Gå til innholdet

Kjøligere til laks

Etter lengre tids sterk utvikling fremstår prisingen av et økende antall selskaper i fiskesektoren nå som krevende. Samtidig venter vi å se betydelig tilbudssidevekst i 2017.

Krevende prising på sektoren samtidig som fiskeprisen er historisk høy

Samtlige selskaper vi følger i sjømatsektoren har vist positiv kursutvikling i lengre tid, med et spesielt sterkt rykk de siste uker. En rekke faktorer har bidratt positivt til kursoppgangen, og for de fleste av selskapene vi følger resulterer dette også i en oppjustering av våre estimater og kursmål. Samtidig har prisingen av aksjene nå løpt i forkant, og oppsiden til våre beregnede kursmål selv på de oppjusterte estimatene fremstår nå som begrenset. Fortsatt har vi kjøpsanbefaling på 6 av 10 aksjer vi følger, men ingen har nå en beregnet oppside på mer enn 20% til våre kursmål

En sterk utvikling i fiskeprisene både i EU og Amerika har vært hoved driveren til kursoppgang i fiskeaksjene, men stigende priser er ikke udelt positivt når det pågår lenge. Sett i forhold til prisene på kjøtt har fisk nå nådd et historisk høyt nivå. Alt annet likt vil denne prisendringen marginalt svekke posisjonen til fisk i forhold til kjøtt i forbrukernes øyne, og dette kan også føre til redusert hylleplass og markedsføring i supermarkedene.

Ser slutten på lav tilbudsvekst

Hovedbidragsyter til den sterke utviklingen i fiskeprisene opp til dagens rekordnivåer har vært flere år med fallende tilbudssidevekst.  Denne utviklingen beregner vi når sitt mest ekstreme punkt i fjerde kvartal 2016 i Amerika, og nå i første halvår 2016 i Europa.

 

Som vi ser av estimatene ventes årets fall på tilbudssideveksten å følges av til dels betydelig stigning i 2017. Dette forventer vi har en forutsigbar effekt på prisene, som illustrert i denne graf.
 


Konklusjoner

Vi er langsiktig positive til sjømatsektoren, og tror fortsatt på god langsiktig kapitalavkastning og positive drivere for de fleste av selskapene. For mer detaljer om dette, se analysen Speed bump ahead, but outlook great. Samtidig ser vi at mange av aksjene i sektoren nå handles på høyere multipler enn vi historisk er vant til, og det begrenser oppsiden i disse aksjene på kortere sikt. Oppgangen i fiskepris anses som den største bidragsyter til de siste måneders kursoppgang. Selv om vi fortsatt ser sterke fiskepriser gjennom resten av 2016, ventes økende tilbudsvekst å legge en demper på prisene inn i 2017. Historisk har det vært klokt å holde øye med denne faktoren.
 

Interesserte investorer anbefales å lese sektoranalysen Speed bump ahead, but outlook great (80 sider). Der vil du blant annet finne:

  • Konkrete estimater for og anbefalinger for alle selskap vi følger i sektoren.
  • Detaljert analyse av tilbuds- og etterspørselssiden både i Norge, Europa og USA.
  • Kommentarer rundt forventede regulatoriske endringer i Chile.
  • Overraskende svar fra vår spørreundersøkelse blant ledere av norske oppdrettsselskaper.
  • Kommentarer om Research & Development i sektoren, inkludert landbaserte anlegg.

 

Toppbildet er hentet fra Kommunikasjonsavdelingen NTFK via Wikimedia Commons.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Fiskedød i Chile

04.03.2016 av Karl Oscar Strøm med Carl-Emil Kjølås Johannessen

3 siste fra Pareto:

MHG

LSG

BAKKA

NRS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.