Gå til innholdet

Kjøp på lavere forventninger

I ny sjømatrapport argumenterer vi for et mer positivt syn enn konsensus i markedet. Her ser du hvorfor.

Lakseprisene har den senere tid kommet under mer press enn vi hadde forventet, ettersom etterspørselen fortsetter å være kraftig negativt påvirket av Covid 19 pandemien. I ny lakserapport (96 sider) publisert i dag tar vi derfor ned våre prisforventninger, og som følge av det våre inntjeningsestimater. Likevel mener vi fremtidssynet slik det er reflektert i konsensusforventningene til sektorene er for pessimistisk. Med våre oppdaterte estimater er Pareto henholdsvis 17% og 16% over snittet i markedets forventninger til EBIT for 2021/2022. Etter at sektoren har utviklet seg svakere enn Oslo Børs hittil i år ser vi ny betydelig oppside i flere av selskapene. GSF, LSG (AUSS) og MOWI er våre favoritter.

Lavere tilbud grunnet Chile

Vi gjør små endringer i vårt tilbudssideestimat for 2020 og venter fortsatt en global vekst i produksjonen på 4%. For 2021/2022 tas imidlertid forventningene noe ned grunnet lavere utsett av smolt i Chile. Vi venter nå at volumene fra Sør-Amerika vil falle med 8% i 2020 (tidligere 0%). Sammen med noe lavere vekst i andre regioner leder dette oss til å tro på en 2% global tilbudssidevekst i 2021 mot 6% tidligere. Lenger frem ser vi fremdeles begrenset vekst, da meningsfulle volumer fra nye teknologier (som landbasert og offshore oppdrett) kun gradvis ventes påvirke markedet vesentlig.

Tilbud av laks historisk og fremover

Etterspørsel fortsatt rammet av Covid

Mens tilbudet kun i mindre grad er påvirket har etterspørselen etter laks vært kraftig rammet av Covid 19 pandemien. Årsaken er i hovedsak at den globale food service industrien (restauranter, kantiner o.l) i større grad har blitt tvunget til å stenge ned som følge av smittevernstiltakene. Selv om flere land gradvis gjenåpner denne delen av sine økonomier er food service industrien fortsatt langt unna å være tilbake til tidligere tilstander, og dette påvirker samlet etterspørsel negativt. På den positive siden fortsetter konsumentene å etterspørre store volumer, og det samlede globale forbruket er på samme volum som i fjor målt i antall tonn. Dog på et lavere prispunkt.

Venter prisoppgang i 2021

Grunnet lavere etterspørselsestimater på kort sikt tar vi ned våre prisforventninger for Q4 til i snitt NOK 53 fra tidligere NOK 59. Vi venter fortsatt ett oppsving i etterspørsel mot slutten av året, men noe senere enn i våre tidligere beregninger. Vi senker også prisestimatene noe for 20221/2022 da svakere etterspørsel til en viss grad oppveier lavere ventet tilbud. Vi tror dog fortsatt at prisene skal opp til et snitt på 61 kroner for 2021 (tidligere 63), mot et ventet snitt på NOK 55 for inneværende år. Også for 2022 tas forventningene marginalt ned til NOK 62 fra tidligere NOK 64.

For pessimistiske konsensusforventninger

Selv om vi tar ned våre inntjeningsforventninger med 4-10% grunnet lavere lakseprisestimater er vi fortsatt henholdsvis 17% og 16% over konsensusforventningene for 2021/2022. Vi argumenterer i rapporten for at den sterke etterspørselen vi ser fra retail-segmentet vil lede til et oppsving i samlet etterspørsel når også food-service er tilbake til normale tilstander.

Prising lakseaksjer 2021 2022 - P/E Seafood

Attraktiv verdsettelse - Beste kjøp

Basert på våre oppdaterte estimater handler hele sektoren på en ventet 2021/2022 P/E på 13x og 12x, noe som er 5-10 prosentpoeng under gjennomsnittet for 2019. Selv om kort til mellomlang sikt fortsatt er noe usikker grunnet Covid 19 er vi fortsatt positive til sektoren på lengre sikt, og argumenterer i rapporten for at multiplene på selskapene bør bevege seg opp mot tidligere gjennomsnitt.

Blant lakseoppdretterne finner vi størst oppside til kursmålet i Grieg Seafood. Selskapet prises med en betydelig rabatt til peers, og vi venter at operative forbedringer vil være driveren til å gradvis rette på dette. Vi trekker også frem Lerøy Seafood Group (evt indirekte med rabatt gjennom AUSS) og MOWI som våre førstevalg i sektoren. Vi tar ellers ned vår anbefaling av BAKKA fra kjøp til hold, og gjentar hold på NRS.

Full rapport 96 sider på vår kundeweb her: Seafood - Buy on muted expectations


Ennå ikke kunde hos Pareto? Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Kilde for toppbildet; Kyle Head, Unsplash

 

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.