken noe som gjorde at utsiktene for 2016 og 2017 ble dårligere, men vi forventet fortsatt god inntjening i år. Ratefallet hittil i år har imidlertid vært kraftigere enn forventet, og vi tar i dag ned estimatene og kursmålene våre. Allikevel tror vi aksjene er gode kjøpskandidater – og særlig i det korte bildet – da vi nå går inn i en sesongmessig sterkere periode for markedet, og amerikanske propanpriser er under press noe som åpner for mer arbitrasjeaktivitet til Asia. BWLPG er vår foretrukne aksje, med attraktivt rabatt til NAV, sterk balanse og god kontraktsdekning gjennom 2016 og 2017.

I 2012 eksporterte USA mindre enn fem millioner tonn LPG, et tall som i fjor hadde økt til ca 20 millioner. Dette gjorde faktisk USA til den største eksportøren i verden, og USA og Midtøsten står i dag for nærmere 70% av verdens propaneksport. Totalt ble det fraktet ca 80m tonn propan og butan (som utgjør LPG) på kjøl i fjor, et tall som drevet av USA har vokst kraftig de senere år. Når nå ca halvparten av all USA eksport går til Asia krever det mange flere skip per propanlast enn det man trenger når man sender fra Midtøsten (som jo er nærmere Asia enn USA), og det er denne traden det har blitt bestilt svært mange skip for å betjene de senere år. Flåten for storgass-skip (VLGCer) kommer til å vokse nærmere 70% fra slutten av 2013 og til slutten av 2017, dette er den heftigste flåteveksten noe råvareshippingmarked har blitt utsatt for i moderne tid. Fra Q4 i fjor og gjennom Q2 i år går vi gjennom den heftigste leveringstakten, og dette har uten tvil bidratt til å sende ratene nedover.

Allikevel er det nå et par ting som gjør at man kan være optimistisk på kort sikt. Grunnet høy produksjonsvekst og fallende/flat innenlandsk etterspørsel har LPG prisene i USA falt kraftig de siste par årene. Nå ser vi imidlertid tegn til at produksjonsveksten avtar nå, i takt med at «shale-bølgen» sliter i det lave oljeprisklimaet. I år har amerikanske propanpriser faktisk økt, ettersom lagertrekkene har vært høyere enn ventet. I tillegg har internasjonale priser falt, og ikke fulgt oljeprisene opp de siste par ukene. Nå tror vi imidlertid begge disse effektene kan reverseres. Amarikanske lagre begynner å øke, og olje/nafta-priser stiger. Dette forventes å stimulere etterspørselen fra asiatisk petrokjemisk industri. Sammen med færre nybygg levert inn i sommeren, og sterkere sesongvolumer fra Midtøsten bør det gjøre til at VLGC-ratene etter hvert kan begynne å stige – og aksjene vinner momentum igjen.

For detaljert informasjon og estimater, se "VLGC update - Excellent buying opportunity near term"

Toppbildet er fra pixabay.com og viser tankere... dog trolig oljetankere.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

Relaterte artikler:

Oljebalanse rykker nærmere

07.03.2016 av Karl Oscar Strøm, basert på materiale fra Trond Omdal

3 siste fra Pareto:

BWLPG

AURLPG

AVANCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.