Gå til innholdet

Kan lavere ambisjoner løfte DNB?

Vi mener DNB er i den sjeldne situasjon at det kan bli oppfattet som positivt om banken senker sine mål for kapitalavkastning. Her ser vi på hvorfor.

De siste årene har mye av fokuset i DNB dreiet seg om nødvendige tiltak for å oppfylle myndighetenes stadig økende kapitalkrav, og dette har betydelig begrenset både utbyttekapasiteten og vekstambisjonene i banken. På Kapitalmarkedsdagen i 2012 reduserte DNB sin målsetting for egenkapitalavkastning fra 14% til 12%, og har siden levert imponerende bra på denne målsettingen selv på en stadig voksende kapitalbase.

Siden 2012 har de makroøkonomiske trendene imidlertid beveget seg ugunstig for DNB. I 2012 var avkastningsmålet basert på en referanserente (NIBOR) på 3,5% og en egenkapitalgrad (CET1) på 12-12,5%. Selskapet opererer nå i et markedsklima som er vanskeligere, der både lavere rente og høyere lånetap ventes å legge et press på lønnsomheten over de neste årene.

Det faller naturlig at med et gitt nivå på selskapets inntjening og et økende krav til egenkapital vil egenkapitalavkastningen (overskudd i prosent av EK) bli stadig vanskeligere å opprettholde. Grafen under viser hva de historiske målene for kapitalavkastning (ROE) i DNB ville ha tilsvart om banken hadde hatt 16% egenkapitalgrad i alle år fra 2012 til 2016, og dersom rentenivået samtidig skulle ha vært som dagens. Det kommuniserte målet på 12% ville under disse betingelser ha tilsvart et reelt ROE-mål på 8 til 11%. 

Hva nå, DNB?

På forrige kapitalmarkedsdag i 2015 diskuterte ledelsen i DNB dette temaet, og gjorde et poeng av at det var viktig også internt å opprettholde kapitalavkastningskravet på 12%. Det ble dog innrømmet at det var vesentlig vanskeligere å gi 12% ROE i 2015 enn i 2014.

Ambisjonen om 12% ROE er også interessant sett i forhold til de svenske storbankene. Disse kommuniserer for øyeblikket kapitalavkastningskrav i størrelsesorden fra ca 11% til 15%, men de svenske bankene måler sin kapitalgrad på andre måter enn DNB. Om vi ser bort fra forskjeller i risiko, og kun justerer så kapitalgraden blir lik DNB kommer forskjellen til DNB’s kapitalmål tydelig frem:

Vi anser det som en mulighet at DNB reduserer sitt kapitalavkastningskrav til 11% på kapitalmarkedsdagen 16. november, gitt en CET1 kapitalgrad på 16% som nå ventes ligge flatt i tiden fremover. Dette er tross alt ikke langt unna fjorårets mål på 12%, og tilpasset en virkelighet med høyere egenkapital og lavere rentenivå.

Om banken kan bygge et troverdig scenario på for hvordan de skal kunne nå 11% ROE under dagens markedsforhold, vil dette trolig kunne bidra til oppjustering av estimatene blant analytikerne som følger banken. Pareto beregner for øyeblikket en EK-avkastning på 10,6% i 2016 for DNB, justert for enkelthendelser og høyere enn normale lånetap. Konsensusforventningene ser ut til å ligge på samme nivå.

I tillegg til ROE-målene venter vi at fokuset blir på kvaliteten på låneporteføljen under årets kapitalmarkedsdag. Pareto har forøvrig utbytteforventninger som ligger vesentlig over konsensus i markedet for de kommende år. Vi har en kjøpsanbefaling på DNB med kursmål140.

For en detaljert gjennomgang av DNB i forkant av kapitalmarkedsdagen, les den fulle analyse:

DNB - Undervalued dividend capacity

Kunder med aktiv konto hos Pareto Securities har full tilgang til alle våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med Bank-ID på 3 minutter. 

 

3 siste fra Pareto:

dnb

swed a

nda sek

SEB A

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.