Gå til innholdet

Kjøp Østlandets nr.1 bank

Solid kapitalposisjon, attraktiv risikoprofil og gode vekstmuligheter preger vårt syn på Sparebank 1 Østlandet. Vi starter analysedekning med en kjøpsanbefaling.

Sparebank 1 Østlandet er resultatet av den nylige fusjonen mellom Sparebanken Hedmark og Sparebank 1 Oslo Akershus, og ble børsnotert i sommer med børssymbolet SPOL. Banken er nå landets fjerde største sparebank, og den største på det folkerike Østlandet. Fusjonen kombinerer en en solid posisjon i innlandet med gode vekstmuligheter i hovedstadsregionen. Vi starter dekning av SPOL med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 95.

God kapitaldekning og lav risiko i utlånsporteføljen

Banken er nå blant de best kapitaliserte bankene i Norge og Europa, med en en egenkapitalandel (CET1) etter norske regler på hele 17%. Dette betyr at SPOL ikke har behov for å bygge ytterligere kapital i dagens situasjon, men tvert om har kapasitet til å kunne vokse både organisk og gjennom oppkjøp/fusjoner. 

Hele 3/4 av utlånsboken er lån til privatkunder, et segment som historisk har svært lave utlånstap i Norge. Det er heller ingen eksponering av betydning mot olje, offshore eller shipping i låneporteføljen. Banken har historisk hatt lavere lånetap enn de fleste andre banker i Norge, og vi har grunn til å tro at dette vil fortsette. For de historisk interesserte kan nevnes at SPOL (da under navnet Sparebanken Hedmark) var eneste regionbank som ikke trengte noen hjelp av myndighetene under bankkrisen tidlig på 1990-tallet. Banken har faktisk aldri hatt et år med negativ profitt, i det minste siden andre verdenskrig. 

Stabil kapitalavkastning - Gode vekstmuligheter

Sparebank 1 Østlandet har egne mål om 16% kjernekapital, 10% egenkapitalavkastning og 50% utbyttegrad på overskuddet. Halvårstallene lagt frem i går viste en EK-avkastning marginalt under målet (9,2% i første halvår), men da med ekstraordinære kostnader knyttet til fusjonen og børsnoteringen som forklarende faktor. Underliggende drift viste (som vanlig) stabilitet. Bankens gode kapitalposisjon setter SPOL i stand til å kunne ta en ledende rolle innen videre konsolidering av sparebankmarkedet på Østlandet. Det fins flere mindre banker i området, som kan være aktuelle kandidater for dette. De opplever generelt økende kostnader til særlig IT og Compliance i et stadig mer regulert europeisk bankmarked, noe som er krevende å oppnå for banker under en viss størrelse.

SPOL er også den første bank i Norge som nå introduserer begrepet "kundeutbytte", på linje med hva vi tidligere har sett innen forsikring fra Gjensidige Forsikring. Dette innebærer at en viss andel av bankens overskudd årlig tilbakeføres til kundene, noe som både tiltrekker positiv mediaoppmerksomhet, og bidrar til økt kundetilfredshet og -lojalitet. Spesielt positivt for eierne er at dette kundeutbyttet er vedtatt dekket av den eierløse egenkapitalen i banken, noe som i praksis subsidierer egenkapitalbeviseierne.

Kjøp - kursmål 95

Vi forventer i våre estimater en egenkapitalavkastning (ROE) generelt i tråd med bankens 10% målsetting i tiden fremover, konservativt noe under historisk ROE de senere år. Med 50% utbyttegrad ventes dette kunne gi investorene 4-6% årlig utbytteavkastning. Ser man dette i sammenheng med bankens lave risikoprofil, stabile drift, solide kapitalisering og utsikter for en høyere vekst enn markedet gjør dette SPOL til et attraktivt kjøp.

Vi innleder analysedekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 95,-.

Les den fulle analysen av Sparebank 1 Østlandet (50 sider) her

Vær oppmerksom på at Pareto deltok i børsnoteringen av SPOL tidligere i år

Toppbildet viser DNT-hytta Rondvassbu, sentralt på Østlandet mellom Hedmark og Oppland. Tatt av artikkelforfatteren, som vurderer SPOL som en del av "grunnfjellet" blant norske banker.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

SPOL

Meld deg på vårt nyhetsbrev