Gå til innholdet

Hovedpunkter fra Paretokonferansen

Paretos årlige konferanse for selskaper innen oljeleting og -utvinning (E&P) ble avholdt forrige uke. Her er våre analytikeres oppsummering.

Oljeselskaper - Skifter fokus mot vekst

De større oljeselskapene oppleves i økende grad å flytte fokus fra kostnadsreduksjoner til igjen å se etter vekstmuligheter. Dette kommer for en stor grad av at kostnadsreduksjoner og teknologiske forbedringer de senere år nå, nå gjør flere prosjekter lønnsomme på langt lavere oljepriser. Flere selskaper ser også igjen oljeleting som aktuelt, og oppgir at de ser større potensial for verdiskaping der enn innen oppkjøp og fusjoner (M&A). 


Kilde: Pareto Securities Equity Research

Seismikk - utfordrende vinter, bedre 2018?

Visibiliteten for den kommende vinter fortsetter å være lav, og de fleste spillerne i sektoren vil trolig slite med utnyttelsesgraden i fjerde kvartal. Aktiviteten på nye tendere har imidlertid bedret seg i det siste, men da i hovedsak for arbeid som skal utføres i 2018. Tilbudssiden fortsetter å justere seg nedover, og kan komme videre ned som følge av ytterligere "varm" lagring. Multiklientmarkedet virker være noe sterkere, som følge av interessante lisensrunder i modne markeder som Norge og Brasil. 

Drilling - Økende optimisme

Det virker være merkbart økende optimisme blant riggselskapene etterhvert som etterspørselen viser tegn til å bunne ut. Segmentet for flytende rigger i Nordsjøen peker seg ut som det marked som mest sannsynlig vil bedres først. I takt med økende optimisme fra selskapene merket vi stigende interesse fra investorer på årets Paretokonferanse. 

Subsea - Økende aktivitet i tildligfase, gradvis bedring ventes

Alle spillerne melder om et merkbart opptick innen tidligfase (FEED-studier), noe som er en viktig indikatoer for økende aktivitet i sektoren. Markedet ventes å se en gradvis bedring, der utbygging av satelitt-felt knyttet til eksisterende produksjon fortsatt er dominerende på grunn av den korte tilbakebetalingstid på investeringene. Subsea-selskapene drar fordel av solide balanser og god kontantstrøm. Fokuset i bransjen virker være på ytterligere integrering av verdikjeden og fortsatt kostnadsreduksjoner. 

Supply - Markedet bunner ut, M&A i fokus

Markedet for Offshore Supply båter (OSV) virker ha bunnet ut, med en marginal økning i utnyttelsesgraden de siste 6 måneder. Etterspørselen ventes å bedre seg merkbart på kort til mellomlang sikt, med tilpasninger på tilbudssiden som en sannsynlig driver for ytterligere bedring av utnyttelsesgraden. Fokuset i bransen er i økende grad på fusjoner og oppkjøp (M&A), der lav verdsettelse av eiendeler i forhold til nybyggkost vekker interesse for ytterligere oppkjøp.

Flytende produksjon - Lav aktivitet

Tendering-aktiviteten fortsetter å være lav, da oljeselskaper stadig utsetter nye feltutbygginger. Det er fortsatt fokus på standardisering og kostnadsreduksjoner, noe som potensielt kan utløse økende interesse for dypvannsutbygginger, om økonomien i prosjektene blir merkbart bedre. Å sikre fortsatt kontrakter til eksisterende enheter er det viktigste for aktørene i sektoren. En bedring på lengre sikt er for en stor grad avhengig av hva som gjøres i Brasil, samt et nytt oppsving i aktiviteten utenfor Vest Afrika.

Shipping - Optimisme på historisk lav ordrebok

Sentimentet generelt blant shippingselskapene opplevdes som relativt optimistisk. Ordrebøkene nærmer seg historiske bunnivåer, etter at de siste skipene fra ordreboomen i 2014-2015 nå blir levert. Innen LNG nøler selskapene med å sette fartøy på lengre kontrakter i påvente av et mer kapasitet innen liquefaction (gass til væske). I VLGC ser eierne nå noe lys i enden av tunnelen, men fokuset er fortsatt på kunne opprettholde sunne balanser og lav kontant break-even frem til i det minste første halvår 2018. For produkttankere ventes lagrene å være på 5 års gjennomsnitt innen utløpet av 2017, og det ble også uttalt skepsis til å fixe båter på lengre kontrakter til lave rater nå da markedet ventes å gå mot bedre balanse.

Selskapskommentarer tilgjengelig på vår web

Kommentarer på samtlige selskaper vi følger finner du i oppsummeringen Key takeaways from Pareto's 24th annual Oil & Offshore conference eller i direkte kommentarer fra analytiker på hvert enkelt selskap. Du finner disse på kursoppslagssidene på hvert enkelt selskap etter innlogging.

Vi kommer tilbake senere i uken med kommentarer på de mindre oljeselskapene.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Relaterte artikler:

Olje og Offshore konferansen 2017

2017-09-07 av Karl O. Strøm basert på analyser fra Paretos analyseavdeling

Paretopodden ep.9 Rigg

2017-03-31 av Karl O. Strøm intervjuer Bård Rosef

Meld deg på vårt nyhetsbrev