Gå til innholdet

Hva kan bli verre?

Selskapene innen gassfrakt har hatt en dårlig start på året. Se her hvorfor vi mener dette er en kjøpsanledning.

Eiere av såkalte VLGCer – Very Large Gas Carriers – som transporterer LPG (propan og butan) har hatt en svært vanskelig start på 2018. Til tross for at 2017 ble avsluttet på en høvelig optimistisk måte har spot-markedet i år utviklet seg til å bli et blodbad, og utsiktene på lengre sikt har blitt forverret etter en litt uforståelig bølge av nybygg-bestillinger i begynnelsen av året. Hva har skjedd – og hvorfor er vi allikevel positive og mener at aksjekurs-raset nå er en kjøpsanledning inn i sommeren?

Flåtevekst ødela markedsbalanse

VLGC-markedet var fantastisk i 2014/15 da vi så kraftig vekst i amerikansk shale gas produksjon. Etterspørselen i Asia – og Kina i særdeleshet – var stor, og dette drev skipsratene i taket. Da skjedde naturlig nok det som alltid skjer i shipping; en massiv bølge med skipsbestillinger, noe som ledet til at flåten vokste med over 20% i både 2015 og 2016. Samtidig så vi avtakende vekst i USA produksjonen, og det bratte oljeprisfallet har også gjort alternativer til propan billigere for petrokjemisk industri i Asia. Så, ratene falt kraftig i 2016. Også 2017 og 2018 har vist seg å være svært smertefulle – med rater godt under cash break-even for rederne. Dette har igjen gjort at selskapenes balanser har blitt tynnslitte, og Avance måtte sågar restrukturere i 2016 da de også inngikk en avtale med bankene.

Så langt i 2018 har det vært amerikansk konsum av propan som har drevet usikkerheten. Vi har sett et ganske stort hopp år over år, noe som igjen har spist opp effekten av økt produksjon. Eksporten er nemlig ned år over år, noe som gjør at veksten i etterspørselen for skip er relativt flat. Vi tror imidlertid at mesteparten av denne veksten er væravhengig, da tall fra EIA viser at det stort sett er i Midvesten og på Østkysten vi har sett vekst. Her bruker en stor del av husholdningene propan som fyringskilde, og det har vært mye fyring som følge av en unormalt kald vinter i år, noe grafen under viser.

Når vi nå går inn i sommersesong, forventer vi at dette konsumet faller betraktelig. Sammen med fortsatt sterk produksjonsvekst bør da lagrene starte å øke, noe som skal dytte prisene nedover. Samtidig ser vi fortsatt god vekst i etterspørselen fra Asia – særlig Kina og Korea – og dette er i tur drevet mye av lavere propanpriser. India har hatt problemer i Q1, men vi tror også der at importen vil ta seg opp. 

Når vi også da tar hensyn til lavere skipsleveringer i år, tror vi ratene vil komme til å styrke seg. Dette bør være svært positivt for utbombede VLGC-aksjer, og vi har derfor kjøpsanbefaling på alle de tre aksjene vi følger, til tross for et svært dårlig sentiment.

Både den fulle sektorrapport og oppdaterte analyser på aksjene er tilgjengelig på vår kundeweb via linkene under. Mottar du ikke allerede analyser fra Pareto? Se mer om vårt analyseprodukt her, og hvordan du kan få tilgang. 

 

Kilde for toppbildet: BW LPG

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

Sparebanker: Fullpriset foran økende usikkerhet

2018-03-20 av Karl O. Strøm basert på analyse fra Vegard Toverud

Sjømat – Inntjeningsveksten vil fortsette

2018-04-06 av Karl O. Strøm basert på sektorrapport fra Carl-Emil K. Johannessen og Gard Aarvik

avance

bwlpg

Meld deg på vårt nyhetsbrev