Gå til innholdet

Hovedpunkter fra Oil & Offshore konferansen

Paretos 23 Oil & Offshore konferanse ble gjennomført i forrige uke med mer enn 100 selskapspresentasjoner og nær 700 investormøter. Her finner du hovedpunktene.

E&P Reduserte kostnader og effektivitesforbedringer skaper muligheter

Fokuset i oljeselskapene er nå på å levere tilfredsstillende avkastning til sine investorer også med dagens oljepris. Det norske oljeselskap uttalte eksempelvis at all ny utvikling skulle gå i break-even med oljepriser under 40 USD/fat. Selskapene drar nå fordel av lavere leverandørkostnader, samt betydelige effektivitetsforbedringer, og dette ventes føre til en økning i nye prosjekter som blir sanksjonert. Når det gjelder oppkjøp og fusjoner (M&A) sier potensielle kjøpere at de nå ser flere eiendeler for salg. Feltoperatørene var også relativt optimistiske i sine leteforventninger i Norge, og Lundin fremhevet søndre Barentshav som et spesielt lovende område.

Seismikk – Tidlige tegn til bedret markedssentiment

Det fins enkelte tidlige tegn til et skifte i sentiment innenfor seismikk, selv om aktørene fortsatt venter volatilitet i det korte bildet. Tilbudssiden i sektoren har falt 50% fra toppnivået, men dette har ennå ikke hatt noen vesentlig innvirkning på dagratene, som fremdeles er på break-even nivå. Vintersesongen ventes å bli utfordrende, og de fleste selskapene fokuserer på kontantstrøm og å sikre utnyttelse av gjenværende kapasitet.

Drilling – Fortsatt fokus på kostnadskontroll

Markedskommentarene fra rigg-selskapene er de samme som de har vært den senere tiden, og få er villige til å spå noen vending i positiv retning for sektoren. De fleste selskaper fokuserer på det de har kontroll på, inkludert oppetid, kostnader og styring av kontantbeholdningen. Selskapslederne jobber aktivt med å få ytterligere kostnadsreduksjoner og effektivitetsforbedringer. Enkelte selskaper uttalte at de ante en fastere tendens i markedet for oppjekkbare rigger, men at markedsklimaet fortsatt ventes å være utfordrende.  

Subsea – Fokus på eksisterende felt

I markedet for undervanns utbygginger fortsettes det å se at sanksjonering av nye prosjekter blir skjøvet fremover i tid av oljeselskapene. Størstedelen av aktiviteten i nær fremtid ventes å være utvikling av eksisterende felter, og felt som kan knyttes til eksisterende infrastruktur (såkalt «brownfield»). Prosjekter med kort ledetid til positiv cash-flow prioriteres dermed fremfor helt nye «greenfield» feltutbygginger. Subsea-aktørene drar nytte av solide balanser og god kontantstrøm, og industriens fokus ligger nå på ytterligere integrasjon av næringskjeden, og reduksjon av kostnader.

Offshore supply

Markedet for offshore supply-fartøy fortsetter å være preget av betydelig overkapasitet, og legging av båter i opplag har ikke gitt noen meningsfull bedring av total flåteutnyttelse. Når flere rigger blir sendt i opplag reduseres etterspørselen ytterligere, men skraping av en del eldre tonnasje vil samtidig kunne bidra noe positivt. Fokuset hos de fleste av selskapene er å sikre fremtidig kontraktsdekning, og opprettholde kontantstrøm.

Se full oppsummering og presentasjoner her

I vår oppsummering "Key takeaways from Pareto`s 23rd annual Oil & Offshore conferende" vil du finne ytterligere kommentarer på flere markedssegmenter, samt  hovedpunktene fra hvert enkelt selskap som presenterte. 

Du kan også lese de fleste selskapspresentasjonene på vår "events" oversikt. Klikk her for direkte link. 

 

 

 

Relaterte artikler:

E&P Survey 2016 - Lys i tunellen

2016-08-25 av Karl O. Strøm basert på analyse av Rosef, Gjønnes, Andreassen og Johannessen

Høyere oljepris i sikte

2016-06-10 av Karl O. Strøm intervjuer Trond Omdal

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.